ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. RUGSĖJO 9 D. ĮSAKYMO NR. A-1078 „DĖL VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gegužės 5 d. Nr. A-595

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu:

1. P a k e i č i u Šiaulių rajono savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų eismo tvarkaraščių, nustatytų Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. A-1078 „Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų nustatymo“, 8, 11 priedus ir juos išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2018 m. birželio 18 d.

Šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Gipoldas Karklelis

 

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A-1078

8 priedas

(Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 5 d. įsakymo

Nr. A-595 redakcija)

 

MARŠRUTO ŠIAULIAI–ŠAUKĖNAI–ŠIAULIAI EISMO TVARKARAŠTIS

 

DARBO DIENŲ EISMO TVARKARAŠTIS

 

NUO LAPKRIČIO 1 D. IKI BALANDŽIO 30 D. VISOMIS DARBO DIENOMIS,

NUO GEGUŽĖS 1 D. IKI SPALIO 31 D. PIRMADIENIAIS, ANTRADIENIAIS, TREČIADIENIAIS IR KETVIRTADIENIAIS

 

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Šiauliai

5.45

7.32

10.55

13.37

16.00

18.03

Lieporiai

5.53

7.22

11.05

13.27

16.10

17.53

Beržynė

5.56

7.18

11.08

13.23

16.14

17.49

Aukštelkė

5.58

7.15

11.10

13.20

16.16

17.47

Meškiai

6.00

7.13

11.12

13.18

16.18

17.44

140 km

6.01

7.12

11.13

13.17

16.19

17.43

Bubiai

6.03

7.10

11.15

13.15

16.21

17.41

Bubių kryžkelė

6.05

7.07

11.17

13.13

16.23

17.39

Skaudviliai

6.07

7.05

11.20

13.10

16.26

17.36

Kurtuvėnų kryžkelė

6.11

7.01

11.25

13.05

16.30

17.31

Kurtuvėnai

6.13

6.58

11.28

13.02

16.33

17.29

Linartai

6.15

6.56

11.30

13.00

16.35

17.26

Laisvučiai

6.17

6.54

11.32

12.58

16.37

17.24

Pašvinys

6.19

6.52

11.34

12.56

16.39

17.22

Sodai

6.21

6.50

11.36

12.54

16.41

17.20

Spaudžiai

6.25

6.46

11.40

12.50

16.45

17.15

Šukiškiai

6.26

6.45

11.41

12.49

16.46

17.14

Šaukėnai

6.31

6.40

11.46

12.45

16.51

17.10

PASTABA. Maršrutu važiuojama darbo dienomis (šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis nevažiuojama).

 

PENKTADIENIO EISMO TVARKARAŠTIS

NUO GEGUŽĖS 1 D. IKI SPALIO 31 D.

 

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Šiauliai

5.45

7.32

10.55

13.37

16.00

18.03

Lieporiai

5.53

7.22

11.05

13.27

16.10

17.53

Beržynė

5.56

7.18

11.08

13.23

16.14

17.49

Aukštelkė

5.58

7.15

11.10

13.20

16.16

17.47

Meškiai

6.00

7.13

11.12

13.18

16.18

17.44

140 km

6.01

7.12

11.13

13.17

16.19

17.43

Bubiai

6.03

7.10

11.15

13.15

16.21

17.41

Bubių kryžkelė

6.05

7.07

11.17

13.13

16.23

17.39

Skaudviliai

6.07

7.05

11.20

13.10

16.26

17.36

Kurtuvėnų kryžkelė

6.11

7.01

11.25

13.05

16.30

17.31

Kurtuvėnai

6.13

6.58

11.28

13.02

16.33

17.29

Linartų sodai

-

-

-

-

16.36

-

Linartai

6.15

6.56

11.30

13.00

16.38

17.26

Laisvučiai

6.17

6.54

11.32

12.58

16.40

17.24

Pašvinys

6.19

6.52

11.34

12.56

16.42

17.22

Sodai

6.21

6.50

11.36

12.54

16.44

17.20

Spaudžiai

6.25

6.46

11.40

12.50

16.48

17.15

Šukiškiai

6.26

6.45

11.41

12.49

16.49

17.14

Šaukėnai

6.31

6.40

11.46

12.45

16.54

17.10

PASTABA. Maršrutu važiuojama darbo dienomis (šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis nevažiuojama).

 

ŠEŠTADIENIO EISMO TVARKARAŠTIS

NUO LAPKRIČIO 1 D. IKI BALANDŽIO 30 D.

