LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKYKLŲ, SIEKIANČIŲ GAUTI KOKYBĖS KREPŠELĮ, SKIRTĄ MOKINIŲ UGDYMO PASIEKIMAMS GERINTI, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

 

 

2021 m. liepos 22 d. Nr. V-1321

Vilnius

 

Vadovaudamasi Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-707 „Dėl Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašo patvirtinimo“, 22 punktu bei atsižvelgdama į Mokyklų atrankos kokybės krepšeliui gauti komisijos 2021 m. liepos 9 d. posėdžio protokolą Nr. 1,

 

t v i r t i n u  pridedamą Mokyklų, siekiančių gauti kokybės krepšelį, skirtą mokinių ugdymosi pasiekimams gerinti, sąrašą.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                   Jurgita Šiugždinienė

 

 

PATVIRTINTA

 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir

sporto ministro 2021 m. liepos 22 d.

įsakymu Nr. V-1321

 

 

 

 

MOKYKLŲ, SIEKIANČIŲ GAUTI KOKYBĖS KREPŠELĮ, SKIRTĄ MOKINIŲ UGDYMO PASIEKIMAMS GERINTI, SĄRAŠAS

 

 

 

1.   Anykščių Antano Vienuolio progimnazija.

2.   Birštono gimnazija.

3.   Biržų „Saulės“ gimnazija.

4.   Jonavos Panerio pradinė mokykla.

5.   Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija.

6.   Joniškio r. Skaistgirio gimnazija.

7.   Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazija.

8.   Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija.

9.   Kauno Pilėnų progimnazija.

10. Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras.

11. Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla.

12. Kauno Palemono gimnazija.

13. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija.

14. Kauno r. Babtų gimnazija.

15. Kauno r. Vilkijos gimnazija.

16. Kauno r. Lapių pagrindinė mokykla.

17. Kauno r. Zapyškio pagrindinė mokykla.

18. Kėdainių r. Akademijos gimnazija.

19. Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija.

20. Kelmės Jono Graičiūno gimnazija.

21. Klaipėdos „Varpo“ gimnazija.

22. Klaipėdos „Gabijos“ progimnazija.

23. Klaipėdos Sendvario progimnazija.

24. Klaipėdos Vitės progimnazija.

25. Klaipėdos „Vyturio“ progimnazija.

26. Klaipėdos r. Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija.

27. Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla.

28. Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija.

29. Kupiškio Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazija.

30. Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija.

31. Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija.

32. Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla.

33. Mažeikių r. Sedos Vytauto Mačernio gimnazija.

34. Mažeikių r. Viekšnių gimnazija.

35. Molėtų progimnazija.

36. Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija.

37. Pagėgių r. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija.

38. Pakruojo r. Linkuvos gimnazija.

39. Palangos Baltijos pagrindinė mokykla.

40. Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija.

41. Panevėžio pradinė mokykla.

42. Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija.

43. Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija.

44. Panevėžio r. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija.

45. Pasvalio Svalios progimnazija.

46. Plungės Senamiesčio mokykla.

47. Radviliškio r. Baisogalos gimnazija.

48. Radviliškio Vaižganto progimnazija.

49. Raseinių Šaltinio progimnazija.

50. Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija.

51. Skuodo rajono Ylakių gimnazija.

52. Šakių „Varpo“ mokykla.

53. Šalčininkų r. Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazija.

54. Šalčininkų r. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazija.

55. Šiaulių Salduvės progimnazija.

56. Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija.

57. Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija.

58. Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija.

59. Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla.

60. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija.

61. Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ gimnazija.

62. Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija.

63. Tauragės Martyno Mažvydo progimnazija.

64. Telšių „Džiugo“ gimnazija.

65. Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija.

66. Trakų r. Rūdiškių gimnazija.

67. Trakų gimnazija.

68. Trakų r. Lentvario „Versmės“ gimnazija.

69. Ukmergės „Šilo“ progimnazija.

70. Utenos Aukštakalnio progimnazija.

71. Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija.

72. Viešoji įstaiga Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazija.

73. Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija.

74. Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija.

75. Vilniaus Gerosios vilties progimnazija.

76. Vilniaus Grigiškių „Šviesos“ gimnazija.

77. Vilniaus Viršuliškių mokykla.

78. Vilniaus „Ryto“ progimnazija.

79. Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla.

80. Vilniaus Petro Vileišio progimnazija.

81. Vilniaus Antakalnio gimnazija.

82. Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija.

83. Vilniaus „Minties“ gimnazija.

84. Vilniaus Radvilų gimnazija.

85. Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinė mokykla.

86. Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinė mokykla.

87. Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija.

88. Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazija.

89. Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija.

_________________________