Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. RUGPJŪČIO 13 D. NUTARIMO NR. 1026 „DĖL ŽEMĖS, SUTEIKTOS KAIMO VIETOVĖJE MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOMS, ŠIŲ INSTITUCIJŲ ĮSTEIGTOMS VIEŠOSIOMS ĮSTAIGOMS, ORGANIZUOJANČIOMS PRAKTINĮ MOKYMĄ IR TYRIMUS, VALSTYBINIAMS SPECIALIZUOTIEMS SĖKLININKYSTĖS, VEISLININKYSTĖS ŪKIAMS IR SPECIALIZUOTOMS SĖKLININKYSTĖS, VEISLININKYSTĖS VEIKLĄ VYKDANČIOMS VALSTYBĖS KONTROLIUOJAMOMS AKCINĖMS BENDROVĖMS IR UŽDAROSIOMS AKCINĖMS BENDROVĖMS, KURIOSE VALSTYBEI PRIKLAUSO DAUGIAU KAIP 1/2 AKCIJŲ, NAUDOTOJŲ IR JŲ NAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ DYDŽIŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

PAKEITIMO

 

2022 m. rugpjūčio 17 d. Nr. 828

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugpjūčio 13 d. nutarimą Nr. 1026 „Dėl žemės, suteiktos kaimo vietovėje mokslo ir studijų institucijoms, šių institucijų įsteigtoms viešosioms įstaigoms, organizuojančioms praktinį mokymą ir tyrimus, valstybiniams specializuotiems sėklininkystės, veislininkystės ūkiams ir specializuotoms sėklininkystės, veislininkystės veiklą vykdančioms valstybės kontroliuojamoms akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms, kuriose valstybei priklauso daugiau kaip 1/2 akcijų, naudotojų ir jų naudojamų žemės sklypų dydžių sąrašų patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

DĖL ŽEMĖS, SUTEIKTOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOMS, ŠIŲ INSTITUCIJŲ ĮSTEIGTOMS VIEŠOSIOMS ĮSTAIGOMS, ORGANIZUOJANČIOMS PRAKTINĮ MOKYMĄ IR TYRIMUS, PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOMS, VALSTYBINIAMS SPECIALIZUOTIEMS SĖKLININKYSTĖS, VEISLININKYSTĖS ŪKIAMS, SPECIALIZUOTĄ SĖKLININKYSTĖS, VEISLININKYSTĖS VEIKLĄ VYKDANČIOMS VALSTYBĖS KONTROLIUOJAMOMS AKCINĖMS BENDROVĖMS IR UŽDAROSIOMS AKCINĖMS BENDROVĖMS, KURIOSE VALSTYBEI PRIKLAUSO DAUGIAU KAIP 1/2 AKCIJŲ, NAUDOTOJŲ IR JŲ NAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ DYDŽIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Žemės, suteiktos mokslo ir studijų institucijoms, šių institucijų įsteigtoms viešosioms įstaigoms, organizuojančioms praktinį mokymą ir tyrimus, profesinio mokymo įstaigoms, valstybiniams specializuotiems sėklininkystės, veislininkystės ūkiams, specializuotą sėklininkystės, veislininkystės veiklą vykdančioms valstybės kontroliuojamoms akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms, kuriose valstybei priklauso daugiau kaip 1/2 akcijų, naudotojų ir jų naudojamų žemės sklypų dydžių sąrašą (pridedama).“

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 10 d. nutarimą Nr. 1312 „Dėl Profesinio mokymo įstaigų ir jų naudojamų žemės sklypų dydžių sąrašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                            Ingrida Šimonytė       

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                          Kęstutis Navickas


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1998 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1026

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2022 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 828

redakcija)

 

 

ŽEMĖS, SUTEIKTOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOMS, ŠIŲ INSTITUCIJŲ ĮSTEIGTOMS VIEŠOSIOMS ĮSTAIGOMS, ORGANIZUOJANČIOMS PRAKTINĮ MOKYMĄ IR TYRIMUS, PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOMS, VALSTYBINIAMS SPECIALIZUOTIEMS SĖKLININKYSTĖS, VEISLININKYSTĖS ŪKIAMS, SPECIALIZUOTĄ SĖKLININKYSTĖS, VEISLININKYSTĖS VEIKLĄ VYKDANČIOMS VALSTYBĖS KONTROLIUOJAMOMS AKCINĖMS BENDROVĖMS IR UŽDAROSIOMS AKCINĖMS BENDROVĖMS, KURIOSE VALSTYBEI PRIKLAUSO DAUGIAU KAIP 1/2 AKCIJŲ, NAUDOTOJŲ IR JŲ NAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ DYDŽIŲ SĄRAŠAS

 

 

 

Eil. Nr.

Žemės sklypo

Unikalus Nr.

Adresas

Pagrindinė naudojimo paskirtis

Naudojamas plotas, ha

1.

Mokslo ir studijų institucijos, šių institucijų įsteigtos viešosios įstaigos, organizuojančios praktinį mokymą ir tyrimus:

1.1.

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras:

1.1.1.

4400-0173-0746

Kauno r. sav., Babtai, Sodų g. 5

Kita

8,6042

1.1.2.

4400-0173-1991

Kauno r. sav., Babtai

Žemės ūkio

1,4346

1.1.3.

4400-0387-2480

Kauno r. sav., Babtų sen., Babtų k.

Žemės ūkio

46,3979

1.1.4.

4400-0387-2415

Kauno r. sav., Babtų sen., Babtų k., Vėrupės g. 11

Žemės ūkio

66,4174

1.1.5.

4400-0172-9851

Kauno r. sav., Babtų sen., Gailiušių k.

Žemės ūkio

34,5454

1.1.6.

4400-0387-2580

Kauno r. sav., Babtų sen., Gailiušių k.

Žemės ūkio

67,1491

1.1.7.

4400-4352-6776

Kauno r. sav., Babtų sen., Šašių k.

Žemės ūkio

26,5005

1.1.8.

4400-4351-1306

Kauno r. sav., Babtų sen., Šašių k.

Žemės ūkio

33,9213

1.1.9.

4400-4575-6894

Kauno r. sav., Babtai

Žemės ūkio

26,9764

1.1.10.

4400-0387-2560

Kauno r. sav., Babtų sen., Šašių k.

Žemės ūkio

50,2146

1.1.11.

4400-0387-2326

Kauno r. sav., Babtų sen., Babtų k.

Žemės ūkio

21,4385

1.1.12.

4400-4575-8040

Kauno r. sav., Babtai, Kauno g. 71

Kita

0,6090

1.1.13.

4400-4448-2142

Kauno r. sav., Babtai, Kauno g. 30

Kita

2,9096

1.1.14.

4400-3024-4998

Kėdainių r. sav., Dotnuvos sen., Valinavos k.

Žemės ūkio

2,0063

1.1.15.

4400-3024-9742

Kėdainių r. sav., Dotnuvos sen., Valinavos k.

Žemės ūkio

70,6333

1.1.16.

4400-3024-9786

Kėdainių r. sav., Dotnuvos sen., Valinavos k.

Žemės ūkio

57,0060

1.1.17.

4400-3024-9053

Kėdainių r. sav., Dotnuvos sen., Gėlainių k.

Žemės ūkio

14,4489

1.1.18.

4400-3025-1428

Kėdainių r. sav., Dotnuvos sen., Gėlainių k.

Žemės ūkio

32,5722

1.1.19.

5301-0014-0016

Kėdainių r. sav., Akademija

Žemės ūkio

0,6700

1.1.20.

4400-3024-7991

Kėdainių r. sav., Akademija

Žemės ūkio

30,0749

1.1.21.

4400-3025-1482

Kėdainių r. sav., Akademija

Žemės ūkio

105,7698

1.1.22.

4400-3026-1792

Kėdainių r. sav., Akademija, Stoties g. 2B

Žemės ūkio

1,0703

1.1.23.

4400-3024-7215

Kėdainių r. sav., Akademija, Stoties g. 2

Žemės ūkio

1,7202

1.1.24.

4400-3128-0490

Kėdainių r. sav., Akademija, Parko g. 2G

Žemės ūkio

4,1092

1.1.25.

4400-3024-8492

Kėdainių r. sav., Akademija, D. Rudzinsko g. 4C

Žemės ūkio

0,1946

1.1.26.

5301-0009-0144

Kėdainių r. sav., Dotnuvos sen., Bokštų k.

Žemės ūkio

182,1739

1.1.27.

5301-0014-0018

Kėdainių r. sav., Akademija, J. Kriščiūno g. 7

Žemės ūkio

2,5283

1.1.28.

5301-0014-0017

Kėdainių r. sav., Akademija, Instituto al. 1E

Žemės ūkio

0,2213

1.1.29.

5301-0014-0014

Kėdainių r. sav., Akademija, Parko g. 2R

Žemės ūkio

0,0250

1.1.30.

5301-0011-0024

Kėdainių r. sav., Akademija, Instituto al. 1A

Žemės ūkio

0,3467

1.1.31.

5301-0011-0025

Kėdainių r. sav., Akademija, Instituto al. 1

Žemės ūkio

0,9106

1.1.32.

5568-0006-0008

Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Samališkės k.

Žemės ūkio

70,0400

1.1.33.

