LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2012 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-698 „DĖL ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ, KURIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS KOMPENSUOJAMOS IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, IR JŲ BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gegužės 3 d. Nr. V-538

Vilnius

 

 

Pakeičiu Pirmąjį ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos 100 proc. kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-698 „Dėl ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašų patvirtinimo“:

part_b99521ea82204e0088ce8b1f43f8fbc7_end

1. Pakeičiu 53 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„53

21 45 03

Skaitme-

niniai klausos aparatai

KLA-1-1 (tik vaikams)

350

H65.2 Lėtinis serozinis vidurinis otitas

X

H66.1 Lėtinis pūlingas tubotimpaninis vidurinis otitas*

X

H66.2 Lėtinis pūlingas atikoantralinis vidurinis otitas*

X

H66.4 Pūlingas vidurinis otitas, nepatikslintas*

X

H66.9 Vidurinis otitas, nepatikslintas*

X

H74.0 Timpanosklerozė

X

H74.1 Sąauginė vidurinės ausies liga

X

H80.0 Otosklerozė, apimanti ovalųjį langą, neobliteruojanti

X

H80.9 Otosklerozė, nepatikslinta

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

H81.0 Menjero (Meniere) liga

X

H90.0 Kondukcinis prikurtimas, abipusis

X

H90.3 Neurosensorinis prikurtimas, abipusis

X

H90.6 Mišrus kondukcinis ir neurosensorinis prikurtimas, abipusis

X

H91.9 Prikurtimas, nepatikslintas

X

H91.3 Kurčnebylumas, neklasifikuojamas kitur

X

D14.0 Vidurinės ausies, nosies ertmės ir prienosinių ančių gerybinis navikas* 

X

D23.2 Ausies ir išorinės ausies landos odos gerybinis navikas*

X

D36.1 Periferinių nervų ir autonominės nervų sistemos gerybinis navikas*

X

D36.9 Nepatikslintos lokalizacijos gerybinis navikas*

X

C30.1  Vidurinės ausies piktybinis navikas*

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

C44.2  Ausies ir išorinės ausies landos odos piktybinis navikas*

 

 

 

 

 

 

 

 

X“

 

 

part_8762bbfc791d4765a965b1f008332a0c_end

2. Pakeičiu 54 punktą ir jį išdėstau taip:

 

54

21 45 03

Skaitme-

niniai klausos aparatai

KLA-1-2 (tik vaikams)

350

H65.2 Lėtinis serozinis vidurinis otitas

X

H66.1 Lėtinis pūlingas tubotimpaninis vidurinis otitas*

X

H66.2 Lėtinis pūlingas atikoantralinis vidurinis otitas*

X

H66.4 Pūlingas vidurinis otitas, nepatikslintas*

X

H66.9 Vidurinis otitas, nepatikslintas*

X

H74.0 Timpanosklerozė

X

H74.1 Sąauginė vidurinės ausies liga

X

H80.0 Otosklerozė, apimanti ovalųjį langą, neobliteruojanti

X

H80.9 Otosklerozė, nepatikslinta

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

H81.0 Menjero (Meniere) liga

X

H90.0 Kondukcinis prikurtimas, abipusis

X

H90.3 Neurosensorinis prikurtimas, abipusis

X

H90.6 Mišrus kondukcinis ir neurosensorinis prikurtimas, abipusis

X

H91.9 Prikurtimas, nepatikslintas

X

H91.3 Kurčnebylumas, neklasifikuojamas kitur

X

D14.0 Vidurinės ausies, nosies ertmės ir prienosinių ančių gerybinis navikas* 

X

D23.2 Ausies ir išorinės ausies landos odos gerybinis navikas*

X

D36.1 Periferinių nervų ir autonominės nervų sistemos gerybinis navikas*

X

D36.9 Nepatikslintos lokalizacijos gerybinis navikas*

X

C30.1  Vidurinės ausies piktybinis navikas*

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

C44.2  Ausies ir išorinės ausies landos odos piktybinis navikas*

 

 

 

 

 

 

 

 

X“

 

 

part_449e0642998e4ecc9915e89c0a147b82_end

3. Pakeičiu 55 punktą ir jį išdėstau taip:

 

55

21 45 03

Skaitme-

niniai klausos aparatai

KLA-1-3 (tik vaikams)

