LIETUVOS RESPUBLIKOS

2020 METŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. gruodžio 19 d. Nr. XIII-2714

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 2020 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto įplaukų, išlaidų ir likučių patvirtinimas

Patvirtinti 2020 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą – 2 304 658 tūkst. eurų įplaukų ir 2 304 658 tūkst. eurų išlaidų, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apyvartos lėšų likutį – po 5 792 tūkst. eurų pagal 2020 m. sausio 1 d. ir pagal 2020 m. gruodžio 31 d. būklę, numatomą 2020 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervą – 369 582 tūkst. eurų pagal 2020 m. sausio 1 d. būklę (pridedama).

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

2019 m. gruodžio 19 d.

įstatymu Nr. XIII-2714

 

2020 METŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETAS

 

Kodas

Straipsnio pavadinimas

Suma,

tūkst. Eur

 

Lėšų likutis pagal 2020 m. sausio 1 d. būklę,

iš jų:

375 374

 

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apyvartos lėšų likutis

5 792

 

Numatomas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervas,

iš jo:

369 582

 

– pagrindinė dalis

34 570

 

– rizikos valdymo dalis

335 012

 

ĮPLAUKOS

01

Privalomojo sveikatos draudimo įmokos,

iš jų:

2 232 085

 

01 01

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administruojamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos ir su jomis susijusios sumos

1 582 032

 

01 02

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įmokos už apdraustuosius, draudžiamus valstybės lėšomis

650 053

 

02

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai

40 108

 

03

Lėšos, grąžinamos pagal gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutartis

24 692

 

04

Kitos pajamos

7 773

 

Iš viso įplaukų

2 304 658

 

IŠLAIDOS

01

Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms

1 509 768

 

02

Vaistams, medicinos pagalbos priemonėms ir medicinos priemonių (prietaisų) nuomai

359 489

 

03

Medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui

63 959

 

04

Ortopedijos techninėms priemonėms

13 560

 

05

Sveikatos programoms ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms

132 486

 

06

Privalomojo sveikatos draudimo sistemos funkcionavimui ir šį draudimą vykdančių institucijų veiklos išlaidoms

22 597

 

07

Valstybinio socialinio draudimo fondo veiklos sąnaudoms,

susidarančioms dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų surinkimo

ir pervedimo į Privalomojo sveikatos draudimo fondą, kompensuoti

1 999

 

Iš viso

2 103 858

 

08

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervui papildyti (sudaryti)

200 800

 

Iš viso išlaidų

2 304 658

 

Lėšų likutis pagal 2020 m. gruodžio 31 d. būklę,

iš jų:

576 174

 

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apyvartos lėšų likutis

5 792

 

Numatomas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervas,

iš jo:

570 382

 

– pagrindinė dalis

34 570

 

– rizikos valdymo dalis

535 812