LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2007 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V-101/1V-397 „DĖL KELIONĖS DOKUMENTŲ, KURIE SUTEIKIA TEISĘ UŽSIENIEČIUI ATVYKTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ, PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠO IR SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. birželio 30 d. Nr. V-210/1V-460

Vilnius

 

 

P a k e i č i a m e Kelionės dokumentų, kurie suteikia teisę užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-101/1V-397 „Dėl Kelionės dokumentų, kurie suteikia teisę užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką, pripažinimo tvarkos aprašo ir sąrašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiame 20 punktą ir jį išdėstome taip:

20.

Baltarusija

X*

X*

X*

 

 

X (nuolat gyvenantiems BLR)

X*

X

X

X (nuolat gyvenantiems BLR)

X* (AGP)

X (kelionės dokumentas užsienio piliečiams)

X (re-entry certificate to the Republic of Belarus)

X (seaman’s identity book, galioja su kelionės dokumentu)

O (ATK)“.

 

2. Pakeičiame 40 punktą ir jį išdėstome taip:

40.

Čekija

X*

 

X*

X*

 

 

X

X*

 

X

X

X (ATK)

X* (kelionės pažymėjimas)

X* (AGP)

X* (tapatybės pažymėjimas užsienio kelionėms)

X (keleivių sąrašas, skirtas mokyklinėms kelionėms po ES)

X (tapatybės pažymėjimas (Certificate of Identity)

X (European travel document for the return of illegally staying third-country nationals)“.

 

3. Pakeičiame 100 punktą ir jį išdėstome taip:

100.

Kipras

X*

X

X

 

 

X

X

 

X

O

X (tapatybės pažymėjimas)

X (ATK)

X (AGP)“.

 

4. Pakeičiame 156 punktą ir jį išdėstome taip:

156.

Norvegija

X*

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X (imigranto pasas)

X (laikinas pasas)

X (laikinasis kelionės dokumentas – Emergency Travel document)

X (tapatybės kortelė – Identity Card)“.

 

5. Pakeičiame 226 punktą ir jį išdėstome taip:

226.

Ukraina

X (įskaitant pratęsto galiojimo pasus, papildytus įrašu anglų kalba ir oficialiu antspaudu, jeigu jų galiojimo laikas neviršija 10 metų nuo išdavimo datos; tėvo (motinos) pasas pripažįstamas kelionės dokumentu nepilnamečiams iki 16 metų, jeigu nepilnametis keliauja kartu su vienu iš tėvų ir pase yra nurodyta: vardas, pavardė, gimimo data ir antspaudu pažymėta nepilnamečio nuotrauka)

X*

X*

 

 

X* (piliečio pasas kelionėms į užsienį)

 

X*

X*

X

X (apatrido kelionės dokumentas)

X (AGP)

X (seaman’s identification card, galioja su kelionės dokumentu)

X (travel document for person granted complementary protection)

O (įgulos nario pažymėjimas)

O (piliečio pasas, (biometrinis, ATK forma))

O (piliečio pasas, ATK forma)“.

 

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                                                   Gabrielius Landsbergis

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                        Agnė Bilotaitė