Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl MINIMALIOJO DARBO UŽMOKESČIO

 

2015 m. gruodžio 2 d. Nr. 1240
Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 187 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos trišalės tarybos 2015 m. spalio 27 d. teikimą, taip pat siekdama nustatyti valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimui taikomą minimaliosios mėnesinės algos dydį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti minimalųjį valandinį atlygį – 2,13 euro ir minimaliąją mėnesinę algą – 350 eurų.

2. Nustatyti, kad valstybės įmonių, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kuriose valstybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžiui nustatyti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ priedą taikoma 247 eurų minimalioji mėnesinė alga.

3. Šis nutarimas įsigalioja 2016 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

Finansų ministras, pavaduojantis

socialinės apsaugos ir darbo ministrą                                              Rimantas Šadžius