 

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Šiauliai

7.00

9.20

10.55

13.37

16.00

18.03

Lieporiai

7.09

9.10

11.05

13.27

16.10

17.53

Beržynės

7.12

9.07

11.08

13.23

16.14

17.49

Aukštelkė

7.14

9.05

11.10

13.20

16.16

17.47

Meškiai

7.16

9.03

11.12

13.18

16.18

17.44

140 km

7.17

9.02

11.13

13.17

16.19

17.43

Bubiai

7.19

9.00

11.15

13.15

16.21

17.41

Bubių kryžkelė

7.21

8.57

11.17

13.13

16.23

17.39

Skaudviliai

7.23

8.54

11.20

13.10

16.26

17.36

Kurtuvėnų kryžkelė

7.27

8.50

11.25

13.05

16.30

17.31

Kurtuvėnai

7.30

8.47

11.28

13.02

16.33

17.29

Linartai

7.32

8.45

11.30

13.00

16.35

17.26

Laisvučiai

7.34

8.43

11.32

12.58

16.37

17.24

Pašvinys

7.36

8.41

11.34

12.56

16.39

17.22

Sodai

7.38

8.39

11.36

12.54

16.41

17.20

Spaudžiai

7.42

8.35

11.40

12.50

16.45

17.15

Šukiškiai

7.43

8.34

11.41

12.49

16.46

17.14

Šaukėnai

7.48

8.30

11.46

12.45

16.51

17.10

PASTABA. Maršrutu važiuojama šeštadieniais (darbo dienomis, sekmadieniais ir švenčių dienomis nevažiuojama).

 

ŠEŠTADIENIO EISMO TVARKARAŠTIS

NUO GEGUŽĖS 1 D. IKI SPALIO 31 D.

 

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Šiauliai

7.00

9.20

10.55

13.37

16.00

18.06

Lieporiai

7.09

9.10

11.05

13.27

16.10

17.56

Beržynė

7.12

9.07

11.08

13.23

16.14

17.52

Aukštelkė

7.14

9.05

11.10

13.20

16.16

17.49

Meškiai

7.16

9.03

11.12

13.18

16.18

17.47

140 km

7.17

9.02

11.13

13.17

16.19

17.46

Bubiai

7.19

9.00

11.15

13.15

16.21

17.44

Bubių kryžkelė

7.21

8.57

11.17

13.13

16.23

17.42

Skaudviliai

7.23

8.54

11.20

13.10

16.26

17.39

Kurtuvėnų kryžkelė

7.27

8.50

11.25

13.05

16.30

17.34

Kurtuvėnai

7.30

8.47

11.28

13.02

16.33

17.31

Linartų sodai

7.33

-

-

-

-

17.29

Linartai

7.35

8.45

11.30

13.00

16.35

17.26

Laisvučiai

7.37

8.43

11.32

12.58

16.37

17.24

Pašvinys

7.39

8.41

11.34

12.56

16.39

17.22

Sodai

7.41

8.39

11.36

12.54

16.41

17.20

Spaudžiai

7.45

8.35

11.40

12.50

16.45

17.15

Šukiškiai

7.46

8.34

11.41

12.49

16.46

17.14

Šaukėnai

7.51

8.30

11.46

12.45

16.51

17.10

PASTABA. Maršrutu važiuojama šeštadieniais (darbo dienomis, sekmadieniais ir švenčių dienomis nevažiuojama).

 

SEKMADIENIO EISMO TVARKARAŠTIS

NUO LAPKRIČIO 1 D. IKI BALANDŽIO 30 D.

 

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Šiauliai

7.00

9.20

10.55

13.37

16.00

18.03

Lieporiai

7.09

9.10

11.05

13.27

16.10

17.53

Beržynės

7.12

9.07

11.08

13.23

16.14

17.49

Aukštelkė

7.14

9.05

11.10

13.20

16.16

17.47

Meškiai

7.16

9.03

11.12

13.18

16.18

17.44

140 km

7.17

9.02

11.13

13.17

16.19

17.43

Bubiai

7.19

9.00

11.15

13.15

16.21

17.41

Bubių kryžkelė

7.21

8.57

11.17

13.13

16.23

17.39

Skaudviliai

7.23

8.54

11.20

13.10

16.26

17.36

Kurtuvėnų kryžkelė

7.27

8.50

11.25

13.05

16.30

17.31

Kurtuvėnai

7.30

8.47

11.28

13.02

16.33

17.29

Linartai

7.32

8.45

11.30

13.00

16.35

17.26

Laisvučiai

7.34

8.43

11.32

12.58

16.37

17.24

Pašvinys

7.36

8.41

11.34

12.56

16.39

17.22

Sodai

7.38

8.39

11.36

12.54

16.41

17.20

Spaudžiai

7.42

8.35

11.40

12.50

16.45

17.15

Šukiškiai

7.43

8.34

11.41

12.49

16.46

17.14

Šaukėnai

7.48

8.30

11.46

12.45

16.51

17.10

PASTABA. Maršrutu važiuojama sekmadieniais ir švenčių dienomis (darbo dienomis ir šeštadieniais nevažiuojama).

