Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADAVIMO

 

2014 m. gruodžio 4 d. Nr. 1K-164

Vilnius

 

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 97 straipsniu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus 2014  m. gruodžio 4 d. teikimą,

p a v e d u finansų ministrui Rimantui ŠADŽIUI pavaduoti Lietuvos Respublikos Ministrą Pirmininką Algirdą BUTKEVIČIŲ 2014 m. gruodžio 5 d. jo vizito į Taliną (Estijos Respublika) metu.

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                          Dalia Grybauskaitė