r_NaujojiAkmene

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIEŠŲJŲ VIETŲ PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE NUSTATYMO

 

2017 m. lapkričio 30 d. Nr. T-215(E)

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 37 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, 18 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 2 punktu, atsižvelgdama į seniūnų pasiūlymus, Akmenės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Nustatyti Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje šias viešąsias vietas prekiauti ar teikti paslaugas:

1.1. iš laikinųjų prekybos įrenginių, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų Savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausančiose ar patikėjimo teise valdomose teritorijose – pagal šio sprendimo 1 priedą;

1.2. iš kioskų ir paviljonų  Savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausančiose ar patikėjimo teise valdomose teritorijose – pagal šio sprendimo 2 priedą;

1.3. išnuomotose ar perduotose naudotis teritorijose iš laikinųjų prekybos įrenginių,  prekybai pritaikytų automobilių ar  priekabų – pagal šio sprendimo 3 priedą;

1.4. išnuomotose ar perduotose naudotis teritorijose iš kioskų ir paviljonų – pagal šio sprendimo 4 priedą.

2Nurodyti, kad prekiauti ar teikti paslaugas renginių metu galima ir kitose vietose,

numatytose Akmenės rajono savivaldybės renginių viešosiose vietose organizavimo tvarkos apraše.

3. Įpareigoti Akmenės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnus leidimus prekiauti ar teikti paslaugas išduoti šio sprendimo 1 punkte nustatytose vietose.

4.  Pripažinti netekusiais galios Akmenės rajono savivaldybės tarybos:

4.1. 2011 m. gruodžio 7 d. sprendimą Nr. T-252 „Dėl Prekybos viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo ir viešųjų vietų prekiauti ar teikti paslaugas Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo“ (su visais vėlesniais pakeitimais);

4.2. 2014 m. gegužės 29 d. sprendimą Nr. T-115 (E) „Dėl viešųjų vietų prekiauti ar teikti paslaugas iš kioskų, paviljonų ir laikinųjų prekybos įrenginių Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                       Vitalijus Mitrofanovas

 

Akmenės rajono savivaldybės

tarybos 2017 m. lapkričio 30 d.

sprendimo Nr. T-215(E)

1 priedas

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ  VIETŲ  PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS IŠ LAIKINŲJŲ PREKYBOS ĮRENGINIŲ, PREKYBAI PRITAIKYTŲ AUTOMOBILIŲ AR PRIEKABŲ SAVIVALDYBEI AR VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIOSE AR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMOSE

TERITORIJOSE SĄRAŠAS (1.1)

 

Eil. Nr.

Viešosios vietos adresas

Prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose būdai

1.

Naujosios Akmenės mieste:

 

1.1.

Respublikos g. šalia turgelio teritorijos

Prekyba (paslaugų teikimas) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių).

Prekyba (paslaugų teikimas) iš prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.

1.2.

Aikštelė šalia prekybos centro „Tau“, V. Kudirkos g. 29

Prekyba (paslaugų teikimas) iš prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.

1.3.

Teritorija L. Petravičiaus aikštės dalyje, šalia V. Kudirkos g. 2

Prekyba lauko kavinėse specialiai įrengtose vietose.

Nuomos (dviračių, riedučių, elektromobilių ir pan.), buities (fotografavimo, piešimo, svėrimo ir pan.), nesudėtingų atrakcionų, kilnojamo transporto ir kt. paslaugos.

1.4.

Teritorija L. Petravičiaus aikštės dalyje, šalia laikrodžio bokšto

 

Prekyba lauko kavinėse specialiai įrengtose vietose.

Nuomos (dviračių, riedučių, elektromobilių ir pan.), buities (fotografavimo, piešimo, svėrimo ir pan.), nesudėtingų atrakcionų, kilnojamo transporto, suvenyrų ir kt. paslaugos.

1.5.

Aikštelė V. Kudirkos g., šalia miesto stadiono

 

Prekyba lauko kavinėse specialiai įrengtose vietose.

Nuomos (dviračių, riedučių, elektromobilių ir pan.), buities (fotografavimo, piešimo, svėrimo ir pan.), nesudėtingų atrakcionų, kilnojamo transporto ir kt. paslaugos.

1.6.

Aikštelė Žemaitijos g. ir Ramučių g. sankryžoje

Prekyba (paslaugų teikimas) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių).

Prekyba (paslaugų teikimas) iš prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.

2.

Akmenės mieste:

 

2.1

Akmenės miesto aikštė, šalia Stoties g.

Prekyba (paslaugų teikimas) iš prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.

2.2

Aikštelė šalia prekybos centro „Norfa“,  S. Daukanto g. 7A

Prekyba (paslaugų teikimas) iš prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.

2.3

Aikštelė prie įėjimo į Akmenės bažnyčios teritoriją, Kalno g.

Prekyba (paslaugų teikimas) iš prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.

3.

Ventos mieste:

 

3.1.

Aikštelė šalia prekybos centro „Maxima“, Žemaičių g. 37

Prekyba (paslaugų teikimas) iš prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.

