LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENŲ, SIEKIANČIŲ TAPTI TEISMO EKSPERTAIS, TEISINIŲ ŽINIŲ ĮVERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

2020 m. spalio 23 d. Nr. 1R-345

Vilnius

 

Vadovaudamasis Asmenų, siekiančių tapti teismo ekspertais, teisinių žinių įvertinimo komisijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1R-214 „Dėl Asmenų, siekiančių tapti teismo ekspertais, teisinių žinių įvertinimo komisijos nuostatų ir Teisinių žinių programos patvirtinimo“, 3 punktu:

1. Sudarau ketveriems metams šios sudėties Asmenų, siekiančių tapti teismo ekspertais, teisinių žinių įvertinimo komisiją (toliau – komisija):

Natalija Žilinskienė

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Teisinės apsaugos grupės vadovė (komisijos pirmininkė);

Aleksandras Ivanovas

 

Neringa Keršienė

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Atstovavimo teismuose grupės patarėjas;

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Teisinės apsaugos grupės vyresnioji patarėja;

Tautginas Mickevičius

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Teisminės justicijos ir civilinės teisės grupės vyresnysis patarėjas;

Marius Rakštelis

 

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Baudžiamosios justicijos grupės vyresnysis patarėjas.

 

2. Skiriu komisijos sekretore Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Teisinės apsaugos grupės patarėją Aliną Levickienę, o jos nesant – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Teisinės apsaugos grupės patarėją Vaidą Rudėnaitę.

3. Pripažįstu  netekusiu galios Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. liepos 14 d. įsakymą Nr. 1R-232 „Dėl Teisinių žinių asmenims, siekiantiems tapti teismo ekspertais, įvertinimo komisijos sudarymo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                             Elvinas Jankevičius