HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VILKŲ MEDŽIOJIMO 2021–2022 METŲ MEDŽIOKLĖS SEZONO METU NUTRAUKIMO

 

2022 m. vasario 1 d. Nr. D1-30

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“, 15.2.6 papunktį, Vilko (Canis lupus) apsaugos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-699 „Dėl Vilko (Canis lupus) apsaugos plano patvirtinimo“, 37 ir 39 punktus ir į tai, kad, pateiktais duomenimis apie vilkų sumedžiojimą per 2021–2022 metų medžioklės sezoną, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. D1-582 „Dėl vilkų sumedžiojimo per 2021–2022 metų medžioklės sezoną limito patvirtinimo“ nustatytas vilkų sumedžiojimo limitas yra išnaudotas,

n u s t a t a u, kad vilkų medžiojimas Lietuvos Respublikos teritorijoje 2021–2022 metų medžioklės sezono metu nutraukiamas.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                 Simonas Gentvilas