UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪRINĖS VEIKLOS PLĖTROS, NUSIKALTIMŲ IR ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ PREVENCINĖS VEIKLOS, KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO, JAUNIMO UŽIMTUMO, EKONOMIKOS SKATINIMO IR TURIZMO PLĖTROS, KAIMO RĖMIMO PROJEKTŲ VERTINIMO EKSPERTŲ KOMISIJŲ SUDARYMO IR JŲ DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2018 m. vasario 27 d. Nr. AĮ-193

Utena

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo, pavirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. TS-306 „Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 14, 15 ir 16 punktais ir atsižvelgdamas į Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. AĮ-93 „Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo projekto finansavimo paraiškos, projektų tinkamumo finansuoti vertinimo formų patvirtinimo“ 1.2 papunktį:

1. Sudarau Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo projektų vertinimo ekspertų komisijas:

1.1 Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo sportinės veiklos projektų vertinimo ekspertų komisija:

1.1.1.  komisijos pirmininkas – Romualdas Kraulišas, Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas;

1.1.2. komisijos pirmininko pavaduotojas – Alvydas Surgautas, Utenos daugiafunkcio sporto centro direktorius (suderinta);

1.1.3. komisijos sekretorius – Alvydas Gražys, Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas;

1.1.4.  komisijos narys – Kazys Damidavičius, VšĮ „Tenisas visiems“ direktorius (suderinta);

1.1.5.  komisijos narė – Diana Tumėnienė, Utenos miesto seniūnijos Vyturių seniūnaitijos seniūnaitė (suderinta);

1.1.6.  komisijos narys – Paulius Čyvas, Aukštaitijos krepšinio mėgėjų asociacijos prezidentas (suderinta).

1.2 Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo vaikų vasaros poilsio organizavimo projektų vertinimo ekspertų komisija:

1.2.1. komisijos pirmininkas – Romualdas Kraulišas, Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas;

1.2.2. komisijos pirmininko pavaduotojas – Bronius Varnas, Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistas;

1.2.3. komisijos sekretorius – Alvydas Gražys, Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas;

1.2.4. komisijos narė - Edita Kanapeckienė, Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro direktorė (suderinta);

1.2.5. komisijos narė - Diana Tumėnienė, Utenos miesto seniūnijos Vyturių seniūnaitijos seniūnaitė (suderinta);

1.2.6. komisijos narys – Jonas Paukštė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyr. specialistas;

1.3. Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo edukacinės veiklos projektų vertinimo ekspertų komisija:

1.3.1. komisijos pirmininkė – Zita Ringelevičienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja;

1.3.2. komisijos pirmininko pavaduotojas – Romualdas Kraulišas, Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas;

1.3.3. komisijos sekretorė – Virginija Vaitiekienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyr. specialistė;

1.3.4. komisijos narė – Audrutė Zarankienė, Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos mokytoja (suderinta);

1.3.5.komisijos narė - Diana Tumėnienė, Utenos miesto seniūnijos Vyturių seniūnaitijos seniūnaitė (suderinta);

1.3.6. komisijos narys – Jonas Paukštė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyr. specialistas.

1.4. Jaunimo užimtumo projektų vertinimo ekspertų komisija:

1.4.1. komisijos pirmininkė – Zita Ringelevičienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja;

1.4.2. komisijos pirmininkės pavaduotojas – Romualdas Kraulišas, Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas;

1.4.3. komisijos sekretorė – Justė Rudokienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus jaunimo reikalų koordinatorė (vyr. specialistė);

1.4.4. komisijos narė - Diana Tumėnienė, Utenos miesto seniūnijos Vyturių seniūnaitijos seniūnaitė (suderinta);

1.4.5. komisijos narys – Gediminas Kazokas, Utenos ekonomikos ir kompiuterijos klubo narys (suderinta);

1.4.6. komisijos narė – Silvija Telksnytė, Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ atstovė (suderinta).

