LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL mažiausio stojamojo konkursinio balo stojantieSIEms į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojantieSIEMS į studijų stipendijas 2021 metais nustatymo

 

2021 m. vasario 1 d. Nr. V-174

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 77 straipsnio 1 dalimi:

N u s t a t a u, kad mažiausias stojamasis konkursinis balas:

1. stojantiesiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojantiesiems į studijų stipendijas 2021 metais universitetuose yra 5,4, kolegijose – 4,3;

2. netaikomas stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                     Jurgita Šiugždinienė