LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2013 M. GRUODŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. 3D-807 „DĖL LEADER METODO ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO GRUPĖS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. rugsėjo 15 d. Nr. 3D-609

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 2 d. įsakymą Nr.3D-807 „Dėl LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės sudarymo“ ir išdėstau 1punktą taip:

„1. S u d a r a u LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupę (toliau – koordinavimo grupė):

Gintas Saulius Cironka – žemės ūkio viceministras, koordinavimo grupės pirmininkas;

Vilma Daugalienė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė, koordinavimo grupės pirmininko pavaduotoja (jos nesant – Mindaugas Palionis, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktoriaus pavaduotojas);

Vida Ačienė – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktoriaus pavaduotoja (jos nesant – Neringa Pukalskienė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus vedėja);

Liucijana Binkevič – Lietuvos savivaldybių asociacijos narė, Vilniaus rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėja;

Vincas Blinstrubas – Raseinių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas (jo nesant – Vytautas Zubas, Kauno rajono vietos veiklos grupės pirmininkas);

Guoda Burokienė – Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė (jos nesant – Erika Buikauskienė, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininko pavaduotoja);

Olga Celova – Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento Struktūrinės paramos skyriaus vedėja (jos nesant – Živilė Bilotienė, Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento Struktūrinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė);

Jolanta Čironienė – Žemės ūkio ministerijos Vidaus audito departamento Kaimo plėtros fondo paramos audito skyriaus vedėja (jos nesant – Goda Grebelienė, Žemės ūkio ministerijos Vidaus audito departamento Kaimo plėtros fondo paramos audito skyriaus vyriausioji specialistė);

Raimonda Damulienė – vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ pirmininkė (jos nesant – Vilija Vaškienė, Skuodo rajono vietos veiklos grupės pirmininkė);

Laima Dockevičienė – vietos veiklos grupės „Rietavo iniciatyvos“ projekto vadovė (jos nesant – Loreta Rubežienė, Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės pirmininkė);

Egidijus Giedraitis – Jurbarko rajono vietos veiklos grupės „Nemunas“ pirmininkas (jo nesant – Nijolė Tirevičienė, Tauragės rajono vietos veiklos grupės pirmininkė);

Algirdas Gricius – žemės ūkio ministro patarėjas;

Arūnas Grumadas – Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Sanglaudos skatinimo veiksmų programos skyriaus vedėjas (jo nesant – Andrius Valickas, Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas);

Lina Gumbrevičienė – Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktorė (jos nesant – Tomas Didžiulis, Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro Programos „Leader“ ir informavimo skyriaus vedėjas);

Kristina Indriošienė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vedėja (jos nesant – Inga Venciulytė, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vedėjo pavaduotoja);

Violeta Jankauskienė – Vilniaus rajono vietos veiklos grupės pirmininkė (jos nesant – Josif Rybak – Šalčininkų rajono vietos veiklos grupės pirmininkas);

Andrius Jautakis – Kultūros ministerijos Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausiasis specialistas (jo nesant – Dovilė Jaugaitė, Kultūros ministerijos Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė);

Eglė Kairienė – Žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Jolanta Armanavičienė, Žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė);

Alvyda Kazakevičiūtė – Trakų krašto vietos veiklos grupės pirmininkė (jos nesant – Vita Janavičienė, Širvintų rajono vietos veiklos grupės pirmininkė);

Voldemaras Kesminas – asociacijos „Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklas“ pirmininkas (jo nesant – Arvydas Veikšra, Zarasų–Visagino žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės pirmininkas;

Sonata Kiselienė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Mokymų skyriaus vedėja (jos nesant – Edita Burdiliaukienė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kooperacijos ir kaimo plėtros skyriaus specialistė);

Reda Kneizevičienė – Sūduvos vietos veiklos grupės pirmininkė (jos nesant – Lina Mineikienė, Marijampolės vietos veiklos grupės pirmininkė);

Lina Kružinauskienė – Vilkaviškio krašto vietos veikos grupės pirmininkė (jos nesant – Algimantas Damijonaitis, Šakių krašto vietos veiklos grupės pirmininkas);

Eugenijus Lunskis – Panevėžio rajono vietos veiklos grupės pirmininkas (jo nesant – Neringa Čemerienė, Kupiškio rajono vietos veiklos grupės projektų vadovė);

Jūratė Masiulienė – Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėja (jos nesant – Tomas Keršys, Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausiasis specialistas);

Sigutė Mečkovskienė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Žaneta Jucaitytė, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė);

Vytautas Pranas Mickus – Kaimo plėtros ir verslo konsultantų asociacijos narys;

Jurijus Nikitinas – Anykščių vietos veiklos grupės projekto vadovas (jo nesant – Sigitas Stonys, asociacijos Pagėgių krašto vietos veiklos grupės projektų vadovas);

Romas Pakalnis – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Apsaugos ir tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas (jo nesant – Dalia Čebatariūnaitė, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Apsaugos ir tvarkymo skyriaus vyriausioji specialistė);

Ilona Sadovskaitė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Jelena Dokudovič, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė);

Algirdas Sereika – Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento direktoriaus pavaduotojas (jo nesant – Aurelijus Mačiulaitis, Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausiasis specialistas);

Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė – Rokiškio vietos veiklos grupės pirmininkė (jos nesant – Paulius Petkevičius, Pasvalio rajono vietos veiklos grupės pirmininkas);

Klavdija Stepanova – Ukmergės rajono vietos veiklos grupės pirmininkė ir Vietos veiklos grupių tinklo pirmininkė (jos nesant – Danutė Aleksiūnienė, Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės pirmininkė);

Jolanta Vaičiūnienė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Kristina Butvilavičienė, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė);

Alvydas Varanis – Druskininkų vietos veiklos grupės pirmininkas (jo nesant – Alvydas Valeiša, Varėnos krašto vietos veiklos grupės pirmininkas);

Ingrida Venciuvienė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento direktorė;

Povilas Zaveckas – Šiaulių rajono partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkas jo nesant – Algirdas Bučys, Akmenės rajono vietos veiklos grupės pirmininkas);

Aleksandras Zinovičius – Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos patarėjas;

Marytė Žiubrienė – vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininkė (jos nesant – Romas Kalvaitis, vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ pirmininkas).“

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                              Virginija Baltraitienė