LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL 2019 METŲ PASKELBIMO LIETUVOS TARYBOS PIRMININKO, LIETUVOS VALSTYBĖS PREZIDENTO ANTANO SMETONOS METAIS

 

2017 m. gruodžio 7 d. Nr. XIII-865

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad 2019 metais sukanka 100 metų, kai buvo priimta nauja Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatinių Dėsnių redakcija, kuria vadovaujantis buvo išrinktas pirmasis Lietuvos Valstybės Prezidentas Antanas Smetona;

suprasdamas jo indėlį atkuriant Lietuvos Valstybę ir jo pirmininkavimą Lietuvos Tarybai;

siekdamas paminėti šią svarbią istorinę sukaktį ir asmenybę, nutaria:

 

1 straipsnis.

Paskelbti 2019 metus Lietuvos Tarybos Pirmininko, Lietuvos Valstybės Prezidento Antano Smetonos metais.

 

2 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1) iki 2018 m. balandžio 15 d. parengti Lietuvos Tarybos Pirmininko, Lietuvos Valstybės Prezidento Antano Smetonos metų programą ir koordinuoti jos įgyvendinimą;

2) 2019 metų valstybės biudžete numatyti lėšų Lietuvos Tarybos Pirmininko, Lietuvos Valstybės Prezidento Antano Smetonos metų programai įgyvendinti.

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis