LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2019 M.  RUGPJŪČIO 22 D.  ĮSAKYMO NR. V-1012 „DĖL TUBERKULIOZĖS DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gruodžio 31 d. Nr. V-3016

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Tuberkuliozės  diagnostikos  ir gydymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. V-1012 „Dėl Tuberkuliozės diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 6.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.3. Jei pacientas neiškosėja skreplių arba skreplių mikroskopiniu tyrimu RAB neaptinkama,  gydytojas pulmonologas ar vaikų pulmonologas sprendžia dėl fibrobronchoskopijos atlikimo tikslingumo. Gydytojas vaikų pulmonologas sprendžia dėl kraujo limfocitų atsako į stimuliaciją TM antigenais įvertinimo pagal gama interferono išskyrimą atlikimo.“

2. Pakeičiu priedo trečią eilutę ir ją išdėstau taip:

 

 

Tuberkuliozė I-1

Z20.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z11.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R76.1

 

 

 

 

 

 

 

Z29.2

Kontaktas su asmenimis, sergančiais tuberkulioze, ir TM poveikis.

 

 

 

Specialus patikrinimas dėl kvėpavimo organų tuberkuliozės.

 

Nenormali tuberkulino mėginio reakcija.

 

Kita profilaktinė farmakoterapija.

Vaikai, kurių šeimose negalima užtikrinti kontroliuojamo vaistų nuo TB vartojimo.

 

 

 

Vaikai, kurie hospitalizuojami ištirti dėl tuberkuliozės.

 

Vaikai, kurių šeimose negalima užtikrinti kontroliuojamo vaistų nuo TB vartojimo.

 

 

Tuberkulino mėginiai.

 

Imunologiniai tyrimai (įskaitant kraujo limfocitų atsako į stimuliaciją TM antigenais įvertinimą pagal gama interferono išskyrimą).

 

Bakteriologiniai tyrimai dėl tuberkuliozės mikobakterijų:

 

1) mikroskopija dėl RAB;

 

2) tiriamos medžiagos pasėliai kietoje ir skystoje terpėse. 

 

Radiologiniai tyrimai:

 

1) rentgenografija;

 

2) kompiuterinė tomografija. 

 

Bronchoskopija.

 

Ultragarsinis tyrimas.

Ištyrimo trukmė – iki 7 dienų.

 

Specifinio gydymo trukmė – 90 dienų.

Gydytojai vaikų pulmonologai.

 

 

 

Kiti konsultantai pagal indikacijas.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                                                                                                       Arūnas Dulkys