5568-0008-0123

Klaipėdos r. sav., Vėžaičiai, Liepų g. 22B

Kita

0,1598

1.1.34.

5568-0004-0002

Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Grikštaičių k.

Žemės ūkio

34,1000

1.1.35.

5568-0002-0093

Klaipėdos r. sav., Vėžaičiai

Kita

0,5317

1.1.36.

5568-0001-0094

Klaipėdos r. sav., Vėžaičiai, Sodžiaus g. 19

Kita

1,2444

1.1.37.

5568-0001-0010

Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Kavaliauskų k.

Kita

0,3400

1.1.38.

4400-5368-4338

Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Kavaliauskų k.

Žemės ūkio

32,1548

1.1.39.

6737-0003-0025

Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Nakiškėlių k., Liepų g. 4

Kita

1,2000

1.1.40.

4400-4986-9172

Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Joniškėlio k.

Žemės ūkio

0,9922

1.1.41.

4400-5197-7241

Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Joniškėlio k.

Žemės ūkio

24,7812

1.1.42.

6727-0001-0058

Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Gustonių k., Mūšos g. 53

Žemės ūkio

78,5200

1.1.43.

4400-4992-0428

Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Pamūšių k.

Žemės ūkio

20,6205

1.1.44.

4400-5182-7053

Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Joniškėlio k.

Žemės ūkio

17,5025

1.1.45.

6745-0003-0015

Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Joniškėlio k., Karpių g. 10

Žemės ūkio

7,5000

1.1.46.

4400-5192-2940

Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Joniškėlio k., Kazio Plesevičiaus g. 4

Žemės ūkio

32,9252

1.1.47.

6745-0006-0004

Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Austakynės vs.

Žemės ūkio

11,9500

1.1.48.

4400-4988-4284

Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Joniškėlio k.

Žemės ūkio

0,4097

1.1.49.

4400-5199-0297

Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Pamūšių k.

Žemės ūkio

13,1816

1.1.50.

4400-5183-0258

Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Joniškėlio k.

Žemės ūkio

20,9774

1.1.51.

6745-0003-0016

Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Joniškėlio k., Karpių g. 1

Žemės ūkio

43,2600

1.1.52.

4400-5182-6878

Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Joniškėlio k., Kazio Plesevičiaus g. 6

Žemės ūkio

26,0138

1.1.53.

4400-4988-8702

Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Joniškėlio k., Dvaro g. 6

Žemės ūkio

32,1729

1.1.54.

6814-0006-0087

Plungės r. sav., Platelių sen., Paežerės Rūdaičių k., Juodeglyno g.

Kita

3,5825

1.1.55.

7162-0001-0045

Radviliškio r. sav., Skėmių sen., Skėmių k.

Žemės ūkio

0,8700

1.1.56.

8734-0002-0117

Šilalės r. sav., Kaltinėnų sen., Milaičių k.

Žemės ūkio

0,4600

1.1.57.

8734-0002-0116

Šilalės r. sav., Kaltinėnų sen., Užpelkio k.

Žemės ūkio

4,5500

1.1.58.

8734-0004-0069

Šilalės r. sav., Kaltinėnų sen., Rėzgalių k.

Žemės ūkio

18,6000

1.1.59.

8734-0005-0022

Šilalės r. sav., Kaltinėnų sen., Gineikių k.

Žemės ūkio

2,9300

1.1.60.

8734-0005-0020

Šilalės r. sav., Kaltinėnų sen., Butkaičių k.

Žemės ūkio

4,1700

1.1.61.

8734-0003-0166

Šilalės r. sav., Kaltinėnų sen., Krūtilių k.

Žemės ūkio

0,2900

1.1.62.

4400-1830-2973

Varėnos r. sav., Varėnos sen., Perlojos k.

Žemės ūkio

9,5000

1.1.63.

4400-0677-8496

Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Bučiūnų k.

Žemės ūkio

65,2200

1.1.64.

4400-0677-8296

Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Arminų k.

Žemės ūkio

44,2500

1.1.65.

4400-0677-8374

Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Arminų k.

Žemės ūkio

19,6900

1.1.66.

4400-0677-8430

Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Arminų k.

Žemės ūkio

13,4800

1.1.67.

4400-3803-3217

Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Rumokų k., Rumokų g. 6

Žemės ūkio

3,8727

1.1.68.

4400-3803-3152

Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Rumokų k., Rumokų g. 8

Žemės ūkio

2,0661

1.1.69.

4400-3803-3239

Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Rumokų k., Rumokų g. 10

Žemės ūkio

0,1462

1.1.70.

4400-3803-3271

Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Rumokų k., Rumokų g. 14

Žemės ūkio

0,2400

1.1.71.

4400-2056-2414

Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Klausučių k., Klausučių g. 20

Kita

0,4756

1.1.72.

4400-2290-7348

Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Klausučių k., Klausučių g. 1A

Žemės ūkio

0,3666

1.1.73.

4400-5144-6745

Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Klausučių k., Klausučių g. 1B

Kita

0,0665

1.1.74.

4400-3803-3293

Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Rumokų k., Rumokų g. 1

Žemės ūkio

0,1279

1.1.75.

4400-0806-3947

Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Didžiųjų Lygainių k.

Žemės ūkio

1,7300

1.1.76.

4400-0806-3925

Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Gojaus k.

Žemės ūkio

4,0000

1.1.77.

4400-5433-7278

Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Juodbalių k.

Žemės ūkio

46,0817

1.1.78.

4400-0853-0165

Vilniaus m. sav., Vaidotų k.

Žemės ūkio

20,1000

1.1.79.

4400-0853-0498

Vilniaus m. sav., Dobrovolės k.

Žemės ūkio

13,6000

1.1.80.

4400-0853-0798

Vilniaus m. sav., Daniliškių k.

Žemės ūkio

50,5000

1.1.81.

4400-0853-0387

Vilniaus m. sav., Dobrovolės k.

Žemės ūkio

26,3000

1.1.82.

4400-0853-5573

Vilniaus m. sav., Trakų Vokės k.

Žemės ūkio

0,2100

1.1.83.

4400-0853-0921

Vilniaus m. sav., Vaidotų k.

Žemės ūkio

95,1000

1.1.84.

4400-0853-1034

Vilniaus m. sav., Vaidotų k.

Žemės ūkio

17,3000

1.1.85.

4400-0853-1251

Vilniaus m. sav., Vaidotų k.

Žemės ūkio

50,5000

1.1.86.

4400-0853-3724

Vilnius, Eduardo Andrė g. 29

Žemės ūkio

0,5200

1.1.87.

4400-0853-5651

Vilnius, Gunkliškių g. 14

Žemės ūkio

0,2300

1.1.88.

4400-0853-5808

Vilnius, Gunkliškių g. 20

Žemės ūkio

3,7728

1.1.89.

4400-0853-5508

Vilnius, Žalioji a. 2

Žemės ūkio

0,5700

 

Iš viso:

1889,6463

1.2.

Vytauto Didžiojo universitetas:

1.2.1.

5250-0006-0247

Kauno r. sav., Ringaudų sen., Miriniškių k., Sutkynės g. 3

Kita

0,7839

 

1.2.2.

5250-0005-0234

Kauno r. sav., Akademija

Žemės ūkio

0,8042

1.2.3.

4400-2141-9667

Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k.

Žemės ūkio

1,8168

1.2.4.

5250-0006-0142

Kauno r. sav., Akademija, Studentų g. 1

Kita

36,8369

1.2.5.

5250-0006-0205

Kauno r. sav., Ringaudų sen., Miriniškių k., Tiesioji g. 49

Žemės ūkio

0,2450

1.2.6.

4400-2129-3674

Kauno r. sav., Akademija, Universiteto g. 10

Kita

28,6797

1.2.7.

4400-2129-3626

Kauno r. sav., Akademija, Universiteto g. 2

Kita

46,7838

1.2.8.

5250-0008-0914

Kauno r. sav., Ringaudų sen., Armaniškių k.

Žemės ūkio

81,8764

1.2.9.

5250-0008-1009

Kauno r. sav., Ringaudų sen., Armaniškių k.

Žemės ūkio

111,3684

1.2.10.

4400-2142-2628

Kauno r. sav., Ringaudų sen., Karkiškių k., Ganyklų g. 1

Žemės ūkio

10,4531

1.2.11.

4400-2141-7383

Kauno r. sav., Ringaudų sen., Armaniškių k.

Žemės ūkio

95,8792

1.2.12.

4400-2142-2606

Kauno r. sav., Ringaudų sen., Karkiškių k., Sėjomainos g. 2

Žemės ūkio

30,0673

1.2.13.

4400-2141-9656

Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k.

Žemės ūkio

11,1080

1.2.14.

4400-2141-9645

Kauno r. sav., Ringaudų sen., Sakalų k.

Žemės ūkio

139,5855

1.2.15.

4400-2141-9601

Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k.

Žemės ūkio

8,4272

1.2.16.

4400-2141-7118

Kauno r. sav., Ringaudų sen., Kazliškių k.

Žemės ūkio

48,9914

1.2.17.

4400-5412-5030

Kauno r. sav., Akademija, Obelynės g. 41

Žemės ūkio

10,2202

1.2.18.

5327-0013-0403

Kėdainių r. sav., Kėdainių miesto sen., Mištautų k.