3.2.

Aikštelė šalia Bausko g. 5 A

Prekyba (paslaugų teikimas) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių).

3.3.

Prekyvietės teritorija šalia Topolių g.

Prekyba (paslaugų teikimas) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių).

3.4.

Teritorija tarp Stoties g. ir Žemaičių g.

Prekyba (paslaugų teikimas) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių).

3.5.

Teritorija šalia Liepų g. ir Žemaičių g. sankirtos

Prekyba (paslaugų teikimas) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių).

3.6.

Aikštelė šalia prekybos centro „Norfa“, Žemaičių g. 50

Prekyba (paslaugų teikimas) iš prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.

4.

Papilės seniūnijoje:

 

4.1.

Teritorija S. Daukanto aikštėje tarp Nepriklausomybės g. ir S. Daukanto g.

Prekyba (paslaugų teikimas) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių).

4.2.

Prekyvietės teritorija

Nepriklausomybės g.

Prekyba (paslaugų teikimas) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių).

Prekyba (paslaugų teikimas) iš prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.

4.3.

Aikštelė  prie bažnyčios,               J. Basanavičiaus g.

Prekyba (paslaugų teikimas) iš prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.

Prekyba (paslaugų teikimas) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių).

5.

Kruopių seniūnijoje:

 

5.1.

Aikštelė šalia kultūros namų, Vytauto Didžiojo g. 9

Prekyba (paslaugų teikimas) iš prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.

5.2.

Aikštelė šalia parduotuvės Pavasario g., Šapnagių k.

Prekyba (paslaugų teikimas) iš prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.

Prekyba (paslaugų teikimas) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių).

5.3.

Aikštelė Papilės g. ir Vytauto Didžiojo g. sankryžoje

Prekyba (paslaugų teikimas) iš prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.

Prekyba (paslaugų teikimas) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių).

6.

Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje:

 

6.1.

Aikštelė šalia parduotuvės,

Alkiškių g.2,  Alkiškių k.

 

Prekyba (paslaugų teikimas) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių).

Prekyba (paslaugų teikimas) iš prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.

6.2.

Aikštelė šalia kultūros namų,

Atžalyno g. 8, Alkiškių k.

Prekyba (paslaugų teikimas) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių).

Prekyba (paslaugų teikimas) iš prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.

6.3.

Aikštelė šalia kavinės,       Atžalyno g. 1, Alkiškių k.

Prekyba (paslaugų teikimas) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių).

Prekyba (paslaugų teikimas) iš prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.

6.4.

Aikštelė šalia ŽŪB „Kontaktas“ pastato,

Parko g.1A, Kivylių k.

Prekyba (paslaugų teikimas) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių).

Prekyba (paslaugų teikimas) iš prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.

6.5.

Aikštelė šalia pastato  Žalioji g. 24, Sablauskių k.

Prekyba (paslaugų teikimas) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių).

Prekyba (paslaugų teikimas) iš prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.

6.6.

Aikštelė šalia kultūros namų,

Bažnyčios g 2, Klykolių k.

Prekyba (paslaugų teikimas) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių).

Prekyba (paslaugų teikimas) iš prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.

6.7.

Teritorija tarp daugiabučių

Aušros g., Menčių k.

Prekyba (paslaugų teikimas) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių).

Prekyba (paslaugų teikimas) iš prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.

7.

Aikštelės prie seniūnijoje esančių kapinių

Prekyba (paslaugų teikimas) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių).

Prekyba (paslaugų teikimas) iš prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.

 

 

Akmenės rajono savivaldybės

tarybos 2017 m. lapkričio 30 d.

sprendimo Nr. T-215(E)

2 priedas

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ VIETŲ PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS IŠ KIOSKŲ IR PAVILJONŲ SAVIVALDYBEI AR VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIOSE AR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMOSE TERITORIJOSE SĄRAŠAS (1.2)

 

Eil. Nr.

Viešosios vietos adresas

Prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose būdai

1.

Naujosios Akmenės mieste:

 

1.1.

*

Respublikos g. prie turgelio teritorijos

Prekyba (paslaugų teikimas ) iš kioskų ir paviljonuose.

Šešios vietos.

1.2.

Prie V. Kudirkos g. 2 (vakarinėje pastato pusėje)

Prekyba (paslaugų teikimas) iš kioskų ir paviljonuose.

Viena vieta.

1.3.

Teritorija Turgaus skersgatvyje (šalia turgaus)

Prekyba (paslaugų teikimas) iš kioskų, paviljonuose.

Viena vieta.

1.4.

Aikštelė prie V. Kudirkos g. 4  

(rytinėje pastato pusėje)

Prekyba (paslaugų teikimas) iš kioskų, paviljonuose.

Viena vieta.

1.5.

Aikštelė prie V. Kudirkos g., šalia miesto stadiono

Prekyba (paslaugų teikimas) iš kioskų ir paviljonuose.

1.6.

