LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŪMINIO ŽMOGAUS IMUNODEFICITO VIRUSO INFEKCIJOS SINDROMO GYDYMO laisvės atėmimo VIETOSE

 

2017 m. liepos 24 d. Nr. V-899/1R-199

Vilnius

 

 

Atsižvelgdami į nepalankią žmogaus imunodeficito viruso (toliau – ŽIV) sukeltos ligos epidemiologinę situaciją bei siekdami išvengti laisvės atėmimo vietose ŽIV sukeltos ligos protrūkių,

n u s t a t o m e, kad:

1. Laisvės atėmimo vietose gydymas antiretrovirusiniais vaistais turi būti skiriamas visiems asmenims, kuriems nustatytas ūminis ŽIV infekcijos sindromas, nepriklausomai nuo nustatyto CD4 ląstelių skaičiaus, esant vienai iš šių sąlygų:

1.1. nustatytas teigiamas ŽIV antigeno tyrimo rezultatas, patvirtintas neutralizacijos reakcija, ir atliekant ŽIV antikūnų imunobloto tyrimą antikūnų nerasta arba nustatyti ne daugiau kaip 3 ŽIV baltymų antikūnai;

1.2. nustatytas teigiamas ŽIV ribonukleino rūgšties tyrimo rezultatas ir serologinių ŽIV infekcijos žymenų tyrimų rezultatai neigiami arba atliekant ŽIV antikūnų imunobloto tyrimą nustatyti ne daugiau kaip 3 ŽIV baltymų antikūnai.

2. Laisvės atėmimo vietose asmenims, kuriems nustatytas ūminis ŽIV infekcijos sindromas, gydymas antiretrovirusiniais vaistais skiriamas vadovaujantis Žmogaus imunodeficito viruso ligos diagnostikos ir gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-384 „Dėl Žmogaus imunodeficito viruso ligos diagnostikos ir gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, tvarkos aprašo patvirtinimo“, nurodytais vaistų deriniais.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga

 

 

Teisingumo ministrė                                                                                                    Milda Vainiutė