LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SAUSIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 5 „DĖL Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2018 m. lapkričio 2 d. Nr. V-1199

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“, ir papildau IV sąrašu „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams ir (ar) naudoti pramonės, nesusijusios su farmacijos produktais, tikslams“:

IV SĄRAŠAS

 

NARKOTINĖS IR PSICHOTROPINĖS MEDŽIAGOS, LEIDŽIAMOS VARTOTI MEDICINOS TIKSLAMS IR (AR) NAUDOTI PRAMONĖS, NESUSIJUSIOS SU FARMACIJOS PRODUKTAIS, TIKSLAMS

 

1. 1,4–Butanediolis (1,4–BD, 1,4–butanediol)*.

2. Gama-butirolaktonas (GBL, Gamma-butyrolactone)*.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. gruodžio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Aurelijus Veryga