LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 m. birželio 15 d. įsakymO Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2022 m. sausio 14 d. Nr. V-76

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymą Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.1. asmenimis, turėjusiais sąlytį, laikomi asmenys, grįžę ar atvykę iš šalių, įtrauktų į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, arba keliavę per paveiktas šalis 10 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką, išskyrus keliavimą oro transportu, kai neišeinama iš oro uosto tranzito zonos (toliau – asmenys, grįžę iš užsienio);“.

1.2. Pakeičiu 2.3.3 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

2.3.3. asmenims (išskyrus asmenis, kurie 10 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką lankėsi šalyse, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės), turintiems viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų parengtą:“.

1.3. Pakeičiu 2.4.3 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

2.4.3. asmenims (išskyrus asmenis, kurie 10 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką lankėsi šalyse, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės), turintiems bent vieną iš šių dokumentų, parengtų viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų:“.

1.4. Pakeičiu 2.41 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.41. asmenims, atvykusiems iš šalių, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąraše priskirtų geltonai zonai (išskyrus asmenis iki 12 m., asmenis, nurodytus Izoliavimo taisyklių 11.1.12 papunktyje bei oficialių delegacijų narius), rekomenduojama ne vėliau kaip trečią atvykimo į Lietuvos Respubliką dieną savo lėšomis atlikti COVID-19 tyrimą (greitąjį antigeno testą ar PGR).

1.5. Pakeičiu 2.43 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.43. asmenims, atvykusiems iš šalių, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąraše priskirtų raudonai ir pilkai zonai, (išskyrus asmenis, kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu, nuo kurio praėjo ne daugiau kaip 90 dienų iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką), ne vėliau kaip trečią atvykimo į Lietuvos Respubliką dieną rekomenduojama savo lėšomis atlikti COVID-19 tyrimą (greitąjį antigeno testą ar PGR).“

1.6. Pakeičiu 2.5.5 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

2.5.5. Izoliavimo taisyklių 11.2.5 papunktyje nurodytiems asmenims, kurių kelionės tikslas yra susijęs su darbo funkcijų vykdymu, privaloma nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau kaip 7 dienų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos. Izoliavimo taisyklių 11.2.5 papunktyje nurodytiems asmenims izoliacija netaikoma:“.

1.7. Pakeičiu 2.5.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.5.6. netaikoma asmenims, nurodytiems Izoliavimo taisyklių 11.1.12 papunktyje (išskyrus asmenis, kurie 10 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką lankėsi šalyse, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąraše priskirtose šalims, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės);“.

1.8. Pakeičiu 2.5.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.5.7. netaikoma asmenims iki 12 m. (išskyrus asmenis, kurie 10 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką lankėsi šalyse, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąraše priskirtose šalims, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės). Jeigu kartu su vaiku keliavusiems asmenims yra privaloma izoliacija, rekomenduojama tokiems vaikams nelankyti ugdymo įstaigos kartu keliavusių asmenų izoliacijos laikotarpiu;“.

1.9. Pakeičiu 2.8.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.8.1. šalys, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės;“.

1.10. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šis įsakymas įsigalioja 2022 m. sausio 17 d.

2.2. šio įsakymo nuostatos taikomos asmenims, atvykusiems į  Lietuvos Respubliką nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Arūnas Dulkys

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-1463

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2022 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. V-76

redakcija)

 

COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PAVEIKTŲ ŠALIŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

 

Šalis (teritorija)

 

Taikomi reikalavimai keliautojams

 

1.

 

Šalys, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės

 

-

Privalomas NVSC anketos pildymas

 

Privalomas COVID-19 tyrimas iki atvykimo, antras testas (PGR) ne vėliau kaip 3 atvykimo dieną ir trečias testas (PGR) ne anksčiau kaip 7 ir ne vėliau kaip 10 atvykimo dieną (įskaitant persirgusius ir vakcinuotus asmenis)

 

Privaloma 7 d. izoliacija (įskaitant persirgusius ir vakcinuotus asmenis)

 

(yra išimčių)

 

2.

