LIETUVOS RESPUBLIKOS

NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. VIII-602 103 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. gruodžio 20 d. Nr. XIII-161

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 103 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 103 straipsnio 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) juridinio asmens valdymo organų nariai per pastaruosius vienus metus padarė administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 62, 65, 66, 71, 339 ir 340 straipsniuose, ir jiems buvo paskirta administracinė nuobauda ar jie buvo patraukti atsakomybėn už analogiškas veikas, numatytas kitų valstybių įstatymuose.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

2. Administracinius teisės pažeidimus, numatytus Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 44, 441, 442, 443, 1071 ir 1072 straipsniuose, padariusiems asmenims, kuriems administracinė nuobauda paskirta iki 2017 m. sausio 1 d., taikoma iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusi Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 103 straipsnio 4 punkto nuostata.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė