LIETUVOS RESPUBLIKOS

NOTARIATO ĮSTATYMO NR. I-2882 9, 10, 221 IR 23 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. birželio 29 d. Nr. XIII-570

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnio 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9) įgyvendinti kitus kituose įstatymuose ir Notarų rūmų statute numatytus uždavinius.“

 

2 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 1 dalies 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11) atlieka kitas kituose įstatymuose ir Notarų rūmų statute numatytas funkcijas.“

 

3 straipsnis. 221 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 221 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Notaro įgaliojimai sustabdomi Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu, jeigu:

1) notaras eina renkamas pareigas, išskyrus pareigas notarų savivaldos institucijose;

2) notarui paskiriama Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatyta poveikio priemonė.“

2. Pakeisti 221 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Notaro įgaliojimai gali būti sustabdomi, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu notarui iškėlus drausmės bylą, taip pat jeigu notaras įtariamas ar kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką.“

 

4 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

Papildyti 23 straipsnio 1 dalį 12 punktu:

12) įsiteisėjus sprendimui, kuriuo notarui paskirta Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatyta poveikio priemonė – leidimo vykdyti veiklą panaikinimas.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė