vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL UŽDAROSIOS Akcinės bendrovės „FORTUM HEAT LIETUVA“ buitinių vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo Įkainių nustatymo

 

2019 m. balandžio 26 d. Nr. O3E-129

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 9 straipsnio 2 dalimi ir 37 straipsnio 5 dalimi, Gamtinių dujų naujų vartotojų, naujų gamtinių dujų sistemų ir biodujų jėgainių prijungimo įkainių nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. O3-187 „Dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo skaičiavimo metodikos patvirtinimo“, atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Heat Lietuva“ 2019 m. vasario 28 d. raštą Nr. SH-27, 2019 m. kovo 15 d. raštą Nr. SH-31, 2019 m. kovo 26 d. el. laišką (reg. Nr. R1-2648) ir Komisijos Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus 2019 m. balandžio 19 d. pažymą Nr. O5E-103 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Heat Lietuva“ buitinių vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo įkainių nustatymo“, Komisija nutaria:

Nustatyti uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Heat Lietuva“ naujų buitinių vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo įkainius, galiosiančius nuo 2019 m. birželio 1 d. (be pridėtinės vertės mokesčio):

1. Buitiniams vartotojams, suvartosiantiems iki 300 kub. metrų dujų per metus arba dujas naudosiantiems buitinėms viryklėms:

1.1. prijungimo įkainį, nepriklausantį nuo atstumo, – 962,46 Eur;

1.2. prijungimo įkainį už nutiestą dujotiekio metrą – 41,17 Eur.

2. Buitiniams vartotojams, suvartosiantiems daugiau kaip 300 kub. metrų dujų per metus arba dujas naudosiantiems vandens ir (arba) patalpų šildymui:

2.1. prijungimo įkainį, nepriklausantį nuo atstumo, – 287,45 Eur;

2.2. prijungimo įkainį už nutiestą dujotiekio metrą – 14,66 Eur.

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                          Inga Žilienė