 

SEKMADIENIO EISMO TVARKARAŠTIS

NUO GEGUŽĖS 1 D. IKI SPALIO 31 D.

 

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Šiauliai

7.00

9.20

10.55

13.37

16.00

18.06

Lieporiai

7.09

9.10

11.05

13.27

16.10

17.56

Beržynė

7.12

9.07

11.08

13.23

16.14

17.52

Aukštelkė

7.14

9.05

11.10

13.20

16.16

17.49

Meškiai

7.16

9.03

11.12

13.18

16.18

17.47

140 km

7.17

9.02

11.13

13.17

16.19

17.46

Bubiai

7.19

9.00

11.15

13.15

16.21

17.44

Bubių kryžkelė

7.21

8.57

11.17

13.13

16.23

17.42

Skaudviliai

7.23

8.54

11.20

13.10

16.26

17.39

Kurtuvėnų kryžkelė

7.27

8.50

11.25

13.05

16.30

17.34

Kurtuvėnai

7.30

8.47

11.28

13.02

16.33

17.31

Linartų sodai

7.33

-

-

-

-

17.29

Linartai

7.35

8.45

11.30

13.00

16.35

17.26

Laisvučiai

7.37

8.43

11.32

12.58

16.37

17.24

Pašvinys

7.39

8.41

11.34

12.56

16.39

17.22

Sodai

7.41

8.39

11.36

12.54

16.41

17.20

Spaudžiai

7.45

8.35

11.40

12.50

16.45

17.15

Šukiškiai

7.46

8.34

11.41

12.49

16.46

17.14

Šaukėnai

7.51

8.30

11.46

12.45

16.51

17.10

PASTABA. Maršrutu važiuojama sekmadieniais ir švenčių dienomis (darbo dienomis ir šeštadieniais nevažiuojama).

 

Reguliaraus vietinio susisiekimo maršruto Šiauliai–Šaukėnai–Šiauliai reiso trasos ilgiai:

1.      Maršruto trasos ilgis, neužsukant į Linartų sodus, – 71,40 km.

2.      Maršruto trasos ilgis, užsukant į Linartų sodus, – 73,80 km.

___________________

 

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymo

Nr. A-1078

11 priedas

(Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2018 m. gegužės 5 d. įsakymo

Nr. A-595 redakcija)

 

MARŠRUTO ŠIAULIAI–VOVERIŠKIAI–ŠIAULIAI EISMO TVARKARAŠTIS

 

DARBO DIENŲ EISMO TVARKARAŠTIS

 

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Šiauliai

6.35

7.22

7.25

8.05

11.30

12.05

13.30

14.22

14.30*

15.22*

15.30*

16.17*

17.20

17.53

Turgus (netarifinė stotelė)

6.40

7.17

7.30

8.00

11.35

12.00

13.35

14.17

14.35*

15.17*

15.35*

16.12*

17.25

17.48

Vijoliai (prie Šiaulių kaimiškosios seniūnijos)

-

-

7.40

-

-

-

-

14.10

-

15.10*

-

-

-

-

Voveriškiai

6.50

7.07

7.48

7.50

11.45

11.50

13.45

14.02

14.45*

15.02*

15.45*

16.02*

17.35

17.38

Kupriai

6.57

7.00

-

-

-

-

13.52

13.55

14.52*

14.55*

15.52*

15.55*

 

 

 

PASTABOS:

1. Maršruto reisais pažymėtais žvaigždutėmis (*) važiuojama mokslo metų metu, mokinių atostogų metu nevažiuojama;

2. Maršruto reisais nepažymėtais žvaigždutėmis važiuojama visus metus darbo dienomis (šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis nevažiuojama).

 

Reguliaraus vietinio susisiekimo maršruto Šiauliai–Voveriškiai–Šiauliai reisų trasos ilgiai:

1. reiso Šiauliai–Voveriškiai–Kupriai–Voveriškiai–Šiauliai, kai autobusas iš Šiaulių autobusų stoties išvažiuoja 6.35 val., 15.30 val., – 24,10 km;

2. reiso Šiauliai–Vijoliai–Voveriškiai–Šiauliai, kai autobusas iš Šiaulių autobusų stoties išvažiuoja 7.25 val., – 19,00 km;

3. reiso Šiauliai–Voveriškiai–Šiauliai, kai autobusas iš Šiaulių autobusų stoties išvažiuoja 11.30 val., 17.20 val., – 17,10 km;

4. reiso Šiauliai–Voveriškiai–Kupriai–Voveriškiai–Vijoliai–Šiauliai, kai autobusas iš Šiaulių autobusų stoties išvažiuoja 13.00 val., 14.30 val., – 25,80 km.

 

___________________________