Teritorija prie miesto vandens telkinio Respublikos g.

Prekyba lauko kavinėse specialiai įrengtose vietose.

Nuomos (dviračių, riedučių, elektromobilių ir pan.), buities (fotografavimo, piešimo, svėrimo ir pan.), nesudėtingų atrakcionų, kilnojamo transporto ir kt. paslaugos.

1.7.

Teritorija nuo  Žalgirio g. 3 iki Žalgirio g. 7

Prekyba (paslaugų teikimas) iš kioskų ir paviljonuose.

Keturios vietos.

1.8.

Aikštelė prie  Stipirkių kapinių

Prekyba (paslaugų teikimas) iš kioskų ir paviljonuose.

1.9.

Aikštelės prieiga Žemaitijos g. ir Ramučių g. sankryžoje

Prekyba (paslaugų teikimas) iš kioskų ir paviljonuose.

1.10.

Teritorija tarp Respublikos g. ir Ramučių g. daugiabučių namų Respublikos g. 26 B

Prekyba (paslaugų teikimas) iš kioskų ir paviljonuose.

Trys vietos.

2.

Akmenės mieste:

 

2.1.

Aikštelė šalia prekybos centro „Norfa“,  S. Daukanto g. 7A

Prekyba (paslaugų teikimas) iš kioskų ir paviljonuose.

2.2.

Akmenės miesto aikštė, Dariaus ir Girėno g.

Prekyba laikinuose prekybos įrenginiuose, kioskuose, paviljonuose.

3.

Ventos mieste:

 

3.1.

Aikštelė šalia Topolių g.

Prekyba (paslaugų teikimas) iš kioskų ir paviljonuose.

Prekyba lauko kavinėse specialiai įrengtose vietose.

3.2.

Aikštelė šalia Bausko g. 5A

Prekyba (paslaugų teikimas) iš kioskų ir paviljonuose.

3.3.

Aikštelė šalia prekybos centro „Maxima“,  Žemaičių  g. 37

Prekyba (paslaugų teikimas) iš kioskų ir paviljonuose.

Prekyba lauko kavinėse specialiai įrengtose vietose.

3.4.

Teritorija šalia Liepų g. ir Žemaičių g. sankirtos

Prekyba (paslaugų teikimas) iš kioskų ir paviljonuose.

Prekyba lauko kavinėse specialiai įrengtose vietose.

4.

Papilės seniūnijoje:

 

4.1.

Turgelio teritorija Nepriklausomybės g.

Prekyba (paslaugų teikimas) iš kioskų ir paviljonuose.

 

 

Akmenės rajono savivaldybės

tarybos 2017 m. lapkričio 30 d.

sprendimo Nr. T-215(E)

3 priedas

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ VIETŲ PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS IŠNUOMOTOSE AR PERDUOTOSE NAUDOTIS TERITORIJOSE IŠ LAIKINŲJŲ PREKYBOS ĮRENGINIŲ, PREKYBAI PRITAIKYTŲ AUTOMOBILIŲ AR PRIEKABŲ SĄRAŠAS (1.3)

 

Eil. Nr.

Viešosios vietos adresas

Prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose būdai

1.

Naujosios Akmenės mieste

 

1.1.

 

Aikštelė prekybos centro „Norfa“ teritorijoje, Respublikos g. 30

Prekyba (paslaugų teikimas) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių).

Prekyba (paslaugų teikimas) iš prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.

1.2.

*

Aikštelė prekybos centro „Maxima“ teritorijoje, L. Petravičiaus a. 4A

Prekyba (paslaugų teikimas) iš prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.

Prekyba (paslaugų teikimas) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių).

 

*Iki projekto įgyvendinimo pabaigos

 

Akmenės rajono savivaldybės

tarybos 2017 m. lapkričio 30 d.

sprendimo Nr. T-215(E)

4 priedas

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ VIETŲ PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS IŠNUOMOTOSE AR PERDUOTOSE NAUDOTIS TERITORIJOSE

IŠ KIOSKŲ IR PAVILJONŲ SĄRAŠAS (1.4)

 

Eil. Nr.

Viešosios vietos adresas

Prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose būdai

1.

Naujosios Akmenės mieste:

 

1.1.

*

 

Aikštelės prieigose šalia Akmenės rajono sporto centro pastato, Žemaitijos g. 2

 

Prekyba (paslaugų teikimas) iš kioskų ir paviljonuose.

Prekyba lauko kavinėse specialiai įrengtose vietose.

Viena vieta.

1.2.

Aikštelė prekybos centro  „Maxima“ teritorijoje,

V. Kudirkos g. 18

Prekyba (paslaugų teikimas) iš kioskų ir paviljonuose.

Prekyba lauko kavinėse specialiai įrengtose vietose.

Viena vieta

2.

Akmenės mieste:

 

2.1.

Aikštelė tarp K. Kasakausko g. 7 ir K. Kasakausko g. 9

Prekyba (paslaugų teikimas) iš kioskų ir paviljonuose.

 

 

*Iki projekto įgyvendinimo pabaigos