HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2014 M. VASARIO 7 D. ĮSAKYMO NR. D1-125 „DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO VADOVŲ ATESTAVIMO, ATESTATŲ IŠDAVIMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO IR ATESTAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2017 m. sausio 20 d. Nr. D1-68

Vilnius

 

Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 7 d. įsakymą Nr. D1-125 „Dėl Teritorijų planavimo vadovų atestavimo, atestatų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo ir atestavimo komisijos sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Kęstutis Navickas