LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. BIRŽELIO 17 D. ĮSAKYMO NR. V-1504 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO ESANT LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBTAI VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIAJAI SITUACIJAI ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. spalio 9 d. Nr. V-2241

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir 2 priedo 5 punktą išdėstau taip:

5. Tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijų teikimo planavimas ASPĮ stabdomas ir pradedamos teikti nuotolinės paslaugos, kai šalies sergamumas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), nurodomas kiekvieną  penktadienį tvirtinamajame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendime dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo, per pastarąsias 14 kalendorinių dienų viršija 50 atvejų 100 000 gyventojų visoje Lietuvoje ir 500 atvejų 100 000 gyventojų konkrečioje savivaldybėje (išskyrus, kai toje savivaldybėje yra paskelbtas karantinas ir nuotolinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas numatytas sprendime dėl karantino paskelbimo). Jei sergamumas per pastarąsias 14 dienų konkrečioje savivaldybėje viršija 300 atvejų 100 000 gyventojų, savivaldybės administracija gali priimti sprendimą dėl ambulatorinių tiesioginio kontakto su pacientu asmens sveikatos priežiūros paslaugų ribojimo.

Asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis specialistas, nuotolinės konsultacijos metu įvertina tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijos poreikį. Nustačius tiesioginio kontakto su pacientų poreikį, specialistas paskiria konsultaciją asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.“

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                    Aurelijus Veryga