herbas2

 

Molėtų rajono savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

Dėl NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ 2022 METŲ MOKESTINIAM LAIKOTARPIUI  NUSTATYMO

2021 m. gegužės 27 d. Nr. B1-133

Molėtai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu,  Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1, 2 dalimis,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Nustatyti nekilnojamojo turto mokesčio tarifus 2022 metų mokestiniam laikotarpiui:

1. 0,75 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės fiziniams ir juridiniams asmenims;

2.  3 procentus nekilnojamojo turto mokestinės vertės fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių turtas yra apleistas ir neprižiūrėtas.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                              Saulius Jauneika