LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO

 

MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ REZIDENTŪROS STUDIJŲ VIETŲ, Į KURIAS 2022 METAIS PRIIMAMI STUDENTAI, SKAIČIAUS PASKIRSTYMO UNIVERSITETAMS PAGAL SPECIALYBES

 

 

2022 m. balandžio 20 d. Nr. V-591

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 77 straipsnio 11 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimą Nr. 290 „Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų, antrosios pakopos, doktorantūros, profesinių studijų vietų, į kurias 2022 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo pagal studijų krypčių grupes, mokslo, meno sritis sąrašų patvirtinimo“,

t v i r t i n u Valstybės finansuojamų rezidentūros studijų vietų, į kurias 2022 metais priimami studentai, skaičiaus paskirstymą universitetams pagal specialybes (pridedama).

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                    Jurgita Šiugždinienė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo

ir sporto ministro

2022 m. balandžio 20 d. įsakymu

Nr. V-591

 

valstybės finansuojamų rezidentūros studijų vietų, į kurias 2022 metais priimami studentai, skaičiaus paskirstymas universitetams pagal specialybes

 

I skyrius

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

 

Studijų kryptis

Studijų programos

valstybinis kodas

Studijų programos pavadinimas

Rezidentūros studijų vietų skaičius

 

Medicina

7330GX001

Abdominalinė chirurgija

3

 

7330GX002

Akušerija ir ginekologija

5

 

7330GX003

Alergologija ir klinikinė imunologija

1

 

7330GX004

Anesteziologija ir reanimatologija

11

 

7330GX005

Chemoterapinė onkologija

2

 

7330GX006

Chirurgija

2

 

7330GX007

Darbo medicina

1

 

7330GX008

Dermatovenerologija

1

 

7330GX009

Dietologija

1

 

7330GX010

Endokrinologija

1

 

7330GX011

Fizinė medicina ir reabilitacija

5

 

7330GX012

Gastroenterologija

3

 

7330GX014

Genetika

1

 

7330GX013

Geriatrija

2

 

7330GX015

Hematologija

1

 

7330GX016

Infekcinės ligos

2

 

7330GX017

Kardiologija

6

 

7330GX018

Klinikinė farmakologija

1

 

7330GX020

Kraujagyslių chirurgija

1

 

7330GX021

Krūtinės chirurgija

1

 

7330GX022

Laboratorinė medicina

1

 

7330GX023

Nefrologija

2

 

7330GX024

Neurochirurgija

1

 

7330GX025

Neurologija

7

 

7330GX026

Oftalmologija

5

 

7330GX027

Ortopedija traumatologija

4

 

7330GX028

Otorinolaringologija

3

 

7330GX029

Patologija

1

 

7330GX031

Psichiatrija

10

 

7330GX032

Pulmonologija

2

 

7330GX033

Radiologija

5

 

7330GX035

Reumatologija

1

 

7330GX036

Skubioji medicina

10

 

7330GX037

Sporto medicina

1

 

7330GX038

Šeimos medicina

42

 

7330GX127

Širdies ir krūtinės chirurgija

1

 

7330GX040

Urologija

2

 

7330GX041

Vaikų chirurgija

2

 

7330GX048

Vaikų ir paauglių psichiatrija

4

 

7330GX050

Vaikų ligos

4

 

7330GX051

Vaikų ligos ir neonatologija

2

 

7330GX042

Vaikų ligos ir vaikų alergologija

1

 

7330GX043

Vaikų ligos ir vaikų endokrinologija

1

 

7330GX044

Vaikų ligos ir vaikų gastroenterologija

1

 

7330GX055

Vaikų ligos ir vaikų reumatologija

1

 

7330GX047

Vaikų ligos ir vaikų intensyvioji terapija

1

 

7330GX049

Vaikų ligos ir vaikų kardiologija

1

 

7330GX053

Vaikų ligos ir vaikų neurologija

1

 

7330GX054

Vaikų ligos ir vaikų pulmonologija

1

 

