Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. LAPKRIČIO 7 D. NUTARIMO NR. 1354 „DĖL SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALO BŪTINOJO KIEKIO TIEKIMO IR GAMTINIŲ DUJŲ VARTOJIMO PAJĖGUMŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. sausio 8 d. Nr. 15

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimą Nr. 1354 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio tiekimo ir gamtinių dujų vartojimo pajėgumų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeisti 38 punktą ir jį išdėstyti taip:

38. Gamtinių dujų vartojimo pajėgumai (toliau – vartojimo pajėgumai) – didžiausias gamtinių dujų paros kiekis, gamtinių dujų sistemos naudotojui ir (ar) vartotojui reikalingas jų maksimaliems gamtinių dujų vartojimo poreikiams užtikrinti kiekvienoje gamtinių dujų pristatymo vietoje.“

2. Pakeisti 48.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

48.2. Energijos gamintojas ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. deklaruoja gamtinių dujų sistemos operatoriui, prie kurio gamtinių dujų sistemos prijungta energijos gamintojo sistema, arba gamtinių dujų tiekėjui, kai sudaryta gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis, vartojimo pajėgumus. Vartojimo pajėgumai nustatomi atsižvelgiant į energijos gamintojo įrenginių, kurie naudojami Aprašo 40.7 papunktyje nurodytoms paslaugoms teikti, bendrą instaliuotą galią. Šis vartojimo pajėgumas negali sutapti su šilumos energijai gaminti reikalingu vartojimo pajėgumu (ar jo dubliuoti). Jeigu vieną iš Aprašo 40.7 papunktyje nurodytų rezervinės galios užtikrinimo ar izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugų energijos gamintojas teikia naudodamas daugiau negu vieną įrenginį, prijungtą toje pačioje gamtinių dujų pristatymo vietoje (dujų skirstymo stotyje, kai vartotojo sistema prijungta tiesiogiai prie gamtinių dujų perdavimo sistemos, arba vartotojo sistemos ir skirstymo sistemos sujungimo taške ar kitoje gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriaus nustatytoje vietoje, kai vartotojo sistema prijungta prie gamtinių dujų skirstymo sistemos), vartojimo pajėgumai kiekvienai iš Aprašo 40.7 papunktyje nurodytų rezervinės galios užtikrinimo ar izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugų nustatomi atsižvelgiant į didesnės galios įrenginio instaliuotą galią, nevertinant bendros instaliuotos galios. Energijos gamintojas, kuriam kyla abejonių dėl reikiamų vartojimo pajėgumų nustatymo, šių pajėgumų nustatymo klausimu konsultuojasi su Taryba.“

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Energetikos ministras                                                                      Žygimantas Vaičiūnas