LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2013 M. BALANDŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. 3-202 „DĖL NACIONALINĖS CIVILINĖS AVIACIJOS SAUGUMO KOMISIJOS PERSONALINĖS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. balandžio 18 d. Nr. 3-173

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. balandžio 2 d. įsakymą Nr. 3-202 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NACIONALINĖS CIVILINĖS AVIACIJOS SAUGUMO KOMISIJOS PERSONALINĖS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1613-7 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos patvirtinimo“ 3 punktu,

t v i r t i n u šią Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo komisijos personalinę sudėtį:

Rokas Masiulis – susisiekimo ministras (komisijos pirmininkas);

Ričardas Degutis – susisiekimo viceministras (komisijos pirmininko pavaduotojas);

Monika Kliokienė – Civilinės aviacijos administracijos Aviacijos saugumo skyriaus vedėja (komisijos sekretorė);

Remigijus Bridikis – Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus pavaduotojas;

Joris Gintilas – Civilinės aviacijos administracijos direktorius;

Vygandas Kurkulis – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus pavaduotojas;

plk. Devis Martusevičius – Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų štabo viršininkas, atliekantis Karinių oro pajėgų vado funkcijas;

Antanas Montvydas – Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vado pavaduotojas;

Česlovas Mulma – vidaus reikalų viceministras;

Vygantas Paigozinas – Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus pavaduotojas;

Edvardas Šileris – Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas.“

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                               Rokas Masiulis