vytis

MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2009 M. BIRŽELIO 25 D. ĮSAKYMO NR. 1B-351 „DĖL MUITINĖS ĮSTAIGŲ KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. gegužės 20 d. Nr. 1B-379

Vilnius

 

 

1P a k e i č i u  Muitinės įstaigų klasifikatorių, patvirtintą Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“:

1.1.         Pakeičiu 2.2 papunkčio skiltį „Muitinės įstaigos specialioji kompetencija“ ir ją išdėstau taip:

 

9AP

9BG

9DZ

9GK

9KL

9LS

9LV

9MS

9PI

9ST

9TF“.

1.2.         Pakeičiu 2.9 papunkčio skiltį „Muitinės įstaigos specialioji kompetencija“ ir ją išdėstau taip:

 

„9AP

9DZ

9GK

9KL

9PI

9TF“.

1.3.         Pakeičiu 4.4 papunkčio skiltį „Muitinės įstaigos darbo dienos ir darbo laikas“ ir ją išdėstau taip:

„I–VII 24 h, o laikotarpiu nuo 2022-05-23 iki 2022-09-01 8.00–20.00“.

1.4.         Pakeičiu 4.12 papunkčio skiltį „Muitinės įstaigos specialioji kompetencija“ ir ją išdėstau taip:

 

„9AP

9DV

9DZ

9GK

9KL

9LS

9LV

9MS

9MV

9PI

9ST

9TF“.

2.            Šis įsakymas įsigalioja 2022 m. gegužės 23 d.

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                                    Darius Žvironas