 

Šalys, priskiriamos raudonai ir pilkai zonai

 

2.1.

 

Europos ekonominės erdvės šalys

2.1.1.  

Airija

Privalomas NVSC anketos pildymas

 

Privalomas COVID-19 tyrimas

ir 7 d. izoliacija

 

Rekomenduojama ne vėliau kaip 3 atvykimo dieną savo lėšomis atlikti COVID-19 tyrimą (greitąjį antigeno testą ar PGR) (įskaitant persirgusius ir vakcinuotus asmenis)

 

(yra išimčių)

2.1.2.  

Austrijos Respublika

2.1.3.  

Belgijos Karalystė

2.1.4.  

Bulgarijos Respublika

2.1.5.  

Čekijos Respublika

2.1.6.  

Danijos Karalystė

2.1.7.  

Estijos Respublika

2.1.8.  

Graikijos Respublika (įskaitant Korfu, Kefaloniją, Zakintą, Tasą, Kretą, Rodą ir Santorinį)

2.1.9.  

Islandijos Respublika

2.1.10.

Ispanijos Karalystė (įskaitant Maljorką, Fuerteventūrą, Tenerifę ir Gran Kanariją)

2.1.11.

Italijos Respublika

2.1.12.

Kipro Respublika

2.1.13.

Kroatijos Respublika

2.1.14.

Latvijos Respublika

2.1.15.

Lenkijos Respublika

2.1.16.

Lichtenšteino Kunigaikštystė

2.1.17.

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

2.1.18.

Maltos Respublika

2.1.19.

Nyderlandų Karalystė

2.1.20.

Norvegijos Karalystė

2.1.21.

Portugalijos Respublika (įskaitant Madeirą)

2.1.22.

Prancūzijos Respublika (įskaitant Martiniką, Prancūzijos Gvianą, Reunjoną ir Majotą)

2.1.23.

Rumunija

2.1.24.

Slovėnijos Respublika

2.1.25.

Slovakijos Respublika

2.1.26.

Suomijos Respublika

2.1.27.

Švedijos Karalystė

2.1.28.

Šveicarijos Konfederacija

2.1.29.

Vengrijos Respublika

2.1.30.

Vokietijos Federacinė Respublika

2.2.

Kitos šalys

2.2.1.  

Afganistano Islamo Respublika

Privalomas NVSC anketos pildymas

 

Privalomas COVID-19 tyrimas

ir 7 d. izoliacija

 

Rekomenduojama ne vėliau kaip 3 atvykimo dieną savo lėšomis atlikti COVID-19 tyrimą (greitąjį antigeno testą ar PGR) (įskaitant persirgusius ir vakcinuotus asmenis)

 

(yra išimčių)

2.2.2.  

Albanijos Respublika

2.2.3.  

Alžyro Liaudies Demokratinė Respublika

2.2.4.  

Amerikos Samoa*

2.2.5.  

Andoros Kunigaikštystė

2.2.6.  

Angolos Respublika

2.2.7.  

Antigva ir Barbuda

2.2.8.  

Argentinos Respublika

2.2.9.  

Armėnijos Respublika

2.2.10.

Aruba*

2.2.11.

Australija

2.2.12.

Azerbaidžano Respublika

2.2.13.

Bahamų Sandrauga

2.2.14.

Bahreino Karalystė

2.2.15.

Baltarusijos Respublika

2.2.16.

Bangladešo Liaudies Respublika

2.2.17.

Barbadosas

2.2.18.

Belizas

2.2.19.

Benino Respublika

2.2.20.

Bermuda*

2.2.21.

Bisau Gvinėjos Respublika

2.2.22.

Bolivijos Daugiatautė Valstybė

2.2.23.

Bosnija ir Hercegovina

2.2.24.

