LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2014 M. GEGUŽĖS 7 D. ĮSAKYMO NR. 3D-261 „DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS „LEADER“ PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gegužės 25 d. Nr. 3D-353

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 7 d. įsakymą Nr. 3D-261 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos „LEADER“ priemonės įgyvendinimo darbo grupės sudarymo“:

1.   Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. S u d a r a u  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos „Leader“ priemonės įgyvendinimo darbo grupę (toliau – darbo grupė):

Inga Venciulytė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vedėja, darbo grupės pirmininkė (jos nesant – Ilona Javičienė, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus patarėja, darbo grupės pirmininko pavaduotoja);

Vilma Atkočiūnienė – Aleksandro Stulginskio universiteto Verslo ir kaimo plėtros instituto prof. dr. (jos nesant – Astrida Miceikienė, Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanė);

Rimantas Čiūtas – Aleksandro Stulginskio universiteto Kaimo regioninės plėtros centro vadovas (jo nesant – Rita Petlickaitė, Aleksandro Stulginskio universiteto Kaimo plėtros mokslo programų vadybininkė);

Lina Gumbrevičienė – Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktorė (jos nesant – Tomas Didžiulis, Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktoriaus pavaduotojas);

Violeta Jankauskienė – Vietos veiklos grupių tinklo pirmininkė (jos nesant – Andželika Barčienė, vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ projekto vadovė);

Giedrė Kornijenkienė – Žemės ūkio ministerijos Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Vaida Lisauskienė, Žemės ūkio ministerijos Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Povilas Saulevičius – Varėnos krašto vietos veiklos grupės projektų vadovas (jo nesant – Vytautas Zubas, Kauno rajono vietos veiklos grupės pirmininkas);

Helena Simonaitienė – Pasvalio rajono vietos veiklos grupės pirmininkė ir projekto vadovė (jos nesant – Neringa Čemerienė, Kupiškio rajono vietos veiklos grupės projektų vadovė);

Arūnas Stasiūnas – vietos veiklos grupės „Nemunas“ administracijos vadovas (jo nesant – Lina Mineikienė, Marijampolės vietos veiklos grupės pirmininkė)“;

Beata Zemska – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus vedėja (jos nesant – Giedrė Puidokienė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktoriaus pavaduotoja).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                          Bronius Markauskas