432

H65.2 Lėtinis serozinis vidurinis otitas

X

H66.1 Lėtinis pūlingas tubotimpaninis vidurinis otitas*

X

H66.2 Lėtinis pūlingas atikoantralinis vidurinis otitas*

X

H66.4 Pūlingas vidurinis otitas, nepatikslintas*

X

H66.9 Vidurinis otitas, nepatikslintas*

X

H74.0 Timpanosklerozė

X

H74.1 Sąauginė vidurinės ausies liga

X

H80.0 Otosklerozė, apimanti ovalųjį langą, neobliteruojanti

X

H80.9 Otosklerozė, nepatikslinta

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

H81.0 Menjero (Meniere) liga

X

H90.0 Kondukcinis prikurtimas, abipusis

X

H90.3 Neurosensorinis prikurtimas, abipusis

X

H90.6 Mišrus kondukcinis ir neurosensorinis prikurtimas, abipusis

X

H91.9 Prikurtimas, nepatikslintas

X

H91.3 Kurčnebylumas, neklasifikuojamas kitur

X

D14.0 Vidurinės ausies, nosies ertmės ir prienosinių ančių gerybinis navikas* 

X

D23.2 Ausies ir išorinės ausies landos odos gerybinis navikas*

X

D36.1 Periferinių nervų ir autonominės nervų sistemos gerybinis navikas*

X

D36.9 Nepatikslintos lokalizacijos gerybinis navikas*

X

C30.1 Vidurinės ausies piktybinis navikas*

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

C44.2 Ausies ir išorinės ausies landos odos piktybinis navikas*

 

 

 

 

 

 

 

 

X“

 

 

part_ade96916e731479ead4fb3357d024c56_end

4. Pakeičiu 56 punktą ir jį išdėstau taip:

 

56

21 45 03

Skaitme-

niniai klausos aparatai

KLA-1-4 (tik vaikams)

432

H65.2 Lėtinis serozinis vidurinis otitas

X

H66.1 Lėtinis pūlingas tubotimpaninis vidurinis otitas*

X

H66.2 Lėtinis pūlingas atikoantralinis vidurinis otitas*

X

H66.4 Pūlingas vidurinis otitas, nepatikslintas*

X

H66.9 Vidurinis otitas, nepatikslintas*

X

H74.0 Timpanosklerozė

X

H74.1 Sąauginė vidurinės ausies liga

X

H80.0 Otosklerozė, apimanti ovalųjį langą, neobliteruojanti

X

H80.9 Otosklerozė, nepatikslinta

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

H81.0 Menjero (Meniere) liga

X

H90.0 Kondukcinis prikurtimas, abipusis

X

H90.3 Neurosensorinis prikurtimas, abipusis

X

H90.6 Mišrus kondukcinis ir neurosensorinis prikurtimas, abipusis

X

H91.9 Prikurtimas, nepatikslintas

X

H91.3 Kurčnebylumas, neklasifikuojamas kitur

X

D14.0 Vidurinės ausies, nosies ertmės ir prienosinių ančių gerybinis navikas* 

X

D23.2 Ausies ir išorinės ausies landos odos gerybinis navikas*

X

D36.1 Periferinių nervų ir autonominės nervų sistemos gerybinis navikas*

X

D36.9 Nepatikslintos lokalizacijos gerybinis navikas*

X

C30.1  Vidurinės ausies piktybinis navikas*

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

C44.2  Ausies ir išorinės ausies landos odos piktybinis navikas*

 

 

 

 

 

 

 

 

X“

 

 

part_ef0a65fce9384d74a8f55a80476a01a2_end

5. Pakeičiu 57 punktą ir jį išdėstau taip:

 

57

21 45 03

Skaitme-

niniai klausos aparatai

KLA-2-1 (tik suaugusie-siems)

53,34

H65.2 Lėtinis serozinis vidurinis otitas

X

H66.1 Lėtinis pūlingas tubotimpaninis vidurinis otitas*

X

H66.2 Lėtinis pūlingas atikoantralinis vidurinis otitas*

X

H66.4 Pūlingas vidurinis otitas, nepatikslintas*

X

H66.9 Vidurinis otitas, nepatikslintas*

X

H74.0 Timpanosklerozė

X

H74.1 Sąauginė vidurinės ausies liga

X

H80.0 Otosklerozė, apimanti ovalųjį langą, neobliteruojanti

X

H80.9 Otosklerozė, nepatikslinta

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

H81.0 Menjero (Meniere) liga

X

H90.0 Kondukcinis prikurtimas, abipusis

X

H90.3 Neurosensorinis prikurtimas, abipusis

X

H90.6 Mišrus kondukcinis ir neurosensorinis prikurtimas, abipusis

X

H91.9 Prikurtimas, nepatikslintas

X

H91.3 Kurčnebylumas, neklasifikuojamas kitur

X

D 14.0 Vidurinės ausies, nosies ertmės ir prienosinių ančių gerybinis navikas* 

X

D23.2 Ausies ir išorinės ausies landos odos gerybinis navikas*

X

D36.1 Periferinių nervų ir autonominės nervų sistemos gerybinis navikas*

X

D36.9 Nepatikslintos lokalizacijos gerybinis navikas*

X

C30.1  Vidurinės ausies piktybinis navikas*

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

C44.2  Ausies ir išorinės ausies landos odos piktybinis navikas*

 