Botsvanos Respublika

2.2.25.

Brazilijos Federacinė Respublika

2.2.26.

Brunėjaus Darusalamas

2.2.27.

Burkina Fasas

2.2.28.

Burundžio Respublika

2.2.29.

Butano Karalystė

2.2.30.

Centrinė Afrikos Respublika

2.2.31.

Čado Respublika

2.2.32.

Čilės Respublika

2.2.33.

Dominikos Sandrauga

2.2.34.

Dominikos Respublika

2.2.35.

Dramblio Kaulo Kranto Respublika

2.2.36.

Džibučio Respublika

2.2.37.

Egipto Arabų Respublika

2.2.38.

Ekvadoro Respublika

2.2.39.

Eritrėjos Valstybė

2.2.40.

Esvatinio Karalystė

2.2.41.

Etiopijos Federacinė Demokratinė Respublika

2.2.42.

Fidžio Respublika

2.2.43.

Filipinų Respublika

2.2.44.

Gabono Respublika

2.2.45.

Gajanos Respublika

2.2.46.

Gambijos Respublika

2.2.47.

Ganos Respublika

2.2.48.

Gibraltaras*

2.2.49.

Grenada

2.2.50.

Guamas*

2.2.51.

Gvatemalos Respublika

2.2.52.

Gvinėjos Respublika

2.2.53.

Haičio Respublika

2.2.54.

Hondūro Respublika

2.2.55.

Indijos Respublika

2.2.56.

Indonezijos Respublika

2.2.57.

Irako Respublika

2.2.58.

Irano Islamo Respublika

2.2.59.

Izraelio Valstybė

2.2.60.

Jamaika

2.2.61.

Japonija

2.2.62.

Jemeno Respublika

2.2.63.

Jordanijos Hašimitų Karalystė

2.2.64.

Juodkalnija

2.2.65.

Jungtinės Amerikos Valstijos

2.2.66.

Jungtiniai Arabų Emyratai

2.2.67.

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė 

2.2.68.

Kaimanų salos*

2.2.69.

Kalėdų sala*

2.2.70.

Kambodžos Karalystė

2.2.71.

Kamerūno Respublika

2.2.72.

Kanada

2.2.73.

Kataro Valstybė

2.2.74.

Kazachstano Respublika

2.2.75.

Kenijos Respublika

2.2.76.

Kinijos Liaudies Respublika

2.2.77.

Kirgizijos Respublika

2.2.78.

Kiurasao*

2.2.79.

Kolumbijos Respublika

2.2.80.

Komorų Sąjunga

2.2.81.

Kongo Demokratinė Respublika

2.2.82.

Kongo Respublika

2.2.83.

Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika

2.2.84.

Korėjos Respublika

2.2.85.

Kosovo Respublika*

2.2.86.

Kosta Rikos Respublika

2.2.87.

Kubos Respublika

2.2.88.

Kuko salos*

2.2.89.

Kuveito Valstybė

2.2.90.

Laoso Liaudies Demokratinė Respublika

2.2.91.

Lesoto Karalystė

2.2.92.

Libano Respublika

2.2.93.

Liberijos Respublika

2.2.94.

Libijos Valstybė

2.2.95.

Madagaskaro Demokratinė Respublika

2.2.96.

Malaizija

2.2.97.

Malavio Respublika

2.2.98.

Maldyvų Respublika

2.2.99.

Malio Respublika

2.2.100.

Maroko Karalystė

2.2.101.

Maršalo Salų Respublika

2.2.102.

Mauricijaus Respublika

2.2.103.

Mauritanijos Islamo Respublika

2.2.104.

Meksikos Jungtinės Valstijos

2.2.105.

Mianmaro Sąjungos Respublika

2.2.106.

Mikronezijos Federacinės Valstijos

2.2.107.

Moldovos Respublika

2.2.108.

Monako Kunigaikštystė

2.2.109.

Mongolija

2.2.110.

