LIETUVOS RESPUBLIKOS

DARBO KODEKSO 123 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. balandžio 26 d. Nr. XIII-2092

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 123 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 123 straipsnio 1 dalies 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9) liepos 6-ąją – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės dieną;“.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė