Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 M. SAUSIO 30 D. NUTARIMO NR. 92 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PIRKIMŲ, ATLIEKAMŲ VANDENTVARKOS, ENERGETIKOS, TRANSPORTO AR PAŠTO PASLAUGŲ SRITIES PERKANČIŲJŲ SUBJEKTŲ, ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gruodžio 8 d. Nr. 1062

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 30 d. nutarimą Nr. 92 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo įgyvendinimo“:

1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio 4 dalimi, 25 straipsnio 3 ir 4 dalimis, 35 straipsnio 2 dalies 12 ir 13 punktais, 76 straipsnio 5 dalimi, 92 straipsnio 6 dalimi ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 35 straipsnio 3 dalimi, 48 straipsnio 2 dalies 11 ir 12 punktais, 67 straipsnio 5, 6 ir 7 dalimis, 84 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

2. Papildyti 8.3 papunkčiu:

8.3. patvirtinti reikalavimų ir (arba) kriterijų dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo tvarką.“.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                           Ingrida Šimonytė

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                                     Aušrinė Armonaitė