LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS NARIO SKYRIMO

 

2021 m. kovo 26 d. Nr. 1K-556

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 10 punktu, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Ministrės Pirmininkės Ingridos Šimonytės 2021 m. kovo 5 d. teikimą Nr. S-695,

s k i r i u nuo 2021 m. liepos 1 d. Kariną Kučaidze Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nare šešeriems metams.

 

Respublikos Prezidentas                                                                            Gitanas Nausėda