Montseratas*

2.2.111.

Mozambiko Respublika

2.2.112.

Namibijos Respublika

2.2.113.

Naujoji Zelandija

2.2.114.

Nauru Respublika

2.2.115.

Nepalo Federacinė Demokratinė Respublika

2.2.116.

Nigerijos Federacinė Respublika

2.2.117.

Nigerio Respublika

2.2.118.

Nikaragvos Respublika

2.2.119.

Omano Sultonatas

2.2.120.

Pakistano Islamo Respublika

2.2.121.

Palestina*

2.2.122.

Panamos Respublika

2.2.123.

Papua Naujosios Gvinėjos Nepriklausomoji Valstybė

2.2.124.

Paragvajaus Respublika

2.2.125.

Peru Respublika

2.2.126.

Pietų Afrikos Respublika

2.2.127.

Pietų Sudano Respublika

2.2.128.

Prancūzijos Polinezija*

2.2.129.

Puerto Riko Sandrauga*

2.2.130.

Pusiaujo Gvinėjos Respublika

2.2.131.

Ruandos Respublika

2.2.132.

Rusijos Federacija

2.2.133.

Sakartvelas

2.2.134.

Saliamono salos

2.2.135.

Salvadoro Respublika

2.2.136.

Samoa Nepriklausomoji Valstybė

2.2.137.

San Marino Respublika

2.2.138.

San Tomė ir Prinsipės Demokratinė Respublika 

2.2.139.

Saudo Arabijos Karalystė

2.2.140.

Seišelių Respublika

2.2.141.

Senegalo Respublika

2.2.142.

Sent Kitsas ir Nevis

2.2.143.

Sent Lusija

2.2.144.

Sent Vinsentas ir Grenadinai

2.2.145.

Serbijos Respublika

2.2.146.

Siera Leonės Respublika

2.2.147.

Singapūro Respublika

2.2.148.

Sirijos Arabų Respublika

2.2.149.

Somalio Federacinė Respublika

2.2.150.

Sudano Respublika

2.2.151.

Surinamo Respublika

2.2.152.

Šiaurės Makedonijos Respublika

2.2.153.

Šri Lankos Demokratinė Socialistinė Respublika

2.2.154.

Šventasis Sostas (Vatikano Miesto Valstybė)*

2.2.155.

Tadžikistano Respublika

2.2.156.

Tailando Karalystė

2.2.157.

Taivanas*

2.2.158.

Tanzanijos Jungtinė Respublika

2.2.159.

Terksas ir Kaikosas*

2.2.160.

Togo Respublika

2.2.161.

Tongos Karalystė

2.2.162.

Trinidado ir Tobago Respublika

2.2.163.

Tuniso Respublika

2.2.164.

Turkijos Respublika

2.2.165.

Turkmėnistanas

2.2.166.

Tuvalu

2.2.167.

Ugandos Respublika

2.2.168.

Ukraina

2.2.169.

Urugvajaus Rytų Respublika

2.2.170.

Uzbekistano Respublika

2.2.171.

Vanuatu Respublika

2.2.172.

Venesuelos Bolivaro Respublika

2.2.173.

Vietnamo Socialistinė Respublika

2.2.174.

Zambijos Respublika

2.2.175.

Zimbabvės Respublika

2.2.176.

Žaliojo Kyšulio Respublika

3.

Šalys, priskiriamos geltonai zonai

-

Privalomas NVSC anketos pildymas

Privalomas COVID-19 tyrimas iki atvykimo

Rekomenduojama ne vėliau kaip     3 atvykimo dieną savo lėšomis atlikti COVID-19 tyrimą (greitąjį antigeno testą ar PGR)

(yra išimčių)

4.

Šalys, priskiriamos žaliai zonai

-

Privalomas NVSC anketos pildymas

Privalomas COVID-19 tyrimas iki atvykimo

(yra išimčių)

 

* Teritorijos, nesančios JT narėmis

 

_____________________