 

 

 

 

 

 

 

X“

 

 

part_747846f31aba4960a9d54c9af23d8ace_end

6. Pakeičiu 58 punktą ir jį išdėstau taip:

 

58

21 45 03

Skaitme-

niniai klausos aparatai

KLA-2-2 (tik suaugusie-siems)

74,07

H65.2 Lėtinis serozinis vidurinis otitas

X

H66.1 Lėtinis pūlingas tubotimpaninis vidurinis otitas*

X

H66.2 Lėtinis pūlingas atikoantralinis vidurinis otitas*

X

H66.4 Pūlingas vidurinis otitas, nepatikslintas*

X

H66.9 Vidurinis otitas, nepatikslintas*

X

H74.0 Timpanosklerozė

X

H74.1 Sąauginė vidurinės ausies liga

X

H80.0 Otosklerozė, apimanti ovalųjį langą, neobliteruojanti

X

H80.9 Otosklerozė, nepatikslinta

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

H81.0 Menjero (Meniere) liga

X

H90.0 Kondukcinis prikurtimas, abipusis

X

H90.3 Neurosensorinis prikurtimas, abipusis

X

H90.6 Mišrus kondukcinis ir neurosensorinis prikurtimas, abipusis

X

H91.9 Prikurtimas, nepatikslintas

X

H91.3 Kurčnebylumas, neklasifikuojamas kitur

X

D 14.0 Vidurinės ausies, nosies ertmės ir prienosinių ančių gerybinis navikas* 

X

D23.2 Ausies ir išorinės ausies landos odos gerybinis navikas*

X

D36.1 Periferinių nervų ir autonominės nervų sistemos gerybinis navikas*

X

D36.9 Nepatikslintos lokalizacijos gerybinis navikas*

X

C30.1  Vidurinės ausies piktybinis navikas*

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

C44.2  Ausies ir išorinės ausies landos odos piktybinis navikas*

 

 

 

 

 

 

 

 

X“

 

 

part_36802a028c9f4af89ed4ad4192212b7c_end

7. Pakeičiu 59 punktą ir jį išdėstau taip:

 

59

21 45 03

Skaitme-

niniai klausos aparatai

KLA-2-3 (tik suaugusie-siems)

77,45

H65.2 Lėtinis serozinis vidurinis otitas

X

H66.1 Lėtinis pūlingas tubotimpaninis vidurinis otitas*

X

H66.2 Lėtinis pūlingas atikoantralinis vidurinis otitas*

X

H66.4 Pūlingas vidurinis otitas, nepatikslintas*

X

H66.9 Vidurinis otitas, nepatikslintas*

X

H74.0 Timpanosklerozė

X

H74.1 Sąauginė vidurinės ausies liga

X

H80.0 Otosklerozė, apimanti ovalųjį langą, neobliteruojanti

X

H80.9 Otosklerozė, nepatikslinta

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

H81.0 Menjero (Meniere) liga

X

H90.0 Kondukcinis prikurtimas, abipusis

X

H90.3 Neurosensorinis prikurtimas, abipusis

X

H90.6 Mišrus kondukcinis ir neurosensorinis prikurtimas, abipusis

X

H91.9 Prikurtimas, nepatikslintas

X

H91.3 Kurčnebylumas, neklasifikuojamas kitur

X

D 14.0 Vidurinės ausies, nosies ertmės ir prienosinių ančių gerybinis navikas* 

X

D23.2 Ausies ir išorinės ausies landos odos gerybinis navikas*

X

D36.1 Periferinių nervų ir autonominės nervų sistemos gerybinis navikas*

X

D36.9 Nepatikslintos lokalizacijos gerybinis navikas*

X

C30.1  Vidurinės ausies piktybinis navikas*

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

C44.2  Ausies ir išorinės ausies landos odos piktybinis navikas*

 

 

 

 

