STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VYKDOMŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ AKREDITAVIMO

 

2016 m. balandžio 12 d. Nr. SV6-14

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. ISAK-1652 „Dėl studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktu, šiuo įsakymu patvirtinto Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 27 punktu bei remdamasi studijų programų išorinio vertinimo išvadomis ir aukštųjų mokyklų pateiktais prašymais akredituoti studijų programas,

akredituoju šias studijų programas (pagal priedą).

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

laikinai einanti direktoriaus pareigas                                                                      Aurelija Valeikienė

 


 

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus

2016 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. SV6-14

priedas

 

AKREDITUOTos STUDIJŲ PROGRAMos

 

technologijos mokslų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

621E20004

Transporto mašinų inžinerija

Aleksandro Stulginskio universitetas

2019 m. birželio 30 d.

653E21011

Automobilių techninis eksploatavimas

Alytaus kolegija

2022 m. birželio 30 d.

653E22004

Geležinkelio transporto inžinerija

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

2022 m. birželio 30 d.

653E22005

Riedmenų eksploatavimas

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

2019 m. birželio 30 d.

 

socialinių mokslų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

621N10001

Verslo administravimas

Vilniaus universitetas,

Kauno humanitarinis fakultetas

2019 m. liepos 1 d.

653N10008

Verslo valdymas

Marijampolės kolegija

2019 m. birželio 30 d.

612X13015

Religijos pedagogika

Vytauto Didžiojo universitetas

2022 m. birželio 30 d.

653X14006

Šokio pedagogika

Vilniaus kolegija

2022 m. birželio 30 d.

621X20007

Šeimos edukologija ir vaiko teisių apsauga

Klaipėdos universitetas

2019 m. birželio 30 d.

621X20016

Šokio edukologija

Lietuvos edukologijos universitetas

2022 m. birželio 30 d.

612X90003

Laisvalaikio ir pramogų edukacija

Mykolo Romerio universitetas

2019 m. rugpjūčio 31 d.

 

humanitarinių mokslų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

621U60002

Technikos kalbos vertimas ir lokalizacija

Kauno technologijos universitetas

2022 m. rugsėjo 1 d.

612U60003

Audiovizualinis vertimas

Vilniaus universitetas,

Kauno humanitarinis fakultetas

2022 m. liepos 1 d.

612U60004

Vertimas

Vilniaus universitetas

2022 m. liepos 1 d.

621V30001

Istorija ir politika

Lietuvos edukologijos universitetas

2019 m. birželio 30 d.

612V60003

Evangeliškoji teologija

LCC tarptautinis universitetas

2022 m. rugpjūčio 31 d.

621V80004

Religinis švietimas

Vytauto Didžiojo universitetas

2022 m. birželio 30 d.

 

 

 

menų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

612W60002

Animacija

Vilniaus dailės akademija

2019 m. rugpjūčio 31d.

653W61001

Audiovizualinė kūryba

Socialinių mokslų kolegija

2019 m. birželio 30 d.

612W61001

Audiovizualinis menas

Šiaulių universitetas

2019 m. birželio 30 d.

653W64003

Fotografija

Kauno kolegija

2022 m. birželio 30 d.

 

_______________________