Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DALYVAVIMO EUROPOS viešojo administravimo institucijų, ĮMONIŲ IR PILIEČIŲ sąveikumo sprendimų IR BENDRŲ STRUKTŪRŲ PROGRAMOJE, KAIP VIEŠOJO SEKTORIAUS MODERNIZAVIMO PRIEMONĖJE

 

2016 m. rugpjūčio 25 d. Nr. 849

Vilnius

 

 

Siekdama užtikrinti veiksmingą Lietuvos Respublikos dalyvavimą Europos viešojo administravimo institucijų, įmonių ir piliečių sąveikumo sprendimų ir bendrų struktūrų programoje, kaip viešojo sektoriaus modernizavimo priemonėje, ir atsižvelgdama į 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) 2015/2240, kuriuo nustatoma Europos viešojo administravimo institucijų, įmonių ir piliečių sąveikumo sprendimų ir bendrų struktūrų programa (programa ISA2), kaip viešojo sektoriaus modernizavimo priemonė (OL 2015 L 318, p. 1), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įgalioti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeriją koordinuoti Lietuvos Respublikos dalyvavimą Europos viešojo administravimo institucijų, įmonių ir piliečių sąveikumo sprendimų ir bendrų struktūrų programoje (toliau – ISA2 programa), kaip viešojo sektoriaus modernizavimo priemonėje.

2. Nustatyti, kad susijungti su ISA2 programos paslaugų tinklais naudojamas Saugus valstybinis duomenų perdavimo tinklas.

3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 10 d. nutarimą Nr. 241 „Dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo Europos viešojo administravimo institucijų, įskaitant vietos ir regionų viešojo administravimo institucijas ir Europos Sąjungos institucijas ir organus, sąveikumo sprendimų programoje, kuria užtikrinami bendrieji sąveikumą skatinantys sprendimai“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Tomas Žilinskas