1.5. Kultūrinės veiklos plėtros kultūrinės veiklos projektų vertinimo ekspertų komisija:

1.5.1. komisijos pirmininkė – Zita Ringelevičienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja;

1.5.2. komisijos pirmininkės pavaduotoja - Jūratė Misiūnienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja;

1.5.3. komisijos sekretorė - Zita Mackevičienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė;

1.5.4. komisijos narė - Vitalija Bujanauskienė, Utenos švietimo centro direktorė (suderinta);

1.5.5. komisijos narė - Lilija Jovarienė, Utenos kraštotyros muziejaus direktorė (suderinta);

1.5.6. komisijos narė - Vyda Krasauskienė, Utenos trečiojo amžiaus universiteto direktorė (suderinta);

1.6. Kultūrinės veiklos plėtros nevyriausybinių organizacijų projektų vertinimo ekspertų komisija:

1.6.1. komisijos pirmininkė – Zita Ringelevičienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja;

1.6.2. komisijos pirmininkės pavaduotoja – Jūratė Misiūnienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vedėja;

1.6.3. komisijos sekretorė - Zita Mackevičienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė;

1.6.4. komisijos narė - Jolita Bučelienė, Vyžuoniškių bendrijos „Vyžuona“ pirmininkė (suderinta);

1.6.5. komisijos narys - Donatas Račinskas, Utenos seniūnijos bendruomenės pirmininkas (suderinta);

1.6.6. komisijos narė - Asta Tidikienė, Lietuvos Šaulių sąjungos Plk. Prano Saladžiaus šaulių 9-osios rinktinės vadė  (suderinta);

1.7. Kultūrinės veiklos plėtros religinių bendruomenių veiklos projektų vertinimo ekspertų komisija:

1.7.1. komisijos pirmininkė – Zita Ringelevičienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja;

1.7.2. komisijos pirmininkės pavaduotojas – kun. Remigijus Kavaliauskas, Panevėžio vyskupijos Utenos dekanato dekanas (suderinta);

1.7.3. komisijos sekretorė - Zita Mackevičienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė;

1.7.4. komisijos narys - Arvydas Mitalas, Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus specialistas (paveldosaugininkas);

1.7.5. komisijos narys - kun. Kęstutis Palepšys, Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos klebonas (suderinta);

1.7.6. komisijos narys - kun. Jurgis Kazlauskas, Saldutiškio Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonas (suderinta);

1.8. Kaimo rėmimo projektų vertinimo ekspertų komisija:

1.8.1. komisijos pirmininkė – Raimonda Jankauskienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriaus vedėja;

1.8.2. komisijos pirmininkės pavaduotojas – Algirdas Žukas, Utenos rajono savivaldybės tarybos narys (suderinta);

1.8.3. komisijos sekretorė – Jolanta Guobaitė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtos skyriaus vyr. specialistė;

1.8.4. komisijos narys – Egidijus Gudonis, Utenos ūkininkų sąjungos pirmininkas (suderinta);

1.8.5.  komisijos narys – Virginijus Keraminas, Utenos rajono savivaldybės tarybos narys (suderinta);

1.8.6. komisijos narė - Laura Araminaitė, Utenos seniūnijos žemės ūkio specialistė (suderinta).

1.9. Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros projektų vertinimo ekspertų komisija:

1.9.1. komisijos pirmininkė - Zita Ringelevičienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja;

1.9.2. komisijos pirmininkės pavaduotoja - Romualda Serbentienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja;

1.9.3. komisijos sekretorė - Sandra Samsonienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vyr. specialistė;

1.9.4. komisijos narė - Indra Malašičevienė, Utenos rajono savivaldybės tarybos sekretorė;

1.9.5 komisijos narė - Alma Vedrickienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos finansų skyriaus vedėja;

1.9.6 komisijos narys - Valdemaras Žvirblis, Utenos miesto seniūnijos Dauniškio ežero seniūnaitijos seniūnaitis (suderinta).

