Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gruodžio 12 d. Nr. 1267

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Papildyti 4.4394 papunkčiu:

4.4394                leidimo teikti veislininkystės paslaugas išdavimą                  28“.

2. Pripažinti netekusia galios po 4.617 papunkčiu esančią pastraipą „Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos“.

3. Pripažinti netekusiu galios 4.618 papunktį.

4. Papildyti po 4.621 papunkčio einančia pastraipa:

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro“.

5. Pripažinti netekusia galios po 4.622 papunkčiu esančią pastraipą „Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro“.

6. Pakeisti 4.623 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.6211.         patentinių patikėtinių kvalifikacinio egzamino                                  150“.

laikymą

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                               Saulius Skvernelis

 

 

 

Finansų ministras                                                                                               Vilius Šapoka