Žemės ūkio

160,1453

1.2.19.

4400-5413-9162

Kauno r. sav., Akademija, Obelynės g. 4

Žemės ūkio

2,8385

1.2.20.

5327-0018-0352

Kėdainių r. sav., Kėdainių miesto sen., Keleriškių k., Technikos g. 2

Žemės ūkio

1,0000

1.2.21.

5327-0018-0351

Kėdainių r. sav., Kėdainių miesto sen., Keleriškių k.

Žemės ūkio

1,5000

1.2.22.

5396-0006-0389

Kėdainių r. sav., Vilainių sen., Juodkiškių k.

Žemės ūkio

11,0000

1.2.23.

5396-0004-0517

Kėdainių r. sav., Vilainių sen., Vilainių k.

Žemės ūkio

6,7000

1.2.24.

4400-0516-6394

Kretingos r. sav., Vydmantų sen., Parąžės k., Pušų g. 4

Kita

0,0938

1.2.25.

8237-0002-0003

Utenos r. sav., Tauragnų sen., Rūgšteliškio k. 6

Kita

0,2662

 

Iš viso:

847,4708

1.3.

Kauno kolegija:

1.3.1.

4400-2323-7296

Kauno r. sav., Alšėnų sen., Alšėnų k.

Žemės ūkio

47,7131

1.3.2.

1901-0148-0017

Kaunas, A. Mackevičiaus g. 27

Kita

2,5514

1.3.3.

4400-1166-2565

Kaunas, A. Mackevičiaus g. 60

Kita

0,0898

1.3.4.

1901-0267-0025

Kaunas, Gedimino g. 41

Kita

0,0917

1.3.5.

1901-0132-0003

Kaunas, K. Petrausko g. 15

Kita

1,4902

1.3.6.

1901-0077-0062

Kaunas, Kalniečių g. 126

Kita

0,4913

1.3.7.

4400-2019-2776

Kaunas, Pramonės pr. 20

Kita

6,0050

1.3.8.

4400-0839-8374

Kaunas, Pramonės pr. 22

Kita

4,0050

1.3.9.

1901-0173-0011

Kaunas, Puodžių g. 11

Kita

0,2278

1.3.10.

4400-2077-8007

Kaunas, Taikos pr. 121

Kita

0,4166

1.3.11.

1901-0089-0058

Kaunas, V. Krėvės pr. 92

Kita

0,3354

 

Iš viso:

63,4173

1.4.

Klaipėdos valstybinė kolegija:

1.4.1.

4400-1970-9274

Klaipėda, Jaunystės g. 1

Kita

4,5641

1.4.2.

4400-1973-4411

Klaipėda, Jaunystės g. 4

Kita

0,1591

1.4.3.

2101-0003-0403

Klaipėda, Dariaus ir Girėno g. 8

Kita

0,7060

1.4.4.

2101-0003-0374

Klaipėda, K. Donelaičio g. 8

Kita

0,2563

1.4.5.

2101-0003-0375

Klaipėda, K. Donelaičio g. 10

Kita

0,1328

1.4.6.

4400-4662-8806

Klaipėda, Bijūnų g. 10

Kita

3,6141

1.4.7.

4400-0264-5121

Klaipėda, Taikos pr. 16

Kita

0,2833

1.4.8.

4400-1519-5876

Klaipėda, Debreceno g. 25

Kita

0,3709

1.4.9.

2101-0003-0451

Klaipėda, Gulbių g. 8

Kita

0,3834

 

Iš viso:

10,4700

1.5.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas:

1.5.1.

4400-5729-7500

Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., Plento g. 20

Žemės ūkio

1,8005

1.5.2.

4400-5729-7488

Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., Plento g. 18

Žemės ūkio

1,5977

1.5.3.

4400-5729-7400

Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., Plento g. 14

Žemės ūkio

1,2778

1.5.4.

4400-5729-7200

Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k.

Žemės ūkio

11,2148

1.5.5.

4400-5729-7444

Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., Plento g. 16

Žemės ūkio

1,1848

1.5.6.

4400-2535-6687

Kauno r. sav., Užliedžių sen., Naujųjų Muniškių k.

Miškų ūkio

0,3366

1.5.7.

4400-2534-9842

Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., Erdvės g. 9

Žemės ūkio

2,4579

1.5.8.

4400-2534-9893

Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., Erdvės g. 10

Žemės ūkio

0,6241

1.5.9.

4400-5650-4377

Kauno r. sav., Užliedžių sen., Naujųjų Muniškių k., Ūkio g. 1

Žemės ūkio

1,0215

1.5.10.

4400-5650-2871

Kauno r. sav., Užliedžių sen., Naujųjų Muniškių k.

Žemės ūkio

9,8153

1.5.11.

5283-0002-0027

Kauno r. sav., Užliedžių sen., Kudrėnų k., Dvaro g. 6

Žemės ūkio

0,3665

1.5.12.

5283-0001-0043

Kauno r. sav., Užliedžių sen., Naujųjų Muniškių k., Kaimynų g. 12

Žemės ūkio

0,1000

1.5.13.

4400-5567-6169

Kauno r. sav., Užliedžių sen., Naujųjų Muniškių k., Jurginų g. 8

Žemės ūkio

4,8349

1.5.14.

4400-5567-6214

Kauno r. sav., Užliedžių sen., Naujųjų Muniškių k., Jurginų g. 6

Kita

5,7737

1.5.15.

4400-2535-6521

Kauno r. sav., Užliedžių sen., Naujųjų Muniškių k., Jurginų g. 23

Žemės ūkio

73,0614

1.5.16.

4400-5695-1181

Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., Akacijų g. 2

Žemės ūkio

0,2388

1.5.17.

4400-5918-8048

Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., Topolių g. 4

Kita

0,3063

1.5.18.

4400-2535-6321

Kauno r. sav., Užliedžių sen., Naujųjų Muniškių k.

Žemės ūkio

14,9742

1.5.19.

4400-2534-5093

Kauno r. sav., Užliedžių sen., Paltiškių k.

Žemės ūkio

92,5984

1.5.20.

4400-2069-8637

Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., Topolių g. 6B

Žemės ūkio

11,0000

1.5.21.

4400-2534-3144

Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., Topolių g. 1A

Žemės ūkio

2,0100

1.5.22.

4400-2534-3077

Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., Topolių g. 3

Žemės ūkio

3,4330

1.5.23.

4400-2534-5260

Kauno r. sav., Užliedžių sen., Kudrėnų k.

Žemės ūkio

45,3760

1.5.24.

4400-2535-6565

Kauno r. sav., Užliedžių sen., Naujųjų Muniškių k.

Žemės ūkio

2,1648

1.5.25.

4400-2535-6265

Kauno r. sav., Užliedžių sen., Naujųjų Muniškių k.

Žemės ūkio

56,1969

1.5.26.

4400-2534-5217

Kauno r. sav., Užliedžių sen., Kudrėnų k.

Žemės ūkio

65,0337

1.5.27.

4400-2534-5317

Kauno r. sav., Užliedžių sen., Paltiškių k.

Žemės ūkio

11,3439

1.5.28.

4400-2535-6543

Kauno r. sav., Užliedžių sen., Naujųjų Muniškių k.

Žemės ūkio

12,1475

1.5.29.

4400-5313-6762

Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., Plento g. 2

Žemės ūkio

197,6321

1.5.30.

4400-5729-7066

Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k.

Žemės ūkio

161,8688

1.5.31.

4400-5729-7111

Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., Topolių g. 6

Žemės ūkio

3,5214

1.5.32.

4400-2150-1955

Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Biliūnų k. 3

Kita

1,7629

1.5.33.

4400-2150-1822

Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Baisogalos k., Dvaro g. 4

Kita

0,4952

1.5.34.

4400-2150-3846

Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Baisogalos k., Užupio g. 10

Kita

1,6760

1.5.35.

4400-2150-9088

Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Baisogalos k., Užupio g. 3

Kita

0,3168

1.5.36.

4400-5791-7874

Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Baisogalos k., Užupio g. 7

Kita

6,1905

1.5.37.

4400-5792-1087

Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Baisogalos k., Užupio g. 7A

Kita

1,7140

1.5.38.

4400-2150-1977

Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Baisogalos k., Užupio g. 6

Kita

2,6237

1.5.39.

4400-2150-2985

Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Baisogalos k., Užupio g. 12

Kita

0,3520

1.5.40.

4400-2150-1922

Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Baisogalos k., Užupio g. 4

Kita

0,1105

1.5.41.

4400-0402-2497

Radviliškio r. sav., Baisogala, R. Žebenkos g. 12

Kita

10,6933

1.5.42.

4400-1948-6623

Radviliškio r. sav., Baisogala, Dvaro g. 2

Kita

1,5986

1.5.43.

4400-2150-3260

Radviliškio r. sav., Baisogala, R. Žebenkos g. 10

Kita

1,5117

1.5.44.

4400-2150-3246

Radviliškio r. sav., Baisogala, R. Žebenkos g. 8

Kita

0,0885

1.5.45.

4400-2150-1800

Radviliškio r. sav., Baisogala, Grinkiškio g. 20

Kita

0,1375

1.5.46.

4400-2150-3293

Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Baisogalos k., Dvaro g. 4A

Kita

5,8431

1.5.47.