1.10. Nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos projektų vertinimo ekspertų komisija:

1.10.1. komisijos pirmininkas ̶ Valentinas Vaitonis, Utenos rajono savivaldybės administracijos Utenos miesto seniūnijos seniūnas;

1.10.2. komisijos pirmininko pavaduotoja  ̶  Virginija Maniušytė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vyr. specialistė;

1.10.3. komisijos sekretorė  ̶  Daiva Musteikienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyr. specialistė;

1.10.4. komisijos narė - Gailutė Blažienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėja;

1.10.5. komisijos narė - Justė Rudokienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus jaunimo reikalų koordinatorė (vyr. specialistė);

1.10.6. komisijos narė - Gražina Lygnugarienė, Utenos miesto seniūnijos Smėlio seniūnaitijos seniūnaitė.

2.Tvirtinu Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo projektų vertinimo ekspertų komisijos darbo reglamentą (pridedama).

3. Pripažįstu netekusiu galios Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 12 d. įsakymą Nr. AĮ-145 „Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo projektų vertinimo ekspertų komisijų sudarymo ir Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. AĮ-2015 pripažinimo netekusiu galios“ su visais pakeitimais ir papildymais.

4. Nurodau, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                       Jonas Slapšinskas

 

PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. vasario 27 d.

įsakymu Nr. AĮ-193

 

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪRINĖS VEIKLOS PLĖTROS, NUSIKALTIMŲ IR ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ PREVENCINĖS VEIKLOS, KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO, JAUNIMO UŽIMTUMO, EKONOMIKOS SKATINIMO IR TURIZMO PLĖTROS, KAIMO RĖMIMO PROJEKTŲ VERTINIMO EKSPERTŲ KOMISIJŲ DARBO REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo projektų vertinimo ekspertų komisijų (toliau – Komisijos) reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Komisijų sudarymo bei darbo tvarką.

2. Komisijos sudaromos kiekvienos veiklos srities projektų vertinimui: kultūrinės veiklos plėtros, nevyriausybinių organizacijų, religinių bendruomenių, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų, sportinės, vaikų vasaros poilsio organizavimo, edukacinės, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo.

3. Kiekvienos srities Komisijas sudaro ne mažiau kaip 5 nariai. Komisijų narius, pirmininkus, pirmininko pavaduotojus bei posėdžių sekretorius skiria įsakymu Savivaldybės administracijos direktorius. Komisijų posėdžių sekretoriai nėra Komisijų nariai.

4. Komisijų sudėtis atnaujinama ne mažiau kaip 2/5 Komisijų narių kas 2 metus. Kiekvienos srities Komisijos nario pareigas asmuo gali eiti ne ilgiau kaip 4 metus iš eilės.

5. Komisijų paskirtis – teikti Savivaldybės administracijos direktoriui rekomendacijas dėl projektų atrankos bei lėšų skyrimo projektams.

6. Komisijos savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais bei šiuo reglamentu.

7. Komisijos veikia ją sudariusios organizacijos - Utenos rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) - vardu pagal jai nustatytas funkcijas.

 

II SKYRIUS

KOMISIJŲ FUNKCIJOS

 

8. Vertinti Savivaldybės administracijai pateiktus finansavimui gauti projektus.

9. Teikti Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymą finansuoti/nefinansuoti projektus.

 

III SKYRIUS

KOMISIJŲ NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

10. Komisijų nariai, atlikdami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:

10.1. gauti informaciją su Komisijų veikla susijusiais klausimais;

10.2. teikti Komisijų pirmininkams pasiūlymus dėl Komisijų darbo organizavimo;

10.3. siūlyti Komisijų pirmininkams įtraukti klausimą į Komisijų posėdžių darbotvarkes;

10.4. pareikšti atskirąją nuomonę, jei nesutinka su Komisijų sprendimais.

