VALSTYBINIO TURIZMO DEPARTAMENTO

PRIE ŪKIO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ĮGALIOJIMŲ SURAŠYTI ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ PROTOKOLUS IR NAGRINĖTI ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLAS SUTEIKIMO

 

2018 m. gegužės 11 d. Nr. V-84

Vilnius

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio 1 dalies 72 punktu ir 615 straipsnio 3 dalimi:

1. Įgalioju:

1.1. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos Turizmo veiklos priežiūros skyriaus vyresnįjį patarėją ir vyriausiuosius specialistus pradėti administracinių nusižengimų teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimą ir surašyti administracinių nusižengimų protokolus dėl Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 128, 129, 505, 507 ir 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

1.2. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos Turizmo veiklos priežiūros skyriaus vedėją ir vyriausiuosius specialistus, vykdančius funkcijas, susijusias su Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos atstovavimu teismuose, nagrinėti administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka dėl Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 128, 129 ir 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos 2017 m. vasario 10 d. įsakymą Nr. V-35 „Dėl įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėti administracinių nusižengimų bylas suteikimo“.

3. PaveduTurizmo veiklos priežiūros skyriui paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

Turizmo plėtros skyriaus

Vietinio poskyrio skyriaus vedėja,

atliekanti direktoriaus funkcijas                                                         Indrė Trakimaitė-Šeškuvienė