4400-5792-1802

Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Baisogalos k., Dvaro g. 10

Kita

3,5996

1.5.48.

4400-5793-1072

Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Baisogalos k., Dvaro g. 12

Kita

2,6146

1.5.49.

4400-2150-2096

Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Baisogalos k., Dvaro g. 8

Kita

1,1040

1.5.50.

7108-0008-0048

Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Jadvimpolio k.

Žemės ūkio

23,4200

1.5.51.

4400-5770-1449

Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Baisogalos k.

Žemės ūkio

31,5506

1.5.52.

4400-5770-1738

Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Baisogalos k.

Žemės ūkio

19,7551

1.5.53.

4400-5776-8373

Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Baisogalos k.

Žemės ūkio

14,7832

1.5.54.

4400-5770-3043

Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Baisogalos k.

Žemės ūkio

28,1408

1.5.55.

4400-5777-2264

Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Baisogalos k.

Žemės ūkio

13,9571

1.5.56.

4400-5605-5780

Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Baisogalos k.

Žemės ūkio

46,6635

1.5.57.

4400-5605-5894

Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Baisogalos k.

Žemės ūkio

48,4714

1.5.58.

4400-5605-5792

Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Baisogalos k., Užupio g. 13

Žemės ūkio

14,5646

1.5.59.

7108-0021-0030

Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Kemėrų k.

Žemės ūkio

340,4300

1.5.60.

7108-0021-0032

Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Andriūnų k.

Žemės ūkio

9,2100

1.5.61.

4400-5605-5396

Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Kemėrų k.

Žemės ūkio

119,5717

1.5.62.

4400-5605-5757

Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Kemėrų k.

Žemės ūkio

44,3996

1.5.63.

4400-0402-2964

Radviliškio r. sav., Baisogala, Dvaro g. 3

Kita

0,1700

1.5.64.

7108-0008-0046

Radviliškio r. sav., Baisogala, Grinkiškio g. 22

Kita

0,4415

 

Iš viso:

1593,2749

1.6.

Marijampolės kolegija:

1.6.1.

4400-0419-0550

Marijampolė, P. Armino g. 92

Kita

21,3067

1.6.2.

5148-0004-0157

Marijampolės sav., Marijampolės sen., Ungurinės k.

Žemės ūkio

65,8000

 

Iš viso:

87,1067

1.7.

Vilniaus kolegija:

1.7.1.

4400-2184-7987

Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Buivydiškių k., Dvaro g. 1

Žemės ūkio

4,1435

1.7.2.

4400-0646-4062

Vilnius, Didlaukio g. 45

Kita

1,6308

1.7.3.

4400-0801-5992

Vilnius, Didlaukio g. 49

Kita

1,8938

1.7.4.

4400-0799-7744

Vilnius, Didlaukio g. 61

Kita

0,2065

1.7.5.

4400-0855-6309

Vilnius, Didlaukio g. 65

Kita

0,1346

1.7.6.

4400-0148-4657

Vilnius, Didlaukio g. 82

Kita

1,1329

1.7.7.

4400-0855-6063

Vilnius, Giedraičių g. 81

Kita

0,1613

1.7.8.

0101-0040-0059

Vilnius, J. Jasinskio g. 15

Kita

0,6982

1.7.9.

4400-0940-7896

Vilnius, Naugarduko g. 5

Kita

0,2429

1.7.10.

0101-0031-0271

Vilnius, Saltoniškių g. 56

Kita

0,4776

1.7.11.

4400-2059-8663

Vilnius, Šaltkalvių g. 14

Kita

0,1237

1.7.12.

4400-1043-7733

Vilnius, Verkių g. 45

Kita

0,1483

1.7.13.

4400-1593-5954

Vilnius, Didlaukio g. 63

Kita

0,1519

 

Iš viso:

11,1460

 

 

 

 

Iš viso:

4 502,5320

2.

Valstybiniai specializuoti sėklininkystės, veislininkystės ūkiai ir specializuotą sėklininkystės, veislininkystės veiklą vykdantys valstybės kontroliuojamos akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės, kuriose valstybei priklauso daugiau kaip 1/2 akcijų:

2.1.

AB „Lietuvos veislininkystė“:

2.1.1.

4400-2344-8791

Šiaulių r. sav., Šiaulių kaimiškoji sen., Sutkūnų k., Tilžės g. 335

Žemės ūkio

14,2800

2.1.2.

4400-2344-8848

Šiaulių r. sav., Šiaulių kaimiškoji sen., Sutkūnų k.

Žemės ūkio

39,2565

2.1.3.

4400-2344-8860

Šiaulių r. sav., Šiaulių kaimiškoji sen., Sutkūnų k.

Žemės ūkio

40,3933

2.1.4.

4400-2344-8891

Šiaulių r. sav., Šiaulių kaimiškoji sen., Sutkūnų k

Žemės ūkio

20,0853

2.1.5.

4400-2344-8959

Šiaulių r. sav., Šiaulių kaimiškoji sen., Sutkūnų k.

Žemės ūkio

24,7700

2.1.6.

4400-2344-4059

Šiaulių r. sav., Šiaulių kaimiškoji sen., Sutkūnų k., Joniškio g. 3

Žemės ūkio

0,1770

2.1.7.

4400-2147-0670

Marijampolės sav., Marijampolės sen., Trakiškių k., Trakėnų g. 14

Žemės ūkio

4,3175

 

Iš viso:

143,2796

2.2.

UAB „Šilutės veislininkystė“:

2.2.1.

4400-0309-9469

Šilutės r. sav., Šilutės sen., Armalėnų k., Plytinės g. 4

Žemės ūkio

2,7042

2.2.2.

4400-0518-5194

Šilutės r. sav., Šilutės sen., Mažių k.

Žemės ūkio

27,9100

2.2.3.

4400-0519-1564

Šilutės r. sav., Šilutės sen., Žalgirių k.

Žemės ūkio

51,3000

2.2.4.

4400-0519-2136

Šilutės r. sav., Šilutės sen., Sausgalvių k.

Žemės ūkio

24,3000

2.2.5.

4400-1099-6379

Šilutės r. sav., Šilutės sen., Kirlikų k.

Žemės ūkio

29,0047

2.2.6.

4400-1099-6492

Šilutės r. sav., Šilutės sen., Kirlikų k.

Žemės ūkio

21,6976

 

Iš viso:

156,9165

2.3.

UAB „Genetiniai ištekliai“:

2.3.1.

4400-0711-6747

Radviliškio r. sav., Šeduvos miesto sen., Pavartyčių k., Arimaičių g. 1

Kita

7,1816

2.3.2.

4400-1459-1889

Radviliškio r. sav., Šeduvos miesto sen., Pavartyčių k., Vartyčios g. 51

Žemės ūkio

2,1353

2.3.3.

4400-1459-2006

Radviliškio r. sav., Šeduvos miesto sen., Pavartyčių k., Arimaičių g. 7

Kita

1,4943

2.3.4.

4400-4019-9888

Radviliškio r. sav., Šeduvos miesto sen., Pavartyčių k.

Žemės ūkio

3,0625

2.3.5.

4400-4020-0910

Radviliškio r. sav., Šeduvos miesto sen., Užuovėjos k.

Žemės ūkio

12,5824

2.3.6.

4400-4043-1441

Radviliškio r. sav., Šeduvos miesto sen., Pavartyčių k.

Žemės ūkio

16,4931

2.3.7.

4400-4019-9933

Radviliškio r. sav., Šeduvos miesto sen., Užuovėjos k.

Žemės ūkio

43,9218

2.3.8.

4400-0546-5183

Radviliškio r. sav., Šeduvos miesto sen., Puipių k.

Žemės ūkio

99,5000

2.3.9.

4400-0546-5607

Radviliškio r. sav., Šeduvos miesto sen., Puipių k.

Žemės ūkio

3,5000

2.3.10.

4400-0546-5883

Radviliškio r. sav., Šeduvos miesto sen., Pavartyčių k.

Žemės ūkio

86,0000

2.3.11.

4400-0546-6004

Radviliškio r. sav., Šeduvos miesto sen., Puipių k.

Žemės ūkio

106,6000

2.3.12.

4400-1252-5070

Panevėžio r. sav., Upytės sen., Stultiškių k., Ėriškių g. 26

Žemės ūkio

7,6766

2.3.13.

4400-2019-0970

Panevėžio r. sav., Upytės sen., Memenčių k. 1

Žemės ūkio

0,9800

2.3.14.

4400-2019-0758

Panevėžio r. sav., Upytės sen., Memenčių k. 3

Žemės ūkio

1,3000

2.3.15.

4400-2009-2059

Panevėžio r. sav., Upytės sen., Marimpolio k. 1

Žemės ūkio

0,2859

2.3.16.

4400-1989-9959

Panevėžio r. sav., Upytės sen., Tarnagalos k., Krekenavos g. 13

Kita

0,8369

2.3.17.

4400-2020-5752

Panevėžio r. sav., Upytės sen., Upytės k., Nepriklausomybės a. 1

Kita

0,4790

2.3.18.

4400-1995-6333

Panevėžio r. sav., Upytės sen., Vinkšnėnų k., Krekenavos g. 67

Žemės ūkio

2,0000

2.3.19.