7330GX057

Vidaus ligos

15

 

Iš viso

184

 

Odontologija

7330GX058

Burnos chirurgija

2

 

7330GX059

Endodontologija

1

 

7330GX060

Ortodontija

1

 

7330GX061

Ortopedinė odontologija

1

 

7330GX062

Periodontologija

1

 

7330GX063

Vaikų odontologija

1

 

Iš viso

7

 

Veterinarija

7330HX002

Veterinarinė akušerija ir ginekologija

2

 

7330HX007

Veterinarinė mikrobiologija

1

 

7330HX017

Gyvūnų gerovė

1

 

7330HX012

Smulkiųjų gyvūnų chirurgija

2

 

7330HX013

Smulkiųjų gyvūnų terapija

2

 

7330HX014

Atrajotojų ligų diagnostika ir gydymas

2

 

7330HX015

Veterinarinė vaizdinė diagnostika

1

 

7330HX016

Arklių veterinarinė medicina

2

 

7330HX001

Gyvūninių produktų veterinarinė sanitarija

1

 

Iš viso

14

 

Iš viso

205

 

 

 

 

II skyrius

VILNIAUS UNIVERSITETAS

 

Studijų kryptis

Studijų programos

valstybinis kodas

Studijų programos pavadinimas

Rezidentūros studijų vietų skaičius

Medicina

7330GX114

Abdominalinė chirurgija

3

7330GX088

Akušerija ir ginekologija

6

7330GX113

Alergologija ir klinikinė imunologija

1

7330GX086

Anesteziologija ir reanimatologija

11

7330GX099

Chemoterapinė onkologija

1

7330GX085

Chirurgija

2

7330GX111

Darbo medicina

1

7330GX084

Dermatovenerologija

1

7330GX102

Dietologija

1

7330GX101

Endokrinologija

2

7330GX100

Fizinė medicina ir reabilitacija

4

7330GX087

Gastroenterologija

2

7330GX093

Genetika

1

7330GX083

Geriatrija

3

7330GX082

Hematologija

1

7330GX076

Infekcinės ligos

3

7330GX097

Kardiologija

6

7330GX075

Klinikinė toksikologija

1

7330GX112

Kraujagyslių chirurgija

1

7330GX108

Laboratorinė medicina

1

7330GX094

Nefrologija

1

7330GX110

Neurochirurgija

1

7330GX091

Neurologija

7

7330GX074

Oftalmologija

5

7330GX081

Ortopedija ir traumatologija

4

7330GX080

Otorinolaringologija

3

7330GX079

Patologija

2

7330GX090

Psichiatrija

10

7330GX092

Pulmonologija

3

7330GX078

Radiologija

4

7330GX107

Reumatologija

1

7330GX116

Skubioji medicina

11

7330GX077

Šeimos medicina

38

7330GX073

Širdies chirurgija

1

7330GX104

Teismo medicina

2

7330GX105

Urologija

2

7330GX072

Vaikų chirurgija

1

7330GX089

Vaikų ir paauglių psichiatrija

5

7330GX071

Vaikų ligos

4

7330GX069

Vaikų ligos ir vaikų nefrologija

1

7330GX103

Vaikų ligos ir neonatologija

1

7330GX066

Vaikų ligos ir vaikų intensyvioji terapija

1

7330GX065

Vaikų ligos ir vaikų neurologija

1

7330GX096

Vaikų ligos ir vaikų onkohematologija

1

7330GX068

Vaikų ligos ir vaikų pulmonologija

1

7330GX117

Vaikų ligos ir vaikų alergologija

1

7330GX118

Vaikų ligos ir vaikų infekcinės ligos

1

7330GX119

Vaikų ligos ir vaikų reumatologija

1

7330GX064

Vidaus ligos

15

Iš viso

181

Odontologija

7330GX126

Endodontologija

1

7330GX121

Ortodontija

2

7330GX124

Periodontologija

1

7330GX125

Vaikų odontologija

1

Iš viso

5

Iš viso

186

 

__________________