LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL lIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2015 M. BALANDŽIO 10 D. ĮSAKYMO nR. 1v-279/a1-196 „Dėl UŽSIENIEČIŲ IŠSIUNTIMO IŠ lIETUVOS RESPUBLIKOS STEBĖSENOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 3 d. Nr. 1V-184/A1-190

Vilnius

 

 

 

Pakeičiame Užsieniečių išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos stebėsenos vykdymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 1V-279/A1-196 „Dėl Užsieniečių išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos stebėsenos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 11 punktą išdėstome taip:

11. Vykdant stebėseną, stebimi, vertinami ir analizuojami duomenys apie faktinę išsiuntimo procedūrą, kuri apima užsieniečio išvykimą iš sulaikymo arba kitos užsieniečio buvimo vietos, jei jis nėra sulaikytas, vykimą iki pasienio kontrolės punkto ir užsieniečio perdavimą užsienio valstybės pasienio pareigūnams arba vykimą iki Tarptautinio Vilniaus oro uosto, arba vykimą iki tranzito šalies oro uosto tarptautinės tranzito zonos, arba vykimą iki užsienio valstybės, į kurią jis išsiunčiamas, oro uosto ir užsieniečio perdavimą tos valstybės kompetentingiems pareigūnams.“

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                               Rita Tamašunienė

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                          Linas Kukuraitis