VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

Muitinės departamento

prie lietuvos respublikos finansų ministerijos

generalinis direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO IR MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2003 M. VASARIO 26 D. ĮSAKYMO NR. V-57/1B-160 „DĖL MOKESČIŲ, RINKLIAVŲ IR KITŲ ĮMOKŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETĄ, SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETUS BEI VALSTYBĖS PINIGŲ FONDUS KODŲ SĄRAŠOPAKEITIMO

 

2022 m. gegužės 16 d. Nr. VA-49/1B-365

Vilnius

 

 

1.Pakeičiame Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąrašą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“:

1.1. Pripažįstame netekusiu galios 39 punktą.

1.2. Papildome 852 punktu:

852. Valstybės rinkliavos už Viešųjų pirkimų tarnybos teikiamas paslaugas; 5817.“

1.3. Pripažįstame netekusiu galios 158 punktą.

1.4. Papildome 1956 punktu:

1956. Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paskirtos baudos už Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus; 6818.“

1.5. Papildome 2538 punktu:

2538. Valstybinės žemės nuomininkų mokamas atlyginimas už galimybę statyti valstybinėje žemėje naujus ir (ar) rekonstruoti esamus statinius ar įrenginius; 632XX.“

2. Nustatome, kad šio įsakymo 1.2 papunktis įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                            Edita Janušienė

 

 

Generalinis direktorius                                                                                       Darius Žvironas