LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2018 M. GEGUŽĖS 28 D. ĮSAKYMO NR. V-616 „DĖL LIETUVOS BIOETIKOS KOMITETO KOLEGIJOS PERSONALINĖS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. liepos 9 d. Nr. V-1626

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 28 d. įsakymą Nr. V-616 „Dėl Lietuvos bioetikos komiteto kolegijos personalinės sudėties patvirtinimo“ ir 1 punktą išdėstau taip:

1. T v i r t i n u Lietuvos bioetikos komiteto kolegijos personalinę sudėtį:

1.1. Daiva Brogienė – VšĮ Vilniaus gimdymo namų gydytoja akušerė ginekologė;

1.2. Viktorija Čepukienė – Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto Bendrosios psichologijos katedros docentė;

1.3. Gerimantas Čerkauskas – VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės gydytojas akušeris ginekologas;

1.4. Kastytis Dapšys – VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės Elektrofiziologinių tyrimų ir gydymo metodų skyriaus vedėjas;

1.5. Simona Ivaškevičienė – Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos deleguota Sergančiųjų tinklainės ligomis asociacijos prezidentė;

1.6. Laimutė Jakavonytė – Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Filosofijos katedros docentė;

1.7. Žemyna Milašauskienė – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Mokslo ir studijų koordinavimo tarnybos vadovė;

1.8. Eimantas Peičius – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto Bioetikos katedros docentas;

1.9. Danielius Serapinas – Mykolo Romerio universiteto Psichologijos instituto profesorius;

1.10. Edgaras Stankevičius – VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės gydytojas kraujagyslių chirurgas;

1.11. Jurgita Stirblienė – Mykolo Romerio universiteto doktorantė;

1.12. Gvidas Urbonas – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto Bioetikos katedros vedėjas;

1.13. Jevgenija Vienažindytė – Vilniaus universiteto Teisės fakulteto lektorė;

1.14. Aleksandras Vilionskis – VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės gydytojas neurologas;

1.15. Žydrūnė Visockienė – Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų gydytoja endokrinologė, Endokrinologijos centro vadovė;

1.16. Gintautas Vyšniauskas – Klaipėdos universiteto Filosofijos ir kultūrologijos katedros profesorius;

1.17. Daiva Žaromskienė – Pacientų forumo deleguota Lietuvos vaikų vėžio asociacijos „Paguoda“ valdybos pirmininkė.“

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                 Aurelijus Veryga