Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1206 „DĖL ŠALPOS PENSIJŲ BAZĖS DYDŽIO, TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ BAZĖS DYDŽIO IR VALSTYBINIŲ PENSIJŲ BAZĖS DYDŽIO PATVIRTINIMO pakeitimo

 

2018 m. gruodžio 19 d. Nr. 1334

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimą Nr. 1206 „Dėl šalpos pensijų bazės dydžio, tikslinių kompensacijų bazės dydžio ir valstybinių pensijų bazės dydžio patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių

DYDŽIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo 2 straipsnio 6 dalimi ir Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Patvirtinti:

1.    bazinės socialinės išmokos dydį – 38 eurai;

2.    šalpos pensijų bazės dydį – 132 eurai;

3.    tikslinių kompensacijų bazės dydį – 114 eurų;

4.    valstybės remiamų pajamų dydį – 122 eurai;

5.    valstybinių pensijų bazės dydį – 58 eurai.“

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 10 d. nutarimą Nr. 923 „Dėl valstybės remiamų pajamų dydžio patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 10 d. nutarimą Nr. 924 „Dėl bazinės socialinės išmokos dydžio patvirtinimo“.

3. Šis nutarimas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                            Linas Kukuraitis