LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. SAUSIO 30 d. įsakymO NR. V-58 „Dėl gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros taisyklių patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2015 m. birželio 22 d. Nr. V-786

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-58 „Dėl Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 6.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.6. vykdo valstybės lėšomis įsigyta sezoninio gripo vakcina paskiepytų asmenų apskaitą skiepijimo sezono metu ir kas mėnesį iki kito mėnesio 5 d. pateikia duomenis visuomenės sveikatos centrams apskrityse (3 priedas).“

1.2. Pakeičiu 7.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.1. kiekvieną pirmadienį iki 12 val. teikia į Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinę sistemą aptarnaujamos teritorijos (pagal savivaldybes) savaitės apibendrintus duomenis apie registruotus gripo ir ŪVKTI atvejus (1 priedas) bei duomenis apie dėl gripo hospitalizuotus asmenis (2 priedas). Duomenys apie registruotus gripo ir ŪVKTI atvejus teikiami visus metus, o duomenys apie dėl gripo hospitalizuotus asmenis – gripo sezono metu;“

1.3. Pakeičiu 16.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

16.2. kiekvieną trečiadienį apibendrina gydytojų, atliekančių gripo ir ŪVKTI klinikinę virusologinę diagnostiką, pateiktus gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų pasirinktinės klinikinės virusologinės diagnostikos savaitės duomenis (4 priedas) ir juos teikia į Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinę sistemą;“

1.4. Pakeičiu 17.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.7. apibendrina Ėminių siuntimo gripo virusologiniam tyrimui ir tyrimo rezultatų lapų duomenis ir kiekvieną ketvirtadienį teikia savaitės duomenis apie gripo virusologinius tyrimus (7 priedas) į Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinę sistemą ir visuomenės sveikatos centrams apskrityse;“

1.5. Pakeičiu 3 priedo pastabą ir ją išdėstau taip:

„PASTABA. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos teikia visuomenės sveikatos centrams apskrityse praeito mėnesio ataskaitą iki kito mėnesio 5 d.; visuomenės sveikatos centrai apskrityse teikia praeito mėnesio suvestinę ataskaitą (už jų administracinėje teritorijoje esančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas) į Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinę sistemą iki kito mėnesio 10 d.; Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras teikia suminę ataskaitą Sveikatos apsaugos ministerijai ir Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos iki kito mėnesio 15 d.“

1.6. Pakeičiu 4 priedo preambulę ir ją išdėstau taip:

„Gydytojai, atliekantys gripo epidemiologinę priežiūrą, paremtą pasirinktine klinikine virusologine diagnostika, kiekvieną pirmadienį faksu arba elektroniniu paštu siunčia savaitės duomenis visuomenės sveikatos centrams apskrityse. Visuomenės sveikatos centrai apskrityse kiekvieną trečiadienį teikia į Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinę sistemą suminius duomenis bei gydytojų pateiktų duomenų suvestinę (antrasis priedo lapas).“

2. Nustatau, kad šio įsakymo 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 papunkčiai įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                              Rimantė Šalaševičiūtė