 

 

 

 

X“

 

 

part_9013d242b63e4db6ac8a660dac75fd63_end

8. Pakeičiu 60 punktą ir jį išdėstau taip:

 

60

21 45 03

Skaitme-

niniai klausos aparatai

KLA-3-1 (tik suaugusie-siems)

232

H65.2 Lėtinis serozinis vidurinis otitas

X

H66.1 Lėtinis pūlingas tubotimpaninis vidurinis otitas*

X

H66.2 Lėtinis pūlingas atikoantralinis vidurinis otitas*

X

H66.4 Pūlingas vidurinis otitas, nepatikslintas*

X

H66.9 Vidurinis otitas, nepatikslintas*

X

H74.0 Timpanosklerozė

X

H74.1 Sąauginė vidurinės ausies liga

X

H80.0 Otosklerozė, apimanti ovalųjį langą, neobliteruojanti

X

H80.9 Otosklerozė, nepatikslinta

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

H81.0 Menjero (Meniere) liga

X

H90.0 Kondukcinis prikurtimas, abipusis

X

H90.3 Neurosensorinis prikurtimas, abipusis

X

H90.6 Mišrus kondukcinis ir neurosensorinis prikurtimas, abipusis

X

H91.9 Prikurtimas, nepatikslintas

X

H91.3 Kurčnebylumas, neklasifikuojamas kitur

X

D 14.0 Vidurinės ausies, nosies ertmės ir prienosinių ančių gerybinis navikas* 

X

D23.2 Ausies ir išorinės ausies landos odos gerybinis navikas*

X

D36.1 Periferinių nervų ir autonominės nervų sistemos gerybinis navikas*

X

D36.9 Nepatikslintos lokalizacijos gerybinis navikas*

X

C30.1  Vidurinės ausies piktybinis navikas*

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

C44.2  Ausies ir išorinės ausies landos odos piktybinis navikas*

 

 

 

 

 

 

 

 

X“

 

 

part_73455f86bff9472cbaa95e50f0899748_end

9. Pakeičiu 61 punktą ir jį išdėstau taip:

 

61

21 45 03

Skaitme-

niniai klausos aparatai

KLA-3-2 (tik suaugusie-siems)

282

H65.2 Lėtinis serozinis vidurinis otitas

X

H66.1 Lėtinis pūlingas tubotimpaninis vidurinis otitas*

X

H66.2 Lėtinis pūlingas atikoantralinis vidurinis otitas*

X

H66.4 Pūlingas vidurinis otitas, nepatikslintas*

X

H66.9 Vidurinis otitas, nepatikslintas*

X

H74.0 Timpanosklerozė

X

H74.1 Sąauginė vidurinės ausies liga

X

H80.0 Otosklerozė, apimanti ovalųjį langą, neobliteruojanti

X

H80.9 Otosklerozė, nepatikslinta

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

H81.0 Menjero (Meniere) liga

X

H90.0 Kondukcinis prikurtimas, abipusis

X

H90.3 Neurosensorinis prikurtimas, abipusis

X

H90.6 Mišrus kondukcinis ir neurosensorinis prikurtimas, abipusis

X

H91.9 Prikurtimas, nepatikslintas

X

H91.3 Kurčnebylumas, neklasifikuojamas kitur

X

D14.0 Vidurinės ausies, nosies ertmės ir prienosinių ančių gerybinis navikas* 

X

D23.2 Ausies ir išorinės ausies landos odos gerybinis navikas*

X

D36.1 Periferinių nervų ir autonominės nervų sistemos gerybinis navikas*

X

D36.9 Nepatikslintos lokalizacijos gerybinis navikas*

X

C30.1  Vidurinės ausies piktybinis navikas*

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

C44.2  Ausies ir išorinės ausies landos odos piktybinis navikas*

 

 

 

 

 

 

 

 

X“

 

 

part_0680e27e74a049edb261718170f077f6_end

10. Papildau nauju 62 punktu:

 

62

21 45 03

Individu-alus ausies įdėklas

KLA-0-1

30

Gali būti skiriamas kartu su klausos aparatu

 

 

 

 

 

 

 

 

X“

 

 

part_b690c873b6f646b7bf96dd263b8cef33_end

11. Buvusį 62 punktą laikau 63 punktu.

part_63fb7c3acd3e48fb829c0d2fd580712a_end

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Aurelijus Veryga

 

part_c2a60a55f5414aed9adb4c74d4d71ac4_end

part_8690b7e135534b699bf910d0312a8b7c_end