4400-1995-6222

Panevėžio r. sav., Upytės sen., Augustavos k. 3

Žemės ūkio

0,0477

2.3.20.

4400-1995-6288

Panevėžio r. sav., Upytės sen., Augustavos k. 4

Žemės ūkio

0,9276

2.3.21.

4400-1955-2540

Panevėžio r. sav., Upytės sen., Tarnagalos k., Krekenavos g. 2

Žemės ūkio

3,3828

2.3.22.

4400-2677-5037

Radviliškio r. sav., Šeduvos miesto sen., Pavartyčių k., Arimaičių g. 24

Kita

0,0849

2.3.23.

4400-2125-1294

Panevėžio r. sav., Upytės sen., Levaniškio I k.

Žemės ūkio

16,9167

2.3.24.

4400-2125-1432

Panevėžio r. sav., Upytės sen., Tarnagalos k.

Žemės ūkio

39,1824

2.3.25.

4400-2125-1518

Panevėžio r. sav., Upytės sen., Upytės k.

Žemės ūkio

11,4176

2.3.26.

4400-2125-1418

Panevėžio r. sav., Upytės sen., Marimpolio k.

Žemės ūkio

34,5961

2.3.27.

4400-2125-2626

Panevėžio r. sav., Upytės sen., Memenčių k.

Žemės ūkio

76,0827

2.3.28.

4400-2125-2759

Panevėžio r. sav., Upytės sen., Stultiškių k.

Žemės ūkio

117,3822

2.3.29.

4400-2125-2891

Panevėžio r. sav., Upytės sen., Tarnagalos k.

Žemės ūkio

124,8477

2.3.30.

4400-2125-3145

Panevėžio r. sav., Upytės sen., Levaniškio II k.

Žemės ūkio

69,5215

2.3.31.

4400-2125-1218

Panevėžio r. sav., Upytės sen., Vaišvilčių II k.

Žemės ūkio

70,3175

2.3.32.

4400-2125-1172

Panevėžio r. sav., Upytės sen., Vinkšnėnų k.

Žemės ūkio

64,3536

2.3.33.

4400-2125-1007

Panevėžio r. sav., Upytės sen., Levaniškio III k

Žemės ūkio

60,4285

2.3.34.

4400-2125-0964

Panevėžio r. sav., Upytės sen., Levaniškio II k.

Žemės ūkio

81,8694

2.3.35.

4400-2125-0931

Panevėžio r. sav., Upytės sen., Levaniškio I k.

Žemės ūkio

14,0639

2.3.36.

4400-2125-0864

Panevėžio r. sav., Upytės sen., Upytės k.

Žemės ūkio

31,3382

2.3.37.

4400-2125-0897

Panevėžio r. sav., Upytės sen., Upytės k.

Žemės ūkio

35,1971

 

Iš viso:

1 212,7904

2.4.

UAB „Lietuvos žirgynas“:

2.4.1.

4400-0141-5758

Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Žirgų g. 2

Žemės ūkio

166,541

2.4.2.

4400-0141-6588

Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k.

Kita

0,6145

2.4.3.

4400-0141-6022

Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k.

Kita

0,2333

2.4.4.

4400-0142-8179

Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Laidagalių k.

Žemės ūkio

90,3000

2.4.5.

4400-0141-6777

Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Ežero g. 2C

Žemės ūkio

0,5828

2.4.6.

4400-0675-8538

Zarasų r. sav., Dusetų sen., Kavolių k., Dusetų g. 2

Žemės ūkio

4,5335

2.4.7.

4400-0680-1338

Zarasų r. sav., Dusetų sen., Didžiadvario k., Hipodromo g. 5C

Kita

20,2179

2.4.8.

4400-0680-1370

Zarasų r. sav., Dusetų sen., Didžiadvario k., Emilijos Pliaterytės g. 9

Žemės ūkio

11,0427

2.4.9.

4400-0680-1470

Zarasų r. sav., Dusetų sen., Berniūnų k.

Žemės ūkio

123,4500

2.4.10.

4400-0680-1556

Zarasų r. sav., Dusetų sen., Antažiegės k.

Žemės ūkio

45,0000

2.4.11.

4400-0680-1849

Zarasų r. sav., Dusetų sen., Antažiegės k.

Žemės ūkio

37,0000

2.4.12.

4400-0680-1949

Zarasų r. sav., Dusetų sen., Bileišių k.

Žemės ūkio

15,1000

2.4.13.

4400-0680-2046

Zarasų r. sav., Dusetų sen., Antažiegės k.

Žemės ūkio

20,8000

2.4.14.

4400-0680-2146

Zarasų r. sav., Dusetų sen., Antažiegės k.

Žemės ūkio

11,0000

2.4.15.

4400-0680-2268

Zarasų r. sav., Dusetų sen., Antažiegės k.

Žemės ūkio

3,5200

2.4.16.

4400-0680-2394

Zarasų r. sav., Dusetų sen., Antadavainės k.

Žemės ūkio

27,2700

2.4.17.

4400-0200-3836

Pagėgių sav., Stoniškių sen., Šilgalių k., Žirgų g. 1

Kita

22,1500

2.4.18.

4400-0200-5785

Pagėgių sav., Stoniškių sen., Kucių k. 1

Kita

3,0000

2.4.19.

4400-0200-5063

Pagėgių sav., Stoniškių sen., Kucių k.

Žemės ūkio

21,1600

2.4.20.

4400-0200-5196

Pagėgių sav., Stoniškių sen., Kucių k.

Žemės ūkio

13,3600

2.4.21.

4400-0200-5274

Pagėgių sav., Stoniškių sen., Kucių k.

Žemės ūkio

9,6700

2.4.22.

4400-0200-4511

Pagėgių sav., Stoniškių sen., Kucių k.

Žemės ūkio

20,1700

2.4.23.

4400-0200-4833

Pagėgių sav., Stoniškių sen., Kucių k.

Žemės ūkio

11,5500

2.4.24.

4400-0200-5409

Pagėgių sav., Stoniškių sen., Nausėdų k.

Žemės ūkio

191,2000

2.4.25.

4400-0200-5674

Pagėgių sav., Pagėgių sen., Plaušvarių k.

žemės ūkio

80,9600

2.4.26.

4400-0200-5609

Pagėgių sav., Stoniškių sen., Nausėdų k.

Žemės ūkio

18,4800

2.4.27.

4400-0200-4922

Pagėgių sav., Stoniškių sen., Kucių k

Žemės ūkio

302,8000

2.4.28.

4400-0200-5512

Pagėgių sav., Stoniškių sen., Nausėdų k.

žemės ūkio

39,8000

2.4.29.

4400-0200-4255

Pagėgių sav., Stoniškių sen., Šilgalių k., Vilkos g. 9

Žemės ūkio

0,2300

2.4.30.

4400-4970-5511

Pagėgių sav., Stoniškių sen., Šilgalių k., Dvaro g. 5

Koncervacinė

2,3044

2.4.31.

4400-4910-9639

Pagėgių sav., Stoniškių sen., Šilgalių k.

Žemės ūkio

1,3731

 

Iš viso:

1 315,4132

2.5.

UAB „Panevėžio veislininkystė“:

2.5.1.

4400-1141-1619

Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Šilagalio k., Pušyno g. 2

Žemės ūkio

3,7545

2.5.2.

4400-1220-9937

Panevėžio r. sav., Naujamiesčio sen., Algirdiškio k., Šiaulių g. 53

Žemės ūkio

4,8996

2.5.3.

4400-1141-1395

Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Šilagalio k., Pušyno g. 7

Žemės ūkio

0,2097

 

Iš viso:

8,8638

2.6.

AB „Kiaulių veislininkystė“:

2.6.1.

7108-0008-0030

Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Jadvimpolio k.

Žemės ūkio

12,5388

2.6.2.

7108-0008-0029

Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Jadvimpolio k. 1

Žemės ūkio

7,7612

 

Iš viso:

20,3000

2.7.

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos:

2.7.1.

4400-5573-6746

Kauno r. sav., Babtų sen., Muniškių k., Konstancijos Zaleskienės g. 23

Kita

0,8453

2.7.2.

4400-2664-5309

Kauno r. sav., Babtų sen., Muniškių k.

Žemės ūkio

26,8853

2.7.3.

4400-1102-6085

Kauno r. sav., Babtų sen., Muniškių k., Konstancijos Zaleskienės g. 20

Kita

0,7296

2.7.4.

4400-0146-6391

Kauno r. sav., Babtų sen., Muniškių k., Saulėtekio g. 4

Kita

0,5357

2.7.5.

4400-2990-4736

Kauno r. sav., Babtų sen., Muniškių k.

Žemės ūkio

61,0926

2.7.6.

4400-2991-0014

Kauno r. sav., Babtų sen., Juodonių k.

Žemės ūkio

72,4195

2.7.7.

4400-2990-9448

Kauno r. sav., Babtų sen., Juodonių k.

Žemės ūkio

30,2574

2.7.8.

4400-2990-3964

Kauno r. sav., Babtų sen., Muniškių k.

Žemės ūkio

10,5420

2.7.9.

4400-1228-3013

Plungės r. sav., Šateikių sen., Alksnėnų k., Bandymų g. 3

Žemės ūkio

101,8000

2.7.10.

