Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2018 M. LIEPOS 4 D. NUTARIMO NR. 656 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. lapkričio 21 d. Nr. 1153

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 656 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Pakeisti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Papildyti pastraipa po 4.623 papunkčiu:

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos“.

1.2. Papildyti 4.624 papunkčiu:

4.624.            asmenų, išskyrus teisėjus, įrašymą į Lietuvos Respublikos

mediatorių sąrašą                                                                                             19“.

1.3. Papildyti 4.625 papunkčiu:

4.625. mediatorių kvalifikacinio egzamino laikymą                                      16“.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                    Saulius Skvernelis

 

 

Finansų ministras                                                                                           Vilius Šapoka