LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M. SAUSIO 6 D. ĮSAKYMO NR. V-1 „DĖL SPECIALISTO SPAUDO NUMERIO SUTEIKIMO IR PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. balandžio 29 d. Nr. V-857

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymą Nr. V-1 „Dėl Specialisto spaudo numerio suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 2.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2.1. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos – už šių asmens sveikatos priežiūros specialistų: medicinos gydytojo, bendrosios praktikos slaugytojo, akušerio, kineziterapeuto, ergoterapeuto, gydomojo masažo specialisto, medicinos psichologo, medicinos genetiko, medicinos biologo, biomedicinos technologo, radiologijos technologo, paramediko, dietisto, optometrininko, skubiosios medicinos pagalbos paramediko, gydytojo odontologo, gydytojo odontologo padėjėjo, dantų techniko, burnos higienisto, ir šių kitą sveikatinimo veiklą vykdančių specialistų: ergoterapeuto padėjėjo, kineziterapeuto padėjėjo, slaugytojo padėjėjo, klinikinio logopedo, perfuzininko, medicinos fiziko, embriologo, meno terapeuto, ortopedo technologo, gyvensenos medicinos specialisto, odontologo pagalbininko ir išplėstinės praktikos vaistininko;“.

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Specialisto spaudo numerio suteikimo ir panaikinimo taisykles:

1.2.1. Pakeičiu 2.15 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.15. klinikiniams logopedams;“.

1.2.2. Pakeičiu 17.15 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.15. klinikinis logopedas, santrumpa „logoter.“;“.

1.2.3. Pakeičiu 20.15 papunktį ir jį išdėstau taip:

20.15. „LG“ – klinikinis logopedas;“.

1.3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Profesinę kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų sąrašą ir pripažįstu netekusiu galios 7 punktą.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                         Arūnas Dulkys