LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO 2005 M. SPALIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 5-V-671 „DĖL KELIŲ EISMO SĄLYGŲ KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2022 m. vasario 18 d. Nr. 5-V-207

Vilnius

 

 

P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. spalio 24 d. įsakymą Nr. 5-V-671 „Dėl Kelių eismo sąlygų kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Policijos generalinis komisaras                                                                                      Renatas Požėla