CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. SPALIO 25 D. ĮSAKYMO NR. 4R-208 „DĖL LĖKTUVŲ AKROBATINIŲ SKRYDŽIŲ VYKDYMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO” PAKEITIMO

 

2016 m. lapkričio 17 d.Nr.4R-224

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 25 d. įsakymą Nr. 4R-208 „Dėl lėktuvų akrobatinių skrydžių vykdymo taisyklių tvirtinimo“:

1.     Papildau 3 punktu:

3. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2017 m. kovo 30 dienos“.

2.     Pakeičiu Lėktuvų akrobatinių skrydžių vykdymo taisyklių, patvirtintų Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 25 d. įsakymą Nr. 4R-208 „Dėl lėktuvų akrobatinių skrydžių vykdymo taisyklių tvirtinimo“ 5 punktą ir išdėstau jį taip:

5. Akrobatinis skrydis valdomoje oro erdvėje galimas tik orlaiviu su veikiančiu radiolokaciniu atsakikliu ir gavus skrydžių vadovo leidimą vykdyti tokį skrydį bei laikantis visų jo nurodymų. Akrobatinį skrydį vykdančio orlaivio vadas yra atsakingas už skrydžių saugą ir orlaivių skirstymą su kitais, toje pačioje oro erdvės dalyje vykdančiais akrobatinius skrydžius, orlaiviais bei kliūtimis ant žemės ir ore“.

 

 

 

Direktorius                                                                                      Joris Gintilas