Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪROS STEIGIMO IR VALSTYBĖS TURTO INVESTAVIMO

 

2018 m. rugsėjo 26 d. Nr. 954

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 4 straipsnio 1 ir 4 dalimis ir 13 straipsniu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 2 dalies 3, 5 ir 7 punktais ir įgyvendindama Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 758 „Dėl Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įsteigti viešąją įstaigą Lietuvos energetikos agentūrą.

2. Nustatyti, kad steigiamai viešajai įstaigai Lietuvos energetikos agentūrai kaip valstybės įnašas perduodamas valstybei nuosavybės teise priklausantis finansinis turtas iš Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bendrųjų asignavimų – 48 000 (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai) eurų.

3. Pavesti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai:

3.1. atstovauti valstybei kaip viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros steigėjai;

3.2. įgyvendinti valstybės, kaip viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros savininkės, turtines ir neturtines teises ir pareigas.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Ūkio ministras,

pavaduojantis energetikos ministrą                                                 Virginijus Sinkevičius