KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO

 

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

Generalinis direktorius

 

Įsakymas

dėl sporto srities korupcijos prevencijos 2016-2018 METŲ programos IR sporto srities korupcijos prevencijos 2016-2018 METŲ programos ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO patvirtinimo

 

2016 m. sausio 18 d. Nr. V-29

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025

metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“ 38.5 papunkčiu:

1. T v i r t i n u:

1.1. Sporto srities korupcijos prevencijos 2016-2018 metų programą (pridedama);

1.2. Sporto srities korupcijos prevencijos 2016-2018 metų programos įgyvendinimo priemonių planą (pridedama).

2. S k e l b i u šį įsakymą Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės interneto tinklalapyje.

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                                   Edis Urbanavičius