4400-2627-1481

Utenos r. sav., Utenos sen., Kovynės k.

Žemės ūkio

14,9994

2.7.11.

4400-2609-0820

Utenos r. sav., Utenos sen., Šabaldauskų k.

Žemės ūkio

32,3804

2.7.12.

4400-3092-7667

Utenos r. sav., Utenos sen., Šabaldauskų k. 3

Žemės ūkio

0,1123

2.7.13.

4400-3092-7445

Utenos r. sav., Utenos sen., Šabaldauskų k. 2

Kita

0,0450

2.7.14.

4400-5346-3957

Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apylinkės sen., Avilių k., Kaišiadorių g. 15

Žemės ūkio

0,0188

2.7.15.

6717-0007-0065

Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen., Stačiūnų k. 5A

Žemės ūkio

0,0659

2.7.16.

6717-0007-0066

Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen., Stačiūnų k. 7

Žemės ūkio

0,1798

2.7.17.

6717-0007-0067

Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen., Stačiūnų k. 9

Žemės ūkio

0,0598

2.7.18.

6717-0007-0069

Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen., Žadeikių k.

Žemės ūkio

11,4751

2.7.19.

4400-4490-8554

Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen., Stačiūnų k.

Žemės ūkio

39,5687

2.7.20.

4400-4491-1804

Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen., Stačiūnų k.

Žemės ūkio

19,9998

2.7.21.

4400-4491-1948

Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen., Stačiūnų k.

Žemės ūkio

0,1368

 

Iš viso:

424,1492

2.8.

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos:

2.8.1.

4400-0861-9198

Ignalinos r. sav., Ignalinos sen., Gaveikėnų k., Dringio g. 5

Žemės ūkio

1,0888

2.8.2.

4400-0861-9487

Ignalinos r. sav., Ignalinos sen., Gaveikėnų k.

Žemės ūkio

6,0008

2.8.3.

4400-0861-9143

Ignalinos r. sav., Ignalinos sen., Strigailiškio k.

Žemės ūkio

4,7112

2.8.4.

4400-0861-9065

Ignalinos r. sav., Ignalinos sen., Strigailiškio k.

Žemės ūkio

3,2895

2.8.5.

4400-0861-9665

Ignalinos r. sav., Ignalinos sen., Strigailiškio k., Paupio g. 12

Žemės ūkio

0,3382

2.8.6.

4400-0861-9610

Ignalinos r. sav., Ignalinos sen., Strigailiškio k., Strigailiškio g. 8

Žemės ūkio

0,1658

2.8.7.

4400-0861-8779

Ignalinos r. sav., Ignalinos sen., Strigailiškio k.

Žemės ūkio

3,1927

2.8.8.

4400-0861-9743

Ignalinos r. sav., Ignalinos sen., Strigailiškio k., Paupio g. 11

Žemės ūkio

18,3086

2.8.9.

4400-0861-9432

Ignalinos r. sav., Ignalinos sen., Strigailiškio k.

Žemės ūkio

2,7580

2.8.10.

4400-0861-8998

Ignalinos r. sav., Ignalinos sen., Gaveikėnų k.

Žemės ūkio

1,7956

2.8.11.

4400-2102-8851

Švenčionių r. sav., Pabradės sen., Meškerinės k., Liepų g. 6

Žemės ūkio

24,4888

2.8.12.

4400-4303-7381

Vilnius, Vinkšnų g. 6

Žemės ūkio

24,5887

2.8.13.

4400-4162-9096

Vilnius

Žemės ūkio

7,9253

2.8.14.

4400-0105-9138

Kaišiadorių r. sav., Žaslių sen., Beičiūnų k.

Žemės ūkio

26,4092

2.8.15.

4400-0147-3130

Kaišiadorių r. sav., Žaslių sen., Paukščių k.

Žemės ūkio

1,7834

2.8.16.

4400-0105-9007

Kaišiadorių r. sav., Žaslių sen., Juršiškių k.

Žemės ūkio

24,1872

2.8.17.

4400-0105-8853

Kaišiadorių r. sav., Žaslių sen., Prozariškių k.

Žemės ūkio

52,3611

2.8.18.

4400-0105-9229

Kaišiadorių r. sav., Žaslių sen., Papartėlių k.

Žemės ūkio

73,9597

2.8.19.

4400-0105-9594

Kaišiadorių r. sav., Žaslių sen., Mančiūnų k.

Žemės ūkio

35,7882

2.8.20.

4400-0147-3052

Kaišiadorių r. sav., Žaslių sen., Mančiūnų k.

Kita

0,2559

2.8.21.

4400-0646-2200

Alytaus r. sav., Simnas

Žemės ūkio

37,7467

2.8.22.

4400-0648-5927

Alytaus r. sav., Simno sen., Kaimynų k.

Žemės ūkio

3,5996

2.8.23.

4400-0646-3546

Alytaus r. sav., Simno sen., Kalesninkų k

Žemės ūkio

2,3599

2.8.24.

4400-0648-5868

Alytaus r. sav., Simno sen., Kalesninkų k.

žemės ūkio

0,9242

2.8.25.

4400-4518-0901

Alytaus r. sav., Simno sen., Kalesninkų k.

Žemės ūkio

104,9448

 

Iš viso:

462,9719

 

 

 

 

Iš viso:

3 744,6846

3.

Profesinio mokymo įstaigos:

3.1.

Alytaus profesinio rengimo centras:

3.1.1.

6903-0004-0031

Prienų r. sav., Balbieriškio sen., Ąžuolų k.

Kita

30,6100

3.1.2.

4400-4504-5872

Alytaus r. sav., Simno sen., Kalesninkų k.

Žemės ūkio

10,9368

3.1.3.

4400-0243-5234

Alytaus r. sav., Simno sen., Kalesninkų k.

Žemės ūkio

6,1300

3.1.4.

4400-0243-5312

Alytaus r. sav., Simno sen., Gražulių k.

Žemės ūkio

17,9500

3.1.5.

4400-1322-2532

Alytus, A. Jonyno g. 10E

Kita

0,9738

3.1.6.

4400-1322-2800

Alytus, A. Jonyno g. 12A

Kita

1,2226

3.1.7.

4400-1322-3022

Alytus, A. Jonyno g. 12

Kita

0,6192

3.1.8.

4400-0849-1145

Alytus, Artūro Sakalausko g. 10

Kita

0,7890

3.1.9.

4400-2063-1289

Alytus, Artūro Sakalausko g. 12

Kita

0,3190

3.1.10.

4400-0697-0543

Alytus, Putinų g. 40

Kita

6,2233

3.1.11.

4400-4001-6175

Alytaus r. sav., Simnas, Ateities g. 10

Kita

3,7706

3.1.12.

4400-3968-7042

Alytaus r. sav., Simnas, Ateities g. 10C

Kita

1,1762

3.1.13.

4400-1835-0160

Lazdijų r. sav., Šventežerio sen., Stebulių k., Ežero g. 12

Kita

0,0595

3.1.14.

4400-1834-9661

Lazdijų r. sav., Šventežerio sen., Stebulių k., Ežero g. 10A

Kita

0,0595

 

Iš viso:

80,8395

3.2.

Aukštaitijos profesinio rengimo centras:

3.2.1.

4400-0555-6190

Molėtų r. sav., Alantos sen., Gaigalų k.

Žemės ūkio

13,8200

3.2.2.

4400-0555-6090

Molėtų r. sav., Alantos sen., Karalinavos k.

Žemės ūkio

67,1800

3.2.3.

3414-0005-0038

Anykščių r. sav., Anykščių sen., Šeimyniškių k.

Žemės ūkio

54,1748

 

Iš viso:

135,1748

3.3.

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras:

3.3.1.

4400-0873-8123

Biržų r. sav., Vabalninko sen., Bartkūnų k.

Žemės ūkio

84,7789

 

Iš viso:

84,7789

3.4.

Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla:

3.4.1.

4400-0121-9056

Alytaus r. sav., Daugų sen., Salos k.

Žemės ūkio

1,7371

3.4.2.

4400-0121-2275

Alytaus r. sav., Daugai, Vlado Mirono g. 24

Kita

3,7395

3.4.3.

4400-0127-1367

Alytaus r. sav., Daugai, Ežero g. 30

Kita

7,4276

3.4.4.

3305-0002-0076

Alytaus r. sav., Daugai, Jaunystės g. 1A

Kita

0,3227

3.4.5.

4400-0434-6110

Alytaus r. sav., Daugų sen., Daugų k.

Žemės ūkio

28,4000

3.4.6.

4400-0434-6508

Alytaus r. sav., Daugų sen., Daugų k.

Žemės ūkio

17,8177

3.4.7.

4400-0434-6410

Alytaus r. sav., Daugų sen., Daugų k.

Žemės ūkio

9,7106

3.4.8.

4400-0434-6854

Alytaus r. sav., Daugų sen., Salos k.

Žemės ūkio

2,5900

3.4.9.

4400-0434-6787

Alytaus r. sav., Daugų sen., Salos k.

Žemės ūkio

2,6900

3.4.10.

4400-0434-6832

Alytaus r. sav., Daugų sen., Salos k.

Žemės ūkio

2,9257

3.4.11.

