VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRAŠYMO PERSKAIČIUOTI MOTINYSTĖS, TĖVYSTĖS AR VAIKO PRIEŽIŪROS IŠMOKAS, PASKIRTAS PAGAL EKSTREMALIOS SITUACIJOS IR (AR) KARANTINO DĖL COVID-19 LIGOS IR (AR) JOS PLITIMO GRĖSMĖS LAIKOTARPIU TURĖTAS DRAUDŽIAMĄSIAS PAJAMAS, IR PAŽYMOS APIE APDRAUSTAJAM ASMENIUI NUSTATYTAS PRASTOVAS FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m.  spalio 28 d. Nr. V-553

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 111, 14, 18, 21, 24, 33 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 61 straipsniu įstatymo 1 ir 8 straipsniais:

1Tvirtinu pridedamus:

1.1. Prašymo perskaičiuoti motinytės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmokas, paskirtas pagal ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos ir (ar) jos plitimo grėsmės laikotarpiu turėtas draudžiamąsias pajamas, formą;

1.2. Pažymos apie apdraustajam asmeniui nustatytas prastovas formą (PA-PR).

2Nustatau, kad šio įsakymo 1 punktas įsigalioja 2021 m. lapkričio 1 d.

3Įpareigoju:

3.1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) Teisės skyrių šį įsakymą pateikti Teisės aktų registrui;

3.2. Fondo valdybos Klientų aptarnavimo valdymo skyrių šį įsakymą ir jo 1 punktu patvirtintas formas paskelbti Fondo valdybos interneto svetainėje;

3.3. Fondo valdybos Nepensinių išmokų skyrių šį įsakymą paskelbti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų intraneto svetainėje;

3.4. Fondo valdybos Informacinės sistemos eksploatavimo ir informacijos valdymo skyrių šį įsakymą išsiųsti Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojams, Fondo valdybos skyriams ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams.

 

 

 

Direktorė                                                                                                            Julita Varanauskienė