Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO DAILIO ALFONSO BARAKAUSKO ATSISTATYDINIMO

 

2014 m. spalio 30 d. Nr. 1K-118

Vilnius

 

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 7 bei 9 punktais ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus 2014 m. spalio 30 d. teikimą:

1) p r i i m u Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro Dailio Alfonso BARAKAUSKO atsistatydinimą;

2) p a v e d u Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministrui Juozui OLEKUI laikinai eiti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro pareigas nuo 2014 m. spalio 31 d. iki 2014 m. lapkričio 7 d.;

3) p a v e d u Lietuvos Respublikos ūkio ministrui Evaldui GUSTUI laikinai eiti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro pareigas nuo 2014 m. lapkričio 8 d., kol bus paskirtas naujas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras.

 

2 straipsnis.

Šis dekretas įsigalioja 2014 m. spalio 31 d.

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                          Dalia Grybauskaitė