4400-0434-6621

Alytaus r. sav., Daugų sen., Salos k., Kalvų g. 1

Kita

0,5156

3.4.12.

4400-2078-9977

Alytaus r. sav., Daugų sen., Daugų k., Ežero g. 7

Kita

0,3790

3.4.13.

4400-2060-8526

Alytaus r. sav., Daugai, Ežero g. 20B

Kita

0,0280

 

Iš viso:

78,2835

3.5.

Joniškio žemės ūkio mokykla:

3.5.1.

4704-0001-0092

Joniškio r. sav., Saugėlaukio sen., Bariūnų k., Ramonų pl. 13A

Kita

17.5177

3.5.2.

4744-0009-0047

Joniškio r. sav., Satkūnų sen., Girdžiūnų k.

Žemės ūkio

88,8500

3.5.3.

9122-0008-0068

Šiaulių r. sav., Gruzdžiai

Žemės ūkio

89,9300

3.5.4.

4400-1815-6212

Pakruojo r. sav., Žeimelis

Žemės ūkio

17,4162

3.5.5.

4400-1815-6797

Pakruojo r. sav., Žeimelio sen., Akmeniškių k.

Žemės ūkio

2,5836

3.5.6.

4400-1815-7634

Pakruojo r. sav., Žeimelio sen., Akmeniškių k.

Žemės ūkio

2,8467

3.5.7.

4400-1815-8615

Pakruojo r. sav., Žeimelio sen., Akmeniškių k.

Žemės ūkio

27,4311

3.5.8.

4400-1815-9245

Pakruojo r. sav., Žeimelio sen., Akmeniškių k.

Žemės ūkio

14,8020

 

Iš viso:

243,8596

3.6.

Kėdainių profesinio rengimo centras:

3.6.1.

5340-0003-0343

Kėdainių r. sav., Vilainių sen., Milžemių k.

Žemės ūkio

93,1200

3.6.2.

5305-0007-0350

Kėdainių r. sav., Šėtos sen., Aukštųjų Kaplių k.

Žemės ūkio

76,1500

 

Iš viso:

169,2700

3.7

Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras:

3.7.1.

5403-0005-0171

Kelmės r. sav., Tytuvėnų apylinkių sen., Cigelnės k.

Žemės ūkio

74,2700

3.7.2.

5403-0004-0131

Kelmės r. sav., Tytuvėnų apylinkių sen., Kuršių k.

Žemės ūkio

11,5000

 

Iš viso:

85,7700

3.8

Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla:

3.8.1.

4400-1133-2898

Kretingos r. sav., Kretingos sen., Traidžių k.

Žemės ūkio

29,1400

3.8.2.

4400-5288-5264

Kretingos r. sav., Kretingos sen., Kretingsodžio k., Sodžiaus g. 1C

Kita

38,1414

 

Iš viso:

67,2814

3.9.

Kupiškio technologijos ir verslo mokykla:

3.9.1

5753-0010-0099

Kupiškio r. sav., Kupiškio sen., Stičkalnio k.

Žemės ūkio

85,2490

3.9.2.

5713-0004-0323

Kupiškis, Jaunimo g. 8

Kita

15,0028

 

Iš viso:

100,2518

3.10.

Marijampolės profesinio rengimo centras:

3.10.1.

4400-0428-6055

Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Vokiškėlių k.

Žemės ūkio

4,7623

3.10.2.

8413-0001-0124

Šakių r. sav., Kudirkos Naumiesčio sen., Būblelių k.

Žemės ūkio

10,8003

3.10.3.

4400-0522-5610

Šakių r. sav., Kudirkos Naumiesčio sen., Būblelių k.

Žemės ūkio

10,7651

3.10.4.

4400-0427-6462

Šakių r. sav., Kudirkos Naumiesčio sen., Būblelių k.

Žemės ūkio

4,1035

3.10.5.

4400-4831-0234

 

Šakių r. sav., Kudirkos Naumiesčio sen., Būblelių k., Nopaičio g. 5

Kita

3,6286

 

Iš viso:

34,0598

3.11.

Mažeikių politechnikos mokykla:

3.11.1.

4400-0360-3225

Mažeikių r. sav., Viekšnių sen., Pluogų k.

Žemės ūkio

42,1907

3.11.2.

6130-0021-0300

Mažeikiai, Ventos g. 18

Kita

3,6591

3.11.3.

6130-0021-0301

Mažeikiai, Ventos g. 12

Kita

0,6168

3.11.4.

4400-2792-7994

Mažeikių r. sav., Viekšniai, Tilto g. 20

Kita

0,8936

3.11.5.

44-00-2792-7935

Mažeikių r. sav., Viekšniai, Bažnyčios g. 15

Kita

0,1348

3.11.6.

4400-2792-6227

Mažeikių r. sav., Viekšniai, Tilto g. 9A

Kita

0,0357

3.11.7.

4400-2516-1095

Mažeikių r. sav., Viekšniai, Kaštonų g. 31

Kita

1,0032

3.11.8.

4400-5751-5610

Mažeikių r. sav., Viekšniai, Mažeikių g. 84

Kita

9,8054

3.11.9.

4400-5729-0830

Mažeikių r. sav., Viekšnių sen., Pakalupio k., Dariaus ir Girėno g. 97

Kita

0,6669

 

Iš viso:

58,7437

3.12.

Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras:

3.12.1.

4400-0642-9192

Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Stetiškių k.

Žemės ūkio

42,1605

3.12.2.

4400-5217-0060

Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Narteikių k.

Žemės ūkio

2,5456

3.12.3.

4400-5110-9432

Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Narteikių k.

Žemės ūkio

2,0099

3.12.4.

4400-5299-1701

Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Narteikių k.

Žemės ūkio

0,8743

3.12.5.

4400-5299-1612

Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Narteikių k., Mokyklos g. 12

Kita

12,2232

3.12.6.

4400-5209-8901

Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Narteikių k.

Žemės ūkio

0,7999

3.12.7.

6745-0002-0020

Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Narteikių k.

Žemės ūkio

4,1500

3.12.8.

6745-0003-0183

Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Pamūšių k.

Žemės ūkio

70,5800

3.12.9.

4400-5219-0236

Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Narteikių k., Mokyklos g. 3

Žemės ūkio

3,6921

3.12.10.

4400-5218-8977

Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Narteikių k., Mūšos g. 8

Žemės ūkio

0,9585

 

Iš viso:

139,9940

3.13.

Plungės technologijų ir verslo mokykla:

3.13.1.

4400-2088-8364

Plungės r. sav., Nausodžio sen., Kalniškių k.

Žemės ūkio

4,9383

3.13.2.

4400-2088-8475

Plungės r. sav., Nausodžio sen., Kalniškių k.

Žemės ūkio

0,4776

3.13.3.

4400-2088-8231

Plungės r. sav., Nausodžio sen., Kalniškių k.

Žemės ūkio

1,7994

3.13.4.

4400-4078-4312

Plungė, Mendeno g. 7

Kita

13,199

 

Iš viso:

20,4143

3.14.

Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Pietų Lietuvos filialas:

3.14.1.

5950-0004-0042

Lazdijų r. sav., Veisiejų sen., Beržinių k.

Žemės ūkio

27,3748

3.14.2.

4400-3150-7898

Lazdijų r. sav., Veisiejų sen., Paterų k.

Žemės ūkio

13,8132

3.14.3.

4400-3999-2844

Lazdijų r. sav., Veisiejų sen., Paterų k.

Žemės ūkio

10,6037

3.14.4.

4400-1032-3926

Lazdijų r. sav., Veisiejų sen., Kailinių k., Ryto g. 19

Kita

7,4751

 

Iš viso:

59,2668

3.15.

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras:

3.15.1.

7120-0001-0034

Radviliškis

Žemės ūkio

10,3000

3.15.2.

4400-0650-3957

Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Mažulių k.

Žemės ūkio

50,8200

3.15.3.

4400-0650-3835

Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Mažulių k.

Žemės ūkio

4,4000

3.15.4.

4400-0650-3902

Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Mažulių k.

Žemės ūkio

21,8100

3.15.5.

4400-0650-3868

Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Mažulių k.

Žemės ūkio

5,2700

3.15.6.

4400-0650-3668

Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Raudondvario k.

Žemės ūkio

1,8000

 

Iš viso:

94,4000

3.16.

Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla:

3.16.1.

4400-0478-1480

Raseiniai, Turgaus g. 45

Kita

0,5402

3.16.2.

4400-0478-1646

Raseiniai, Turgaus g.

Kita

2,0082

3.16.3.

4400-0478-1613

Raseiniai, Turgaus g.

Kita

4,9715

3.16.4.

4400-0478-1596

Raseiniai, Turgaus g.

Kita

6,2243

3.16.5.

4400-0519-9602

Raseinių r. sav., Raseinių sen., Arškainių k.

Žemės ūkio

13,1800

3.16.6.

4400-0478-1513

Raseiniai, Turgaus g. 51

Kita

0,5848

3.16.7.

4400-0478-1679

Raseiniai, Turgaus g. 53

Kita

0,7442

3.16.8.

4400-0478-1457

Raseiniai, Turgaus g. 43

Kita

0,2859

3.16.9.

4400-0478-1502

Raseiniai, Turgaus g. 41

Kita

0,0466

3.16.10.