10.5. komisijų nariai, atlikdami jiems pavestas pareigas, privalo:

10.6. dalyvauti Komisijų posėdžiuose;

10.7. dalyvauti rengiant Komisijų sprendimų ir nutarimų projektus;

10.8. pirmininkų pavedimu rengti medžiagą Komisijų posėdžiams.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJŲ DARBO ORGANIZAVIMAS

 

11. Pagrindinė Komisijų darbo forma yra posėdžiai. Komisijų posėdžiai yra uždari.

12. Komisijų sprendimus priima posėdyje balsų dauguma (balsus skaičiuojant nuo posėdyje dalyvavusių Komisijos narių skaičiaus) atviru vardiniu balsavimu. Komisijų posėdžiai ir priimami sprendimai teisėti, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komisijos narių. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.

13. Komisijų darbui vadovauja pirmininkas, jo nesant – pirmininko pavaduotojas.

14. Komisijų pirmininkai, organizuoja Komisijų darbą, nustato Komisijų posėdžių datą ir laiką, pirmininkauja posėdžiams, pasirašo posėdžių protokolus.

15. Komisijų posėdžių sekretoriai:

15.1. tvarko, sistemina ir teikia Komisijoms informaciją apie gautas paraiškas;

15.2. rengia posėdžių darbotvarkę ir posėdžių protokolus;

15.3. pateikia svarstomu klausimu būtinus dokumentus;

15.4. posėdžių metu rašo protokolą;

15.5. pasirašo Komisijos posėdžių protokolus;

15.6. organizuoja Komisijos sprendimų vykdymą;

15.7. informuoja raštu projektų vykdytojus apie Komisijos sprendimus dėl projektams skirtas/neskirtas lėšas.

 

V SKYRIUS

PROJEKTŲ VERTINIMAS

 

16. Komisijų pirmininkai, pirmininko pavaduotojai, nariai ir posėdžio sekretoriai privalo pranešti kitiems Komisijų nariams apie esamą interesų konfliktą, nusišalinti nuo dalyvavimo ir jokia forma nedalyvauti svarstant, vertinant ir priimant sprendimą, susijusį su projektu.

17. Komisijų pirmininkai, pirmininkų pavaduotojai ir komisijų nariai įvertina paraiškų administracinę atitiktį ir nustatę, kad paraiškos tinkamai užpildytos, pateikti privalomi dokumentai, atlieka tinkamumo finansuoti vertinimą, užpildant tinkamumo finansuoti vertinimo formą, patvirtintą Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. AĮ-93 „Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo projekto finansavimo paraiškos, projektų tinkamumo finansuoti vertinimo formų patvirtinimo“ 1.2 papunkčiu.

18. Projektai vertinami pagal atskirus vertinimo kriterijus balais. Projektai galutinai įvertinami, susumavus pagal kiekvieną vertinimo kriterijų skirtus balus. Aukščiausias galimas projekto įvertinimas yra 50 balų.

19. Apie projekto finansavimą sprendžiama pagal projekto surinktų balų sumą:

19.1. nuo 37 iki 50 balų - projektas finansuojamas;

19.2. mažiau nei 37 balų – projektas atmestinas.

20. Tinkamumo finansuoti vertinimo formos Komisijos nario vertinimo išvadoje, kiekvienas Komisijos narys parašo sumą, kurią rekomenduoja skirti arba neskirti projekto vykdytojui.

21. Įvertinus paraiškas, Komisijų posėdžių sekretoriai apskaičiuoja Komisijos narių skirtų balų vidurkius, rekomenduojamos projektams skirti sumos vidurkius ir pateikia Komisijų pirmininkams projektų paraiškų vertinimo suvestines.

22. Komisijų pirmininkai, atsižvelgdami į projektų paraiškų vertinimo suvestines, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymą finansuoti/nefinansuoti projektus.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Komisijų posėdžių darbo organizavimo procedūrinius klausimus, nenumatytus šiame Reglamente, sprendžia Komisijų pirmininkai.

24. Komisijos nariai, pažeidę šį Reglamentą, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

25. Komisijos dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

____________________