4400-0478-1546

Raseiniai, Turgaus g. 40

Kita

3,0812

3.16.11.

4400-0478-1568

Raseiniai, Muziejaus g. 8

Kita

4,3486

3.16.12.

4400-0478-1413

Raseiniai, Muziejaus g. 1

Kita

0,2378

 

Iš viso:

36,2533

3.17.

Smalininkų technologijų ir verslo mokykla:

3.17.1.

4400-0469-4906

Jurbarko r. sav., Smalininkų sen., Smalininkų k.

Žemės ūkio

2,0500

3.17.2.

4400-0469-4406

Jurbarko r. sav., Smalininkų sen., Užbalių k.

Žemės ūkio

58,3000

 

Iš viso:

60,3500

3.18.

Šilutės profesinio mokymo centras:

3.18.1.

4400-0783-0024

Šilutės r. sav., Šilutės sen., Pagrynių k., Mokyklos g. 3

Kita

3,6190

3.18.2.

4400-0783-0257

Šilutės r. sav., Šilutės sen., Pagrynių k., Mokyklos g. 1

Kita

0,3665

3.18.3.

4400-4380-8364

Šilutės r. sav., Šilutės sen., Pagrynių k., Aušros g. 22

Kita

0,4374

3.18.4.

4400-0782-9890

Šilutės r. sav., Šilutės sen., Pagrynių k., Gamtos g. 3

Kita

0,1977

3.18.5.

4400-1997-2726

Šilutė, Tilžės g. 32A

Kita

0,1476

3.18.6.

4400-1525-0949

Šilutė, Lietuvininkų g. 72

Kita

0,3604

3.18.7.

4400-4399-3040

Šilutė, M. Jankaus g. 11

Kita

0,0961

3.18.8.

4400-1525-1002

Šilutė, Pelkės g. 5

Kita

0,4015

3.18.9.

4400-5306-8494

Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiestis, Ramybės g. 16A

Kita

0,4233

3.18.10.

4400-5312-5686

Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiestis, Ramybės g. 21

Kita

0,0674

3.18.11.

4400-5312-2011

Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiestis, Ramybės g. 14

Kita

0,1688

3.18.12.

4400-5306-8361

Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiestis

Kita

0,5940

3.18.13.

4400-5311-7496

Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiestis, Dariaus ir Girėno g. 29

Kita

0,4736

3.18.14.

4400-5311-3534

Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiestis, Dariaus ir Girėno g. 29A

Kita

1,1798

 

Iš viso:

8,5331

3.19.

Švenčionių profesinio rengimo centras:

3.19.1.

4400-1861-9380

Švenčionių r. sav., Cirkliškio sen., Cirkliškio k., Liepų al. 2A

Kita

16,2336

3.19.2.

4400-1861-9176

Švenčionių r. sav., Cirkliškio sen., Cirkliškio k., Liepų al. 2

Kita

5,4381

3.19.3.

4400-1861-8783

Švenčionių r. sav., Cirkliškio sen., Cirkliškio k.

Žemės ūkio

56,2388

3.19.4.

4400-1861-8494

Švenčionių r. sav., Cirkliškio sen., Cirkliškio k.

Žemės ūkio

39,0892

3.19.5.

4400-1861-8907

Švenčionių r. sav., Cirkliškio sen., Cirkliškio k.

Žemės ūkio

2,5000

3.19.6.

4400-1863-0210

Švenčionių r. sav., Cirkliškio sen., Baldoniškės k.

Žemės ūkio

22,1720

 

Iš viso:

141,6717

3.20

Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras:

3.20.1.

4400-0320-2302

Telšių r. sav., Varnių sen., Karkliškių k.

Žemės ūkio

14,3500

3.20.2.

4400-0320-2580

Telšių r. sav., Varnių sen., Karkliškių k.

žemės ūkio

10,0500

3.20.3.

4400-0320-2813

Telšių r. sav., Varnių sen., Kūjainių k.

Žemės ūkio

64,6000

 

Iš viso:

89,0000

3.21.

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla:

3.21.1.

8150-0001-0052

Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Rečionių k., Ežero g. 15

Kita

0,9100

3.21.2.

4400-1611-1316

Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Šaukavos k., Sodų g. 27

Žemės ūkio

1,0000

3.21.3.

4400-5322-6661

Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Šaukavos k.

Žemės ūkio

35,2037

3.21.4.

8150-0006-0049

Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Šaukavos k.

Žemės ūkio

34,5000

3.21.5.

8182-0006-0021

Ukmergės r. sav., Vepriai, Pergalės g. 23

Kita

0,1928

3.21.6.

4400-5813-1864

Ukmergės r. sav., Vepriai

Žemės ūkio

4,5034

3.21.7.

8182-0007-0012

Ukmergės r. sav., Veprių sen., Sietynų k.

Žemės ūkio

21,8600

 

Iš viso:

98,1699

3.22.

Utenos regioninis profesinio mokymo centras:

3.22.1.

8207-0001-0084

Utena, Aukštaičių g. 9A

Kita

0,3681

3.22.2.

8270-0011-0094

Utena, Metalo g. 18

Kita

0,9272

3.22.3.

8207-0001-0079

Utena, Metalo g. 16

Kita

7,5008

3.22.4.

8270-0011-0090

Utena, Aukštaičių g. 5

Kita

5,8343

 

Iš viso:

14,6304

3.23.

Varėnos technologijos ir verslo mokykla:

3.23.1.

4400-0609-4688

Varėnos r. sav., Varėnos sen., Druckūnų k.

Žemės ūkio

51,9700

 

Iš viso:

51,9700

3.24.

Vilkijos žemės ūkio mokykla:

3.24.1.

5277-0005-0030

Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Antalkių k., Ąžuolo g. 13

Žemės ūkio

0,6522

3.24.2.

4400-1059-9596

Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Antalkių k.

Žemės ūkio

13,4978

3.24.3.

4400-1059-9678

Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Antalkių k

Žemės ūkio

24,3563

3.24.4.

4400-5047-4301

Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Antalkių k.

Žemės ūkio

0,8673

3.24.5.

4400-5047-7372

Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Antalkių k.

Žemės ūkio

0,4546

3.24.6.

4400-5047-6694

Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Antalkių k.

Žemės ūkio

4,0766

3.24.7.

4400-5047-7391

Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Antalkių k.

Žemės ūkio

0,0566

3.24.8.

5253-0009-0075

Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Antalkių k

Žemės ūkio

7,2544

3.24.9.

4400-5209-2842

Kauno r. sav., Vilkija, Čekiškės g. 128

Kita

9,3928

 

Iš viso:

60,6086

3.25.

Vilniaus agroekologijos mokymo centras:

3.25.1.

4400-0476-3437

Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Baltosios Vokės k.

Žemės ūkio

31,6000

3.25.2.

4400-0476-3637

Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Baltosios Vokės k.

Žemės ūkio

8,5728

3.25.3.

4400-0586-1054

Šalčininkų r. sav., Dieveniškės

Žemės ūkio

4,2961

3.25.4.

4400-0585-9814

Šalčininkų r. sav., Dieveniškių sen., Kalvių k.

Žemės ūkio

30,3500

 

Iš viso:

74,8189

3.26.

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla:

3.26.1.

4400-0612-7435

Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Mokyklos g. 21

Žemės ūkio

25,8524

3.26.2.

4400-0611-6696

Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k.

Žemės ūkio

20,0129

3.26.3.

4400-0611-7428

Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k.

Žemės ūkio

7,7953

3.26.4.

4400-0611-6826

Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k.

Žemės ūkio

2,0462

3.26.5.

4400-0612-8432

Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Mokyklos g. 1

Žemės ūkio

6,8988

3.26.6.

4400-0612-9184

Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Mokyklos g. 4

Žemės ūkio

6,4260

 

Iš viso:

69,0316

3.27.

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla:

3.27.1.

4901-0001-0077

Kaišiadorių r. sav., Rumšiškių sen., Naujasodžio k.

Žemės ūkio

51,1500

3.27.2.

4901-0004-0083

Kaišiadorių r. sav., Rumšiškių sen., Grėbliaučiškių k.

Žemės ūkio

10,8000

 

Iš viso:

61,9500

3.28.

Zarasų profesinė mokykla:

3.28.1.

4400-1495-8299

Zarasų r. sav., Zarasų sen., Jauneikių k.

Žemės ūkio

51,6304

3.28.2.

4400-1495-8144

Zarasų r. sav., Zarasų sen., Liaudiškių k.

Žemės ūkio

3,7047

3.28.3.

4400-1495-8244

Zarasų r. sav., Zarasų sen., Liaudiškių k.

Žemės ūkio

0,3203

3.28.4.

4400-1106-7424

Zarasų r. sav., Zarasų sen., Dimitriškių k., Šaltinių g. 46

Kita

8,1653

3.28.5.

4400-0226-0024

Zarasų r. sav., Zarasų sen., Laukesos k., Stelmužės g. 1

Kita

1,1974

3.28.6.

4400-1106-5436

Zarasų r. sav., Zarasų sen., Dimitriškių k.

Vandens ūkio

0,4622

 

Iš viso:

65,4803

 

 

 

 

Iš viso:

2 284,8559

 

 

 

 

Iš viso:

10532,0725

 

 

______________

part_1330c15d